2016-09-12 06:01

2016-09-12 06:01

Könsseparation är inte acceptabelt

Debatt: Skolan

Vi vill inte dra tillbaka klockan till när vi beroende på kön inte hade lika värde och samma frihet. Om vi inte sätter stopp nu, var ska gränsen då dras, skriver Marléne Lund Kopparklint, Niina Koivumaa och Marie Oudin.

Barn har rätt att vara barn. Att Skolinspektionen nu legitimerar könsseparation i skolan visar att samhället valt helt fel väg och att man tappat barnperspektivet. Det är den andra statliga myndigheten på kort tid som brustit i att se till flickors mänskliga rättigheter. Istället för att legitimera att barn behandlas olika beroende på kön borde samhället bestämt sätta ned fötterna och stå upp för jämställdheten vi under decennier byggt upp.

Vi vill inte dra tillbaka klockan till när vi beroende på kön inte hade lika värde och samma frihet. Om vi inte sätter stopp nu, var ska gränsen då dras? Separata tågvagnar, olika badtider för kvinnor och män som standard på våra badhus, tillåtelse av barnäktenskap, könsstympning?

Att läsa hur flera skribenter försvarar könsseparerad idrott på aktuella Al-Ahzarskolan med att vi tidigare skiljt på tjejer och killar gör oss mörkrädda. Den nuvarande könssegregationen på Al-Azhar bygger dessutom på en sexualisering av barn – de skiljs åt för att flickorna inte ska gå lättklädda inför pojkarna. Att kritiken mot Skolinspektionens beslut skulle grunda sig i någon form av islamofobi är ett helt befängt påstående. Det handlar inte om fobi eller avsky mot någon eller religion – det handlar om barnets rättigheter och människors lika värde.

En rättighet kan inte utövas på bekostnad av att andra mänskliga rättigheter kränks. Religionsfrihet, allas människors lika värde och rätten att skyddas mot diskriminering är några av de mänskliga rättigheter vår demokrati bygger på. Barnen har dessutom egna rättigheter i form av Barnkonventionen, som förväntas bli lag inom en snar framtid. I den återfinns:

• Religionsfriheten, skyldigheten att avskaffa sedvänjor som skadar barnets hälsa och barnets rätt till lek, vila och fritid.

• Skolans skyldighet att arbeta för att utveckla barnets respekt för mänskliga fri- och rättigheter och förbereda dem för ett liv med jämlikhet mellan könen.

De flesta av oss har socialiserats in i eller uppfostrats till våra föräldrars religion, så även barnen som går på Al-Azhar. Var kan de barnen utöva sin religionsfrihet om de tvingas leva enligt samma lära under sin skoltid? Skolan som samhällsinstitution ska dessutom enligt skollagen ”främja jämställdhet mellan könen” och har enligt läroplanen ”ansvar för att motverka traditionella könsmönster”.

Att Skolinspektionen nu tillåter könsseparation för att flickorna ska slippa svettas i långärmat och slöja på idrotten menar vi är att låta skolan gå emot skollagen, läroplanen och de mänskliga rättigheterna. Borde inte Skolinspektionen istället agera mot att religionsfriheten utövas på bekostnad av att flickors rättigheter kränks, när det gäller jämlikhet, lek och frihet?

Sveriges lagar och regler får inte bli tandlösa genom undantag, det minskar barnets rättigheter och urholkar tanken om människors lika värde. Vi har fortfarande i färskt minne hur Migrationsverket brast i hanteringen av 129 flickor som kom hit som flyktingar. De hade blivit utsatta för barnäktenskap, som är olagligt. Trots detta följdes inte de rättsliga styrmedlen och anmälningar gjordes varken till socialtjänsten eller till polisen. Vilka signaler skickade vi till våra barn då?

Lagen är lika för alla. Ingen, inklusive Migrationsverket och Skolinspektionen, ska ställa sig över den på bekostnad av våra barns fri- och rättigheter. Att behandla människor lika kan aldrig vara kränkande, tvärtom är det ett skydd för att värna mänskliga rättigheter och lika värde. Allra mest för våra barn.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Kommunalråd, Karlstads kommun

Niina Koivumaa (M)

Andre vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden, Karlstads kommun

Marie Oudin (M)

Ordförande, Moderatkvinnorna Värmland

Barn har rätt att vara barn. Att Skolinspektionen nu legitimerar könsseparation i skolan visar att samhället valt helt fel väg och att man tappat barnperspektivet. Det är den andra statliga myndigheten på kort tid som brustit i att se till flickors mänskliga rättigheter. Istället för att legitimera att barn behandlas olika beroende på kön borde samhället bestämt sätta ned fötterna och stå upp för jämställdheten vi under decennier byggt upp.

Vi vill inte dra tillbaka klockan till när vi beroende på kön inte hade lika värde och samma frihet. Om vi inte sätter stopp nu, var ska gränsen då dras? Separata tågvagnar, olika badtider för kvinnor och män som standard på våra badhus, tillåtelse av barnäktenskap, könsstympning?

Att läsa hur flera skribenter försvarar könsseparerad idrott på aktuella Al-Ahzarskolan med att vi tidigare skiljt på tjejer och killar gör oss mörkrädda. Den nuvarande könssegregationen på Al-Azhar bygger dessutom på en sexualisering av barn – de skiljs åt för att flickorna inte ska gå lättklädda inför pojkarna. Att kritiken mot Skolinspektionens beslut skulle grunda sig i någon form av islamofobi är ett helt befängt påstående. Det handlar inte om fobi eller avsky mot någon eller religion – det handlar om barnets rättigheter och människors lika värde.

En rättighet kan inte utövas på bekostnad av att andra mänskliga rättigheter kränks. Religionsfrihet, allas människors lika värde och rätten att skyddas mot diskriminering är några av de mänskliga rättigheter vår demokrati bygger på. Barnen har dessutom egna rättigheter i form av Barnkonventionen, som förväntas bