2016-09-24 06:01

2016-09-24 06:01

M har en plan för hela Sverige

DEBATT: Landsbygdspolitik

Vi ser med stor oro på flera av de förslag som regeringen för fram och som särskilt missgynnar utvecklingen på landsbygden, skriver Sten Bergheden och Stina Höök.

Hela Sverige ska leva. Inte bara städerna. Tillväxt, framtidstro och trygghet skall vara centrala delar i alla människor liv, oavsett var i Sverige eller Värmland man bor.

I helgen genomförs plöjnings-SM i Kil. Det är oerhört roligt att detta arrangemang tar plats i Värmland. Därför vill vi passa på att belysa några, för oss, centrala punkter i vad vi tror är landsbygdens möjligheter och utmaningar. Ett län som Värmland är till stora delar präglat av skogsbruk och i vissa länsdelar också av lantbruk. Potentialen för lantbruk är dock betydligt större. Men då behöver det föras en politik som möjliggör detta.

Vi ser med stor oro på flera av de förslag som regeringen för fram och som särskilt missgynnar utvecklingen på landsbygden. Man ägnar sig till exempel åt att systematiskt höja skatterna på transporter med vägslitageavgift, kilometerskatt och höjda bränsleskatter. Landsbygdens människor och företag är helt beroende av möjligheten att förflytta både människor och gods långa sträckor. Mycket sällan finns något alternativ till vägtransporter med egen bil eller med lastbil. De höjda skatterna och avgifterna slår direkt mot möjligheten att bo och verka utanför de större städerna.

När landsbygden avvecklas växer den också igen. Det värmländska landskapet är särskilt lämpat för odling av vall och för betesdjur. Med fler betande djur hålls det vackra landskapet öppet vilket i sin tur gynnar den allt växande besöksnäringen. Men det behövs flera åtgärder för att stödja alla delar av landsbygdsföretagande. Det finns idag ett mycket omfattande regelkrångel där svensk byråkrati inte så sällan skyller på EU för att ytterligare försvåra utveckling. Detta krångel måste luckras upp. Vi måste få ett synsätt och en kultur som bygger på frihet under ansvar där vi litar på att människor som bor, äger och verkar på landsbygden faktiskt vill värna sin egen närmiljö. Det måste bli enklare att utveckla landsbygden och nyttja de fantastiska resurser vi faktiskt har. Att t.ex. hålla fast vid ett omfattande och oflexibelt strandskydd på alla de 10500 sjöar som finns i Värmland är för oss obegripligt. Om fler får bygga upp verksamheter och boende i attraktiva lägen kommer det både gynna landsbygdens utveckling, men antalet sjönära lägen kommer ända vara så många att djurliv och naturupplevelser möjliggörs.

Det gäller också de skrämmande exempel som kommit de senaste åren på en allt mer urholkas syn på äganderätten. När företagare inte tillåts avverka sin egen skog, och heller inte får rimlig ersättning för att avstå, på grund av en svamp, fågel eller insekt har vi förflyttat den tidigare så oomtvistliga äganderätten ut på ett sluttande plan. Regeringen måste ta ett ansvar för att lätta på regelkrånglet och tydligt markera när myndigheter successivt genom praktisk hantering förändrar en av våra allra viktigaste principer, den om privat äganderätt. Detta är särskilt viktigt när allt fler lever sina liv i större städer och inte längre har ett naturligt förhållande till och förståelse för skog, jord och matproduktion. Sverige och Värmland har en stor potential att öka produktionen av världens renaste mat. Låt landsbygdens företagare få möjlighet att ytterligare utveckla denna näring genom konkurrenskraftiga villkor.

Moderaterna har en plan för hela Sverige. Det handlar om att stärka landsbygdens förutsättningar genom sänkta skatter på bränslen, mindre byråkratiskt regelkrångel och ge markägarna större förutsättningar att själva styra över sin mark.

Sten Bergheden (M)

Landsbygdspolitisk talesperson

Stina Höök (M)

Ordförande Moderaterna i Värmland

Hela Sverige ska leva. Inte bara städerna. Tillväxt, framtidstro och trygghet skall vara centrala delar i alla människor liv, oavsett var i Sverige eller Värmland man bor.

I helgen genomförs plöjnings-SM i Kil. Det är oerhört roligt att detta arrangemang tar plats i Värmland. Därför vill vi passa på att belysa några, för oss, centrala punkter i vad vi tror är landsbygdens möjligheter och utmaningar. Ett län som Värmland är till stora delar präglat av skogsbruk och i vissa länsdelar också av lantbruk. Potentialen för lantbruk är dock betydligt större. Men då behöver det föras en politik som möjliggör detta.

Vi ser med stor oro på flera av de förslag som regeringen för fram och som särskilt missgynnar utvecklingen på landsbygden. Man ägnar sig till exempel åt att systematiskt höja skatterna på transporter med vägslitageavgift, kilometerskatt och höjda bränsleskatter. Landsbygdens människor och företag är helt beroende av möjligheten att förflytta både människor och gods långa sträckor. Mycket sällan finns något alternativ till vägtransporter med egen bil eller med lastbil. De höjda skatterna och avgifterna slår direkt mot möjligheten att bo och verka utanför de större städerna.

När landsbygden avvecklas växer den också igen. Det värmländska landskapet är särskilt lämpat för odling av vall och för betesdjur. Med fler betande djur hålls det vackra landskapet öppet vilket i sin tur gynnar den allt växande besöksnäringen. Men det behövs flera åtgärder för att stödja alla delar av landsbygdsföretagande. Det finns idag ett mycket omfattande regelkrångel där svensk byråkrati inte så sällan skyller på EU för att ytterligare försvåra utveckling. Detta krångel måste luckras upp. Vi måste få ett synsätt och en kultur som bygger på frihet under ansvar där vi litar på att människor som bor, äger och verkar på landsbygden faktiskt vill värna sin egen närmiljö. Det måste bli enklare att utveckla landsbygden och nyttja de fantastiska resurser vi faktiskt har. Att t.ex. hålla fast vid ett omfattande och oflexibelt strandskydd på alla de 10500 sjöar som finns i Värmland är för oss obegripligt. Om fler får bygga upp verksamheter och boende i attraktiva lägen kommer det både gynna landsbygdens utveckling, men antalet sjönära lägen kommer ända vara så många att djurliv och naturupplevelser möjliggörs.

Det gäller också de skrämmande exempel som kommit de senaste åren på en allt mer urholkas syn på äganderätten. När företagare inte tillåts avverka sin egen skog, och heller inte får rimlig ersättning för att avstå, på grund av en svamp, fågel eller insekt har vi förflyttat den tidigare så oomtvistliga äganderätten ut på ett sluttande plan. Regeringen måste ta ett ansvar för att lätta på regelkrånglet och tydligt markera när myndigheter successivt genom praktisk hantering förändrar en av våra allra viktigaste principer, den om privat äganderätt. Detta är särskilt viktigt när allt fler lever sina liv i större städer och inte längre har ett naturligt förhållande till och förståelse för skog, jord och matproduktion. Sverige och Värmland har en stor potential att öka produktionen av världens renaste mat. Låt landsbygdens företagare få möjlighet att ytterligare utveckla denna näring genom konkurrenskraftiga villkor.

Moderaterna har en plan för hela Sverige. Det handlar om att stärka landsbygdens förutsättningar genom sänkta skatter på bränslen, mindre byråkratiskt regelkrångel och ge markägarna större förutsättningar att själva styra över sin mark.

Sten Bergheden (M)

Landsbygdspolitisk talesperson

Stina Höök (M)

Ordförande Moderaterna i Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.