2016-09-19 06:00

2016-09-19 06:00

Tillförlitlighet viktigare än restid

Debatt: Tågresor

Det spelar ingen roll hur snabbt tågen i slutändan susar fram om vi inte kan lita på att vi kommer fram i tid, eller alls, skriver Frida Johansson och Jenny Emerén.

Företagen vill ha en rimlig restid mellan Stockholm och Oslo, men allra viktigast är att de kan lita på att tågen går och kommer fram i tid. Handelskamrarna i Värmland och Mälardalen har frågat företag i Värmland, Västmanland och Örebro län om deras behov och synpunkter på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo. Närmare 600 företagsröster har nu pekat ut vad de tycker är viktigt längs med sträckan.

Undersökningen visar att företagen starkt efterfrågar ökad tillförlitlighet. Detta är extra tydligt bland pendlarna och affärsresenärerna. När dessa värderar vilka faktorer som är viktiga rankas punktlighet och tillförlitlighet allra högst, därefter kommer restid och fler avgångar.

Att punktlighet rankas högst visar på att järnvägen i dag inte håller måttet och att förtroendet för tågresandet är naggat i kanten. Att bron över E18 vid Västerås har bärighetsproblem, att Värmlandsbanan lider av kapacitetsbrister och att delar av stråket är så dåligt att både hastigheten och viktgränsen riskerar att sänkas, är alla faktorer som bidrar till en ohållbar situation och som bromsar utvecklingen i regionen. Företagens medarbetare kan inte lita på att komma fram i tid till arbete, till möten, utbildningar och vidare anslutningar ut i världen. Varannan affärsresenär uppger i undersökningen att försenade eller inställda tåg har påverkat affärsmöjligheterna.

Tillförlitligheten påverkar även medarbetarnas livspussel, med hämtningar och lämningar på förskolan, missade fritidsåtaganden och tid med vänner och familj. För företagen är dessa faktorer viktiga för att kunna verka och växa här. De behöver förutsättningar för att kunna göra många och bra affärer, men de behöver också kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats där medarbetarna, som ska föra företaget framåt, även får ihop livet utanför arbetstid.

Begreppet funktionella arbetsmarknadsregioner diskuteras ofta med siffror i form av restidskvoter och procent, men består av människor som vill bo och arbeta där de vill. För att våra regioner ska växa och utvecklas behöver vi människor som gör detta möjligt.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att titta på vilka möjligheter som finns på sträckan. Stråket Stockholm-Oslo binder samman två av Europas mest expansiva regioner. Där emellan finns marknader och städer som Arvika, Karlstad, Örebro och Västerås. Städerna växer befolkningsmässigt och har stora möjligheter att utvecklas ytterligare.

Vi är glada över att detta arbete nu är igång. Förbättringar på tågsträckan innebär förbättrade affärsmöjligheter för företagen. Vårt läge, mellan två huvudstadsregioner, ger oss helt klart spännande förutsättningar. 63 procent av affärsresenärerna i enkäten uppger att de skulle kunna göra fler affärer, skaffa fler nya kunder och kunna rekrytera lättare om de kunde lita på att tåget gick som det skulle. Genom att investera i en robust och tillförlitlig tågsträcka investerar vi i en generator för tillväxt. I företagen och människorna som finns här.

Vi ser gärna också snabbare tåg. Minskar avstånden förstoras arbetsmarknaden och kundupptagningsområde ytterligare. Men tillförlitligheten måste garanteras. Det spelar ingen roll hur snabbt tågen i slutändan susar fram om vi inte kan lita på att vi kommer fram i tid, eller alls. Behovet av tillförlitligare tågresor är här och nu. Samtidigt som vi sätter visioner för framtidens järnväg behöver vi fokusera på insatser för dagens järnväg. Våra företag har inte råd att vänta.

I dag möts ett sextiotal beslutsfattare, tjänstemän och organisationsföreträdare i Örebro, för att prata framtiden för stråket Stockholm-Oslo. Vi handelskamrar kommer då att visa på undersökningen och hur viktigt ett tillförlitligare stråk är för tillväxten.

