2016-09-23 06:00

2016-09-23 10:27

(V)älkommen till verkligheten!

Replik:

Ni befäster kvinnor som offer redan innan de blivit det. Det är tidstypiskt bland vissa grupper att göra så, skriver Hampus Kopparklint med flera.

Svar till Lena Grip med flera (NWT 15/9)

Det är väl klart att ni vill stoppa skattebetalarnas pengar i fickan på ert eget parti, annars skulle ni väl ha skrivit att man ska använda sig av religiöst- och politisk obunden organisation som utövare från början.

Ni befäster kvinnor som offer redan innan de blivit det. Det är tidstypiskt bland vissa grupper att göra så. Självklart är inte kvinnans situation i vårt samhälle jämlikt mannens men vi är på god väg och i ökande takt.

Ni väljer att plocka ut statistik ur ett större sammanhang som ska stödja er tes. Ska man jämföra löner, måste man ju se hur många timmar man jobbar och vilken typ av arbete det är. En kommunal förskolelärare kommer troligtvis aldrig tjäna lika mycket som en egenföretagande IT-konsult, oavsett kön. Att välja att presentera att kvinnor tjänar 86 procent år 2014 (eg. 87 procent 2016) mindre när man ställer kön mot varandra är ett felaktigt sätt att presentera siffror. Det går inte att jämföra helt olika yrken och deras löner. Det är som att vi skulle hänvisa till samma undersökning och säga att manliga barnskötare och elevassistenter tjänar bara 98 procent av kvinnornas lön dvs. en siffra ryckt ur sitt sammanhang. Skall man göra det lite trovärdigare bör man använda metoden standardavvägning vilken ger att svaret blir ungefär 94 procent. Givetvis är inte detta heller rätt. Vi tror att inom några få år kommer detta ha ändrat sig om man ser till könsfördelningen på våra universitet och utbildningar som genererar höga inkomster. Däremot kan vi vara med på att rekommendera rapporten På tal om kvinnor och män, som innehåller intressant fakta och siffror.

Sedan kan man fråga sig vart ni hämtat övrig statistik från? Först jämför ni med Sverige, kvinnojourer etc. vilket absolut är bra och viktigt, sedan avslutar ni detta med någon konstig jämförelse med krig och malaria som inte ens berör Sverige? Ursäkta, men sammanhang någon! Sedan att man hänvisar till internationell forskning rörande Feministiskt självförsvar är ju helt uppåt väggarna när man inte lämnar någon referens. Är det forskning bedriven av replikförfattarna som avses då?

När det gäller den upplevda otryggheten och den faktiska utsattheten, behöver man angripa problembilden på flera olika sätt. Enligt nationella trygghetsundersökningen är kvinnor mer rädda för att något ska hända medan män är mer utsatta för att det händer. Det visar att vi måste jobba med universella förebyggande metoder som utgår från flera olika aspekter. Att flickor mår dåligt i skolan vet vi men att de mår sämre än pojkar beror på vilken forskning man ser på. Viss forskning visar att pojkar med depression angav sig vara i mycket god hälsa men bara två procent av flickorna. Pojkar verkar ha en tendens att överskatta sin hälsa eller också kanske de bara fått lära sig att bita ihop. Om inte annat, tyder självmordsstatistiken från 15 år och uppåt på att pojkar/män mår sämre. Än en gång kanske vi inte ska fastna i könsrollerna utan konstatera att barn/ungdomar faktiskt mår psykiskt dåligt. Att det är det vi ska arbeta förebyggande mot.

Fläk upp forskningen kring Feministiskt självförsvar, visa vad som är förebyggande. Vi ser problemen och förringar dem inte men vi vill satsa på metoder som vi vet har effekt. I värsta fall kan det få motsatt effekt eftersom man som sätter upp ingångsvärden som inte stämmer överens med verkligheten. Ett annat tungt argument till varför vi vänder oss er motion är att vi har noll tolerans mot våld i Karlstads skolor. Det vill ni nu bryta mot genom att istället föra in våld. Inte ok.

