2016-09-20 06:01

2016-09-20 06:01

Närvårdsplatserna – en del av utvecklingen

Replik: Landstinget i Värmland

I landstingets utvecklingsplan framgår det att behovet av närsjukvård finns och kommer att öka eftersom värmlänningarna blir äldre och fler blir multisjuka, skriver företrädare för Värmlandssamverkan.

Svar till Ann-Katrin Järåsens och Peter Söderströms uttalande (NWT 8/9)

Inför beslutet om närvårdsplatser fördes dialog med Torsby kommun. Torsby var då inte intresserade av närvårdsplatser i samverkan med landstinget. De närvårdsplatser som landstinget nu inrättar har ingenting att göra med det kommunala omsorgsansvaret. Men vi tycker ändå att det är anmärkningsvärt att Järåsen påtalar ett ökat behov av korttidsplatser när Torsby kommun så sent som 2014 meddelade att det fanns överkapacitet.

Det är uppenbart att vi behöver kunna möta de äldre patienternas behov av vård på ett bättre sätt. Detta helt utifrån det ansvar landstinget har för vården och då specifikt den akutmedicinska omvårdnaden. Det är dags att gå ifrån den fragmentiserade vårdplatsstruktur vi byggt upp under 1990-talet, vilken är uppbyggd utifrån andra patientkategorier och andra behov såsom infektioner mm. I dag handlar det mer om kroniskt sjuka människor som behöver en sammanhållen vård i ett helhetsperspektiv.

För landstingets del så handlar det om att utveckla verksamheten så att alla patienter vårdas på rätt vårdnivå – det ger bäst kvalitet för patienten och är mest kostnadseffektivt för skattebetalarna. Därför är det förvånande att ledande socialdemokrater tycker vi är oansvariga när vi effektiviserar den värmländska sjukvården samtidigt som kvaliteten höjs.

Ann-Katrin Järåsen och Peter Söderström har valt att föra diskussionen med oss i media och därför har vi också valt att svara via media med minst tre stycken svar på debattsidorna i denna fråga. Vi skulle verkligen uppskatta en dialog på riktigt istället. Därför vill vi bjuda in er till ett besök på närvårdsavdelningen i Säffle eller Kristinehamn under hösten så vi tillsammans kan lära oss mer om verksamheterna.

I väntan på det så kan vi repetera att det på närvårdsavdelningarna handlar om patienter som är äldre och multisjuka vilket innebär att de har minst två olika sjukdomar samtidigt. De kan ha hjärtsvikt, infektioner, sänkt allmäntillstånd, omvårdnadsbehov, fraktursmärtor eller behov av blodtransfusion. Detta är patienter som i dag vårdas på sjukhusen men ibland på en för hög vårdnivå eller blir utskrivna för tidigt med risk för sämre hälsa och återinläggning.

Till närvårdsplatserna kan man skrivas in från en vårdcentral, akutmottagning eller från en avdelning på ett av sjukhusen. Att möta vårdbehövandes behov på flera platser är tanken, och vi upprepar att närhetsprincipen är viktig. Att köra patienter från Torsby till Säffle och Kristinehamn är inte tanken och det har presenterats ett flertal gånger. Det handlar om en förbättrad och behovsanpassad vård med rätt kompetens för målgruppen.

Detta är en del av utvecklingen av vården i hela Värmland och det arbetas nu intensivt med att se över vårdplatsstrukturen. I landstingets utvecklingsplan framgår det att behovet av närsjukvård finns och kommer att öka eftersom värmlänningarna blir äldre och fler blir multisjuka. Utvecklingen tar inte stopp i Säffle och Kristinehamn utan sker i hela Värmland och vi kommer att lära av och utvärdera det arbete som nu startar på närvårdsavdelningarna för en fortsatt utveckling.

Vi ser fram emot att få träffa Ann-Kristin och Peter i Säffle eller Kristinehamn för att berätta mer.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SiV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (L)

Svar till Ann-Katrin Järåsens och Peter Söderströms uttalande (NWT 8/9)

Inför beslutet om närvårdsplatser fördes dialog med Torsby kommun. Torsby var då inte intresserade av närvårdsplatser i samverkan med landstinget. De närvårdsplatser som landstinget nu inrättar har ingenting att göra med det kommunala omsorgsansvaret. Men vi tycker ändå att det är anmärkningsvärt att Järåsen påtalar ett ökat behov av korttidsplatser när Torsby kommun så sent som 2014 meddelade att det fanns överkapacitet.

Det är uppenbart att vi behöver kunna möta de äldre patienternas behov av vård på ett bättre sätt. Detta helt utifrån det ansvar landstinget har för vården och då specifikt den akutmedicinska omvårdnaden. Det är dags att gå ifrån den fragmentiserade vårdplatsstruktur vi byggt upp under 1990-talet, vilken är uppbyggd utifrån andra patientkategorier och andra behov såsom infektioner mm. I dag handlar det mer om kroniskt sjuka människor som behöver en sammanhållen vård i ett helhetsperspektiv.

För landstingets del så handlar det om att utveckla verksamheten så att alla patienter vårdas på rätt vårdnivå – det ger bäst kvalitet för patienten och är mest kostnadseffektivt för skattebetalarna. Därför är det förvånande att ledande socialdemokrater tycker vi är oansvariga när vi effektiviserar den värmländska sjukvården samtidigt som kvaliteten höjs.

Ann-Katrin Järåsen och Peter Söderström har valt att föra diskussionen med oss i media och därför har vi också valt att svara via media med minst tre stycken svar på debattsidorna i denna fråga. Vi skulle verkligen uppskatta en dialog på riktigt istället. Därför vill vi bjuda in er till ett besök på närvårdsavdelningen i Säffle eller Kristinehamn under hösten så vi tillsammans kan lära oss mer om verksamheterna.

I väntan på det så kan vi repetera att det på närvårdsavdelningarna handlar om patienter som är äldre och multisjuka vilket innebär att de har minst två olika sjukdomar samtidigt. De kan ha hjärtsvikt, infektioner, sänkt allmäntillstånd, omvårdnadsbehov, fraktursmärtor eller behov av blodtransfusion. Detta är patienter som i dag vårdas på sjukhusen men ibland på en för hög vårdnivå eller blir utskrivna för tidigt med risk för sämre hälsa och återinläggning.

Till närvårdsplatserna kan man skrivas in från en vårdcentral, akutmottagning eller från en avdelning på ett av sjukhusen. Att möta vårdbehövandes behov på flera platser är tanken, och vi upprepar att närhetsprincipen är viktig. Att köra patienter från Torsby till Säffle och Kristinehamn är inte tanken och det har presenterats ett flertal gånger. Det handlar om en förbättrad och behovsanpassad vård med rätt kompetens för målgruppen.

Detta är en del av utvecklingen av vården i hela Värmland och det arbetas nu intensivt med att se över vårdplatsstrukturen. I landstingets utvecklingsplan framgår det att behovet av närsjukvård finns och kommer att öka eftersom värmlänningarna blir äldre och fler blir multisjuka. Utvecklingen tar inte stopp i Säffle och Kristinehamn utan sker i hela Värmland och vi kommer att lära av och utvärdera det arbete som nu startar på närvårdsavdelningarna för en fortsatt utveckling.

Vi ser fram emot att få träffa Ann-Kristin och Peter i Säffle eller Kristinehamn för att berätta mer.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SiV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.