Frida Johansson

Vd, Handelskammaren Värmland

Jenny Emerén

Vd, Handelskammaren Mälardalen

Företagen vill ha en rimlig restid mellan Stockholm och Oslo, men allra viktigast är att de kan lita på att tågen går och kommer fram i tid. Handelskamrarna i Värmland och Mälardalen har frågat företag i Värmland, Västmanland och Örebro län om deras behov och synpunkter på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo. Närmare 600 företagsröster har nu pekat ut vad de tycker är viktigt längs med sträckan.

Undersökningen visar att företagen starkt efterfrågar ökad tillförlitlighet. Detta är extra tydligt bland pendlarna och affärsresenärerna. När dessa värderar vilka faktorer som är viktiga rankas punktlighet och tillförlitlighet allra högst, därefter kommer restid och fler avgångar.

Att punktlighet rankas högst visar på att järnvägen i dag inte håller måttet och att förtroendet för tågresandet är naggat i kanten. Att bron över E18 vid Västerås har bärighetsproblem, att Värmlandsbanan lider av kapacitetsbrister och att delar av stråket är så dåligt att både hastigheten och viktgränsen riskerar att sänkas, är alla faktorer som bidrar till en ohållbar situation och som bromsar utvecklingen i regionen. Företagens medarbetare kan inte lita på att komma fram i tid till arbete, till möten, utbildningar och vidare anslutningar ut i världen. Varannan affärsresenär uppger i undersökningen att försenade eller inställda tåg har påverkat affärsmöjligheterna.

Tillförlitligheten påverkar även medarbetarnas livspussel, med hämtningar och lämningar på förskolan, missade fritidsåtaganden och tid med vänner och familj. För företagen är dessa faktorer viktiga för att kunna verka och växa här. De behöver förutsättningar för att kunna göra många och bra affärer, men de behöver också kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats där medarbetarna, som ska föra företaget framåt, även får ihop livet utanför arbetstid.

Begreppet funktionella arbetsmarknadsregioner diskuteras ofta med siffror i form av restidskvoter och procent, men består av människor som vill bo och arbeta där de vill. För att våra regioner ska växa och utvecklas behöver vi människor som gör detta möjligt.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att titta på vilka möjligheter som finns på sträckan. Stråket Stockholm-Oslo binder samman två av Europas mest expansiva regioner. Där emellan finns marknader och städer som Arvika, Karlstad, Örebro och Västerås. Städerna växer befolkningsmässigt och har stora möjligheter att utvecklas ytterligare.

Vi är glada över att detta arbete nu är igång. Förbättringar på tågsträckan innebär förbättrade affärsmöjligheter för företagen. Vårt läge, mellan två huvudstadsregioner, ger oss helt klart spännande förutsättningar. 63 procent av affärsresenärerna i enkäten uppger att de skulle kunna göra fler affärer, skaffa fler nya kunder och kunna rekrytera lättare om de kunde lita på att tåget gick som det skulle. Genom att investera i en robust och tillförlitlig tågsträcka investerar vi i en generator för tillväxt. I företagen och människorna som finns här.

Vi ser gärna också snabbare tåg. Minskar avstånden förstoras arbetsmarknaden och kundupptagningsområde ytterligare. Men tillförlitligheten måste garanteras. Det spelar ingen roll hur snabbt tågen i slutändan susar fram om vi inte kan lita på att vi kommer fram i tid, eller alls. Behovet av tillförlitligare tågresor är här och nu. Samtidigt som vi sätter visioner för framtidens järnväg behöver vi fokusera på insatser för dagens järnväg. Våra företag har inte råd att vänta.

I dag möts ett sextiotal beslutsfattare, tjänstemän och organisationsföreträdare i Örebro, för att prata framtiden för stråket Stockholm-Oslo. Vi handelskamrar kommer då att visa på undersökningen och hur viktigt ett tillförlitligare stråk är för tillväxten.

Frida Johansson

Vd, Handelskammaren Värmland

Jenny Emerén

Vd, Handelskammaren Mälardalen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.