2016-09-19 06:01

2016-09-19 06:01

Värmland och Västra Götaland hör inte ihop

Debatt: Storregioner

Värmland skulle ha fler möjligheter som en del av länken mellan Stockholm och Oslo än som en länk mellan Dalarna och Göteborg, skriver Anders Wagner.

Regeringens indelningskommitté presenterade i somras ett förslag om att slå samman de gamla länen i storregioner. Förslaget är nu ute på remiss och deras tanke är att Värmland och Västra Götaland ska bilda en storregion tillsammans från 2019. Vi vid Västsvenska Handelskammaren tycker att det svagt förslag av flera skäl och vill erbjuda ett annat.

Vi är positiva till tanken om storregioner men då ska det vara funktionella regioner som speglar hur samhället är ordnat och hur människor rör sig. Som vi uppfattar Indelningskommitténs förslag så har de inte tagit särskilt stor hänsyn till dessa frågor eller hur näringslivet ser sina regionala samband. Förutom det så ser vi det som ett riskmoment att utredarna tänker gå fram i två separata steg, vilket riskerar att öka skillnaderna om det inte blir ett andra steg vid ett eventuellt regeringsskifte 2018.

Tillväxten har en regional logik men det räcker inte med att bara skapa större regioner. Det måste vara lämpliga regioner och de måste arbeta med rätt frågor. Utvecklingsfrågor, infrastruktur och kompetensförsörjning är frågor som borde vara i fokus när man organiserar nya, större regioner. Sjukvården är viktig men funktionella regioner behöver fler samband än sjukvårdens organisering. Men trots det är det omöjligt att inte notera att det är 11 mil till Universitetssjukhuset i Örebro från Karlstad, medan det är 25 mil till Sahlgrenska i Göteborg.

Handelskammaren är en näringslivsorganisation. För oss och våra medlemmar är det nödvändigt att näringslivs- och tillväxtperspektiven beaktas. Hur pendlar människor? Hur ser näringslivsstrukturen ut? Stärker man tillväxten? Vi anser att storregionerna bör arbeta mer med tillväxtfrågor och att utvecklings- och näringslivsfrågor bör få en större betydelse inför besluten om hur storregionerna ska organiseras.

När vi funderar på storregioner ser vi en annan lösning än Värmland och Västra Götaland tillsammans. Sett ur vårt perspektiv är vi övertygade om att Värmland skulle få en starkare tillväxt genom en koppling till Svealandsregionen. Värmland skulle ha fler möjligheter som en del av länken mellan Stockholm och Oslo än som en länk mellan Dalarna och Göteborg.

Om man undersöker trafikflöden för att se hur människor och varor färdas så är årsmedeldygnstrafik på E18, öster om Karlstad, 13 380 fordon medan den på E45, i höjd med Mellerud, är 5 610 enligt statistik från Trafikverket. Lägg till det arbete som pågår, med många intressenter, om att utveckla järnvägen mellan Stockholm och Oslo så är sådana samarbeten viktigare för Värmlands välstånd än en sammanslagning söderut.

För oss ligger fokus på att få tillstånd snabba tågförbindelser österut mot Jönköping över Borås. Det blir ett starkt tillväxtstråk med tre stora städer och nästan 850 000 människor. Mellan Göteborg och Jönköping kommer det att ta mindre än en timme att resa när höghastighetståget är på plats. Det är en restid som nog aldrig kommer att matchas mellan Göteborg och Karlstad där restiden är ungefär två och en halvtimme. Tillsammans med Halland skulle Jönköpings län och Västra Götaland bli en stark tillväxtregion.

Anders Wagner

Ansvarig Public Affairs, Västsvenska Handelskammaren

Regeringens indelningskommitté presenterade i somras ett förslag om att slå samman de gamla länen i storregioner. Förslaget är nu ute på remiss och deras tanke är att Värmland och Västra Götaland ska bilda en storregion tillsammans från 2019. Vi vid Västsvenska Handelskammaren tycker att det svagt förslag av flera skäl och vill erbjuda ett annat.

Vi är positiva till tanken om storregioner men då ska det vara funktionella regioner som speglar hur samhället är ordnat och hur människor rör sig. Som vi uppfattar Indelningskommitténs förslag så har de inte tagit särskilt stor hänsyn till dessa frågor eller hur näringslivet ser sina regionala samband. Förutom det så ser vi det som ett riskmoment att utredarna tänker gå fram i två separata steg, vilket riskerar att öka skillnaderna om det inte blir ett andra steg vid ett eventuellt regeringsskifte 2018.

Tillväxten har en regional logik men det räcker inte med att bara skapa större regioner. Det måste vara lämpliga regioner och de måste arbeta med rätt frågor. Utvecklingsfrågor, infrastruktur och kompetensförsörjning är frågor som borde vara i fokus när man organiserar nya, större regioner. Sjukvården är viktig men funktionella regioner behöver fler samband än sjukvårdens organisering. Men trots det är det omöjligt att inte notera att det är 11 mil till Universitetssjukhuset i Örebro från Karlstad, medan det är 25 mil till Sahlgrenska i Göteborg.

Handelskammaren är en näringslivsorganisation. För oss och våra medlemmar är det nödvändigt att näringslivs- och tillväxtperspektiven beaktas. Hur pendlar människor? Hur ser näringslivsstrukturen ut? Stärker man tillväxten? Vi anser att storregionerna bör arbeta mer med tillväxtfrågor och att utvecklings- och näringslivsfrågor bör få en större betydelse inför besluten om hur storregionerna ska organiseras.

När vi funderar på storregioner ser vi en annan lösning än Värmland och Västra Götaland tillsammans. Sett ur vårt perspektiv är vi övertygade om att Värmland skulle få en starkare tillväxt genom en koppling till Svealandsregionen. Värmland skulle ha fler möjligheter som en del av länken mellan Stockholm och Oslo än som en länk mellan Dalarna och Göteborg.

Om man undersöker trafikflöden för att se hur människor och varor färdas så är årsmedeldygnstrafik på E18, öster om Karlstad, 13 380 fordon medan den på E45, i höjd med Mellerud, är 5 610 enligt statistik från Trafikverket. Lägg till det arbete som pågår, med många intressenter, om att utveckla järnvägen mellan Stockholm och Oslo så är sådana samarbeten viktigare för Värmlands välstånd än en sammanslagning söderut.

För oss ligger fokus på att få tillstånd snabba tågförbindelser österut mot Jönköping över Borås. Det blir ett starkt tillväxtstråk med tre stora städer och nästan 850 000 människor. Mellan Göteborg och Jönköping kommer det att ta mindre än en timme att resa när höghastighetståget är på plats. Det är en restid som nog aldrig kommer att matchas mellan Göteborg och Karlstad där restiden är ungefär två och en halvtimme. Tillsammans med Halland skulle Jönköpings län och Västra Götaland bli en stark tillväxtregion.

Anders Wagner

Ansvarig Public Affairs, Västsvenska Handelskammaren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.