2016-09-17 06:01

2016-09-17 06:01

Bristande tillgång till kirurgi och narkos

Debatt: Utvecklingsländer

Så länge utvecklingsländernas hälsosystem inte kan erbjuda säker anestesi och intensivvård till patienter i behov av kirurgi, kommer kirurgiskt behandlingsbara tillstånd att förbli de vanligaste dödsorsakerna, skriver Mpoki M Ulisubisya med flera.

Kirurgiskt behandlingsbara tillstånd utgör nästan en tredjedel av den globala sjukdomsbördan, skördar 16,9 miljoner liv per år och leder till miljontals funktionsnedsättningar och skador. Trots att kirurgi har klassats som prioritet inom planer för nationell hälsa, förblir det ytterst svårt att uppfylla behoven utan ett fungerande narkossystem. Säker operation är omöjlig utan tillförlitlig anestesi.

Under anestesiläkarnas världskongress i Hong Kong i augusti stod ledande kliniska och tekniska frågor i alla regioner i fokus. Eftersom miljarder människor i låg- och medelinkomstländerna saknar tillgång till nödvändig kirurgi och anestesi, var detta ett viktigt forum.

Den 21-23 september möts Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård i Karlstad för sin årliga kongress, SFAI-veckan. Som enda organisation som arbetar internationellt med anestesi och intensivvård som fokus, finns då Life Support Foundation på plats för att lyfta de globala utmaningarna även här. I ett föregångsland inom bistånd till andra länder, bör detta område prioriteras högre.

Anestesi är ännu ett förbisett och underfinansierat område inom hälso- och sjukvården i låg- och medelinkomstländerna. I en studie av 11 afrikanska länder söder om Sahara hade alla färre än en anestesiläkare per 100 000 invånare. I Tanzania finns endast 22 anestesiläkare trots en befolkning på 47 miljoner.

Denna brist på humankapital, omgärdas av enorma brister inom infrastrukturen. Två tredjedelar av sjukhusen i Afrika söder om Sahara saknar pålitlig elförsörjning och en tredjedel tillgång till medicinskt syrgas – faktorer som behövs för säker narkos. 40 procent av sjukhusen i en studie saknar anestesiapparat. En stor del av den medicinska utrustningen i dessa länder är obrukbar. Att bara 3,5 procent av världens kirurgiska ingrepp sker i de delar av världen som svarar för 90 procent av alla traumafall samt av mödra- och spädbarnsdödligheten, är knappast någon överraskning.

Så länge utvecklingsländernas hälsosystem inte kan erbjuda säker anestesi och intensivvård till patienter i behov av kirurgi, kommer kirurgiskt behandlingsbara tillstånd att förbli de vanligaste dödsorsakerna, världen förlorar miljarder av dollar i bruttonationalprodukt, och vi inom det globala hälsosystemet sviker de människor som är i störst behov av vårt stöd. Denna fråga börjar uppmärksammas globalt. Låt oss ligga i täten i Sverige och bygga vidare på det momentum som finns. Nu är det hög tid att satsa på anestesi och intensivvårdskapacitet i låg- och medelinkomstländer.

Alla länder bör ha utbildningsprogram och incitament för att utbilda, omskola och behålla personal på samtliga nivåer. Det bör också finnas utrustning anpassad för användningsmiljön, som stöds och underhålls på rätt sätt. Kirurgins förmåga att bevara och förlänga liv hänger på att vi kan ge säker och tillförlitlig anestesi. Häri ser vi ingen intressekonflikt.

