2016-09-23 06:00

2016-09-23 10:30

Flyg är inte kollektivtrafik

DEBATT: Persontransporter

Handelskammaren bör förstå skillnaden mellan skattepengar ned i fickan på internationella flygbolag och offentlig finansiering av en regional offentligt ägd verksamhet, skriver Lars Bull.

Med anledning av Handelskammarens något svävande uttalanden på senare tid finns det anledning att reagera.

Kollektivtrafik regleras i EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 samt i nationell lagstiftning, lag (2010:1065) om kollektivtrafik samt i kompletterande lag (2012:437).

Av lagen framgår att den trafik som omfattas av lagen, och som ålägger landsting och kommuner ett finansieringsansvar, ska vara trafik som tillgodoser behov av regional eller interregional trafik för arbetspendling eller annat vardagsresande. Inom lagstiftningen regleras sådan linjetrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana eller båt.

Flygtrafik är, precis som SJ:s kommersiella trafik, en helt avreglerad verksamhet som är avsedd att vila på kommersiell grund. Flygtrafik regleras av EU:s lufttrafikförordning (1008/2008) och nationell luftfartslag (2010:500).

Värmlandstrafiks verksamhet är ingen förlust utan en lagreglerad offentlig verksamhet

Om Handelskammaren ifrågasätter kostnaden för den lagreglerade verksamhet, som kollektivtrafiken är, ifrågasätter man all lagreglerad offentlig verksamhet som till exempel sjukvård, tandvård för barn, allmän skolgång, äldreomsorg och fritidsverksamhet med mera. Men det kanske är så näringslivet betraktar offentlig sektor?

Värmlandstrafiks ekonomi är välordnad och har skapat överskott nio år i följd. De värden som skapas finns kvar i företaget, transparent och tydligt. Kunderna tillhör de mest nöjda i landet. För allmänhetens kännedom redovisar Värmlandstrafik de miljömässiga och samhällsekonomiska vinsterna av verksamheten, förutom de företagsekonomiska aspekterna, varje år i sin årsredovisning.

Handelskammaren bör förstå skillnaden mellan skattepengar ned i fickan på internationella flygbolag och offentlig finansiering av en regional offentligt ägd verksamhet.

Är flygtrafik viktigt?

Värmlandstrafik har inga synpunkter på om samhället väljer att lägga pengar på flygtrafik, men det ska inte ske genom belastning eller misstänkliggörande av annan offentlig användning av skattemedel till kollektivtrafik eller annan lagreglerad verksamhet.

För övrigt vore det mer logiskt om upphandling av flygtrafik, om samhället väljer att delfinansiera, sköttes av organisationer med vana av trafikupphandling, och servicen till den upphandlade flygtrafiken sköttes av flygplatsen.

Lars Bull

Vd, Värmlandstrafik AB

Med anledning av Handelskammarens något svävande uttalanden på senare tid finns det anledning att reagera.

Kollektivtrafik regleras i EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 samt i nationell lagstiftning, lag (2010:1065) om kollektivtrafik samt i kompletterande lag (2012:437).

Av lagen framgår att den trafik som omfattas av lagen, och som ålägger landsting och kommuner ett finansieringsansvar, ska vara trafik som tillgodoser behov av regional eller interregional trafik för arbetspendling eller annat vardagsresande. Inom lagstiftningen regleras sådan linjetrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana eller båt.

Flygtrafik är, precis som SJ:s kommersiella trafik, en helt avreglerad verksamhet som är avsedd att vila på kommersiell grund. Flygtrafik regleras av EU:s lufttrafikförordning (1008/2008) och nationell luftfartslag (2010:500).

Värmlandstrafiks verksamhet är ingen förlust utan en lagreglerad offentlig verksamhet

Om Handelskammaren ifrågasätter kostnaden för den lagreglerade verksamhet, som kollektivtrafiken är, ifrågasätter man all lagreglerad offentlig verksamhet som till exempel sjukvård, tandvård för barn, allmän skolgång, äldreomsorg och fritidsverksamhet med mera. Men det kanske är så näringslivet betraktar offentlig sektor?

Värmlandstrafiks ekonomi är välordnad och har skapat överskott nio år i följd. De värden som skapas finns kvar i företaget, transparent och tydligt. Kunderna tillhör de mest nöjda i landet. För allmänhetens kännedom redovisar Värmlandstrafik de miljömässiga och samhällsekonomiska vinsterna av verksamheten, förutom de företagsekonomiska aspekterna, varje år i sin årsredovisning.

Handelskammaren bör förstå skillnaden mellan skattepengar ned i fickan på internationella flygbolag och offentlig finansiering av en regional offentligt ägd verksamhet.

Är flygtrafik viktigt?

Värmlandstrafik har inga synpunkter på om samhället väljer att lägga pengar på flygtrafik, men det ska inte ske genom belastning eller misstänkliggörande av annan offentlig användning av skattemedel till kollektivtrafik eller annan lagreglerad verksamhet.

För övrigt vore det mer logiskt om upphandling av flygtrafik, om samhället väljer att delfinansiera, sköttes av organisationer med vana av trafikupphandling, och servicen till den upphandlade flygtrafiken sköttes av flygplatsen.

Lars Bull

Vd, Värmlandstrafik AB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.