2016-09-16 06:01

2016-09-16 06:01

Folkomrösta om storregioner

Debatt: Värmland

För det andra är en folkomröstning en bra stimulans till kunskapsspridning och kunskapsinhämtning, och detta är verkligen en fråga där det finns behov av mer kunskap, skriver Jesper Johansson, Louise Hamilton, och Per-Inge Lidén

Om Värmland ska slås samman med andra landsting till en storregion, så ska detta först godkännas av värmlänningarna i en folkomröstning. Vi hoppas att alla partier i Värmland, oavsett olika ståndpunkter i sakfrågan, kan enas om detta. Det finns minst tre goda skäl till att denna fråga lämpar sig väl för en folkomröstning.

För det första är det en väldigt viktig fråga, som kommer påverka oss under lång tid framöver. I en storregion blir värmlänningarna en minoritet. Regionens viktigaste beslutscentra hamnar utanför Värmland. Skatteutjämningen mellan regioner kommer att beräknas utifrån hela storregionens skattekraft, och vilka resurser sjukvården i Värmland sedan får bestäms av beslut i Göteborg, Örebro eller Uppsala, beroende på vilken storregion det blir. Våra möjligheter att påverka statliga beslut som är viktiga för Värmland skulle också förändras, positivt eller negativt beroende på om de vi slås samman med har samma prioriteringar som vi i Värmland.

För det andra är en folkomröstning en bra stimulans till kunskapsspridning och kunskapsinhämtning, och detta är verkligen en fråga där det finns behov av mer kunskap. Även om frågan har debatterats av och till under de senaste tio åren, så överskuggas ofta landstingspolitiken av riks- och kommunalpolitik. Därför befarar vi att många värmlänningar inte har märkt mycket av den debatt som förts, och inte har skaffat de kunskaper som hade behövts för att på allvar väga in denna fråga när de röstade i senaste landstingsvalet.

För det tredje skär åsikterna i storregionfrågan i hög grad genom de politiska partierna. Detta gör det svårt för väljarna att uttrycka sin åsikt i frågan genom de allmänna valen. 2015 var det bland alla partiers sympatisörer ungefär lika stor andel som tyckte att den region de bor i borde bli större, och ungefär lika stor andel som inte tyckte det. Även bland politiker gick åsikterna starkt isär inom alla partier.

En invändning som rests mot en folkomröstning är att storregionfrågan skulle vara för komplex för medborgarna att ta ställning till. Det håller vi inte med om. Det var bred politisk enighet om att frågan om Sveriges EU-anslutning skulle avgöras i en folkomröstning. Det var också bred enighet om att frågan om att ersätta kronan med euron skulle avgöras i en folkomröstning. Ingen kan på allvar hävda att dessa frågor var mindre komplexa än vad storregionfrågan är. Dessutom, när man slagit samman eller delat kommuner så har man ofta först hållit folkomröstning om detta.

En annan invändning som förekommer är att regering och riksdag redan skulle ha bestämt sig, så att värmlänningarnas synpunkter inte har någon betydelse. Det stämmer inte. En majoritet av riksdagen har nyligen ställt sig bakom förslag som syftar till att säkerställa att medborgarnas önskemål blir beaktade i beslutsprocessen om regionsammanslagning.

Därför hoppas vi att alla partier i Värmland ska kunna enas om att genomföra en folkomröstning i storregionfrågan innan några definitiva beslut fattas i frågan.

Jesper Johansson

Landstingsråd och språkrör för Miljöpartiet i Värmland

Louise Hamilton

Kommunalråd och språkrör för Miljöpartiet i Kristinehamn

Per-Inge Lidén

Kommunalråd och språkrör för Miljöpartiet i Karlstad

Om Värmland ska slås samman med andra landsting till en storregion, så ska detta först godkännas av värmlänningarna i en folkomröstning. Vi hoppas att alla partier i Värmland, oavsett olika ståndpunkter i sakfrågan, kan enas om detta. Det finns minst tre goda skäl till att denna fråga lämpar sig väl för en folkomröstning.

För det första är det en väldigt viktig fråga, som kommer påverka oss under lång tid framöver. I en storregion blir värmlänningarna en minoritet. Regionens viktigaste beslutscentra hamnar utanför Värmland. Skatteutjämningen mellan regioner kommer att beräknas utifrån hela storregionens skattekraft, och vilka resurser sjukvården i Värmland sedan får bestäms av beslut i Göteborg, Örebro eller Uppsala, beroende på vilken storregion det blir. Våra möjligheter att påverka statliga beslut som är viktiga för Värmland skulle också förändras, positivt eller negativt beroende på om de vi slås samman med har samma prioriteringar som vi i Värmland.

För det andra är en folkomröstning en bra stimulans till kunskapsspridning och kunskapsinhämtning, och detta är verkligen en fråga där det finns behov av mer kunskap. Även om frågan har debatterats av och till under de senaste tio åren, så överskuggas ofta landstingspolitiken av riks- och kommunalpolitik. Därför befarar vi att många värmlänningar inte har märkt mycket av den debatt som förts, och inte har skaffat de kunskaper som hade behövts för att på allvar väga in denna fråga när de röstade i senaste landstingsvalet.

För det tredje skär åsikterna i storregionfrågan i hög grad genom de politiska partierna. Detta gör det svårt för väljarna att uttrycka sin åsikt i frågan genom de allmänna valen. 2015 var det bland alla partiers sympatisörer ungefär lika stor andel som tyckte att den region de bor i borde bli större, och ungefär lika stor andel som inte tyckte det. Även bland politiker gick åsikterna starkt isär inom alla partier.

En invändning som rests mot en folkomröstning är att storregionfrågan skulle vara för komplex för medborgarna att ta ställning till. Det håller vi inte med om. Det var bred politisk enighet om att frågan om Sveriges EU-anslutning skulle avgöras i en folkomröstning. Det var också bred enighet om att frågan om att ersätta kronan med euron skulle avgöras i en folkomröstning. Ingen kan på allvar hävda att dessa frågor var mindre komplexa än vad storregionfrågan är. Dessutom, när man slagit samman eller delat kommuner så har man ofta först hållit folkomröstning om detta.

En annan invändning som förekommer är att regering och riksdag redan skulle ha bestämt sig, så att värmlänningarnas synpunkter inte har någon betydelse. Det stämmer inte. En majoritet av riksdagen har nyligen ställt sig bakom förslag som syftar till att säkerställa att medborgarnas önskemål blir beaktade i beslutsprocessen om regionsammanslagning.

Därför hoppas vi att alla partier i Värmland ska kunna enas om att genomföra en folkomröstning i storregionfrågan innan några definitiva beslut fattas i frågan.

Jesper Johansson

Landstingsråd och språkrör för Miljöpartiet i Värmland

Louise Hamilton

Kommunalråd och språkrör för Miljöpartiet i Kristinehamn

Per-Inge Lidén

Kommunalråd och språkrör för Miljöpartiet i Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.