Mpoki M Ulisubisya

Anestesiläkare, Permanent Secretary, Ministry of Health, Tanzania

Tim Baker

Med Dr, specialistläkare i anestesi/intensivvård, ordförande i Life Support Foundation

Lars Irestedt

Docent, överläkare i anestesi/intensivvård, vice ordförande i LSF

Claes Frostell

Överläkare, professor i anestesiologi, Karolinska institutet Danderyds sjukhus, styrelseledamot i LSF

Henrik Jörnvall

Med Dr, funktionsenhetschef, Obstetrisk Anestesi, Karolinska universitetssjukhuset i Solna och styrelseledamot i LSF

Kirurgiskt behandlingsbara tillstånd utgör nästan en tredjedel av den globala sjukdomsbördan, skördar 16,9 miljoner liv per år och leder till miljontals funktionsnedsättningar och skador. Trots att kirurgi har klassats som prioritet inom planer för nationell hälsa, förblir det ytterst svårt att uppfylla behoven utan ett fungerande narkossystem. Säker operation är omöjlig utan tillförlitlig anestesi.

Under anestesiläkarnas världskongress i Hong Kong i augusti stod ledande kliniska och tekniska frågor i alla regioner i fokus. Eftersom miljarder människor i låg- och medelinkomstländerna saknar tillgång till nödvändig kirurgi och anestesi, var detta ett viktigt forum.

Den 21-23 september möts Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård i Karlstad för sin årliga kongress, SFAI-veckan. Som enda organisation som arbetar internationellt med anestesi och intensivvård som fokus, finns då Life Support Foundation på plats för att lyfta de globala utmaningarna även här. I ett föregångsland inom bistånd till andra länder, bör detta område prioriteras högre.

Anestesi är ännu ett förbisett och underfinansierat område inom hälso- och sjukvården i låg- och medelinkomstländerna. I en studie av 11 afrikanska länder söder om Sahara hade alla färre än en anestesiläkare per 100 000 invånare. I Tanzania finns endast 22 anestesiläkare trots en befolkning på 47 miljoner.

Denna brist på humankapital, omgärdas av enorma brister inom infrastrukturen. Två tredjedelar av sjukhusen i Afrika söder om Sahara saknar pålitlig elförsörjning och en tredjedel tillgång till medicinskt syrgas – faktorer som behövs för säker narkos. 40 procent av sjukhusen i en studie saknar anestesiapparat. En stor del av den medicinska utrustningen i dessa länder är obrukbar. Att bara 3,5 procent av världens kirurgiska ingrepp sker i de delar av världen som svarar för 90 procent av alla traumafall samt av mödra- och spädbarnsdödligheten, är knappast någon överraskning.

Så länge utvecklingsländernas hälsosystem inte kan erbjuda säker anestesi och intensivvård till patienter i behov av kirurgi, kommer kirurgiskt behandlingsbara tillstånd att förbli de vanligaste dödsorsakerna, världen förlorar miljarder av dollar i bruttonationalprodukt, och vi inom det globala hälsosystemet sviker de människor som är i störst behov av vårt stöd. Denna fråga börjar uppmärksammas globalt. Låt oss ligga i täten i Sverige och bygga vidare på det momentum som finns. Nu är det hög tid att satsa på anestesi och intensivvårdskapacitet i låg- och medelinkomstländer.

Alla länder bör ha utbildningsprogram och incitament för att utbilda, omskola och behålla personal på samtliga nivåer. Det bör också finnas utrustning anpassad för användningsmiljön, som stöds och underhålls på rätt sätt. Kirurgins förmåga att bevara och förlänga liv hänger på att vi kan ge säker och tillförlitlig anestesi. Häri ser vi ingen intressekonflikt.

Mpoki M Ulisubisya

Anestesiläkare, Permanent Secretary, Ministry of Health, Tanzania

Tim Baker

Med Dr, specialistläkare i anestesi/intensivvård, ordförande i Life Support Foundation

Lars Irestedt

Docent, överläkare i anestesi/intensivvård, vice ordförande i LSF

Claes Frostell

Överläkare, professor i anestesiologi, Karolinska institutet Danderyds sjukhus, styrelseledamot i LSF

Henrik Jörnvall

Med Dr, funktionsenhetschef, Obstetrisk Anestesi, Karolinska universitetssjukhuset i Solna och styrelseledamot i LSF

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.