Hampus Kopparklint

Ledamot, MUF Karlstad

Axel Johnsen

Ordförande, MUF Karlstad

Daniel Berghel

Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstad

Svar till Lena Grip med flera (NWT 15/9)

Det är väl klart att ni vill stoppa skattebetalarnas pengar i fickan på ert eget parti, annars skulle ni väl ha skrivit att man ska använda sig av religiöst- och politisk obunden organisation som utövare från början.

Ni befäster kvinnor som offer redan innan de blivit det. Det är tidstypiskt bland vissa grupper att göra så. Självklart är inte kvinnans situation i vårt samhälle jämlikt mannens men vi är på god väg och i ökande takt.

Ni väljer att plocka ut statistik ur ett större sammanhang som ska stödja er tes. Ska man jämföra löner, måste man ju se hur många timmar man jobbar och vilken typ av arbete det är. En kommunal förskolelärare kommer troligtvis aldrig tjäna lika mycket som en egenföretagande IT-konsult, oavsett kön. Att välja att presentera att kvinnor tjänar 86 procent år 2014 (eg. 87 procent 2016) mindre när man ställer kön mot varandra är ett felaktigt sätt att presentera siffror. Det går inte att jämföra helt olika yrken och deras löner. Det är som att vi skulle hänvisa till samma undersökning och säga att manliga barnskötare och elevassistenter tjänar bara 98 procent av kvinnornas lön dvs. en siffra ryckt ur sitt sammanhang. Skall man göra det lite trovärdigare bör man använda metoden standardavvägning vilken ger att svaret blir ungefär 94 procent. Givetvis är inte detta heller rätt. Vi tror att inom några få år kommer detta ha ändrat sig om man ser till könsfördelningen på våra universitet och utbildningar som genererar höga inkomster. Däremot kan vi vara med på att rekommendera rapporten På tal om kvinnor och män, som innehåller intressant fakta och siffror.

Sedan kan man fråga sig vart ni hämtat övrig statistik från? Först jämför ni med Sverige, kvinnojourer etc. vilket absolut är bra och viktigt, sedan avslutar ni detta med någon konstig jämförelse med krig och malaria som inte ens berör Sverige? Ursäkta, men sammanhang någon! Sedan att man hänvisar till internationell forskning rörande Feministiskt självförsvar är ju helt uppåt väggarna när man inte lämnar någon referens. Är det forskning bedriven av replikförfattarna som avses då?

När det gäller den upplevda otryggheten och den faktiska utsattheten, behöver man angripa problembilden på flera olika sätt. Enligt nationella trygghetsundersökningen är kvinnor mer rädda för att något ska hända medan män är mer utsatta för att det händer. Det visar att vi måste jobba med universella förebyggande metoder som utgår från flera olika aspekter. Att flickor mår dåligt i skolan vet vi men att de mår sämre än pojkar beror på vilken forskning man ser på. Viss forskning visar att pojkar med depression angav sig vara i mycket god hälsa men bara två procent av flickorna. Pojkar verkar ha en tendens att överskatta sin hälsa eller också kanske de bara fått lära sig att bita ihop. Om inte annat, tyder självmordsstatistiken från 15 år och uppåt på att pojkar/män mår sämre. Än en gång kanske vi inte ska fastna i könsrollerna utan konstatera att barn/ungdomar faktiskt mår psykiskt dåligt. Att det är det vi ska arbeta förebyggande mot.

Fläk upp forskningen kring Feministiskt självförsvar, visa vad som är förebyggande. Vi ser problemen och förringar dem inte men vi vill satsa på metoder som vi vet har effekt. I värsta fall kan det få motsatt effekt eftersom man som sätter upp ingångsvärden som inte stämmer överens med verkligheten. Ett annat tungt argument till varför vi vänder oss er motion är att vi har noll tolerans mot våld i Karlstads skolor. Det vill ni nu bryta mot genom att istället föra in våld. Inte ok.

Hampus Kopparklint

Ledamot, MUF Karlstad

Axel Johnsen

Ordförande, MUF Karlstad

Daniel Berghel

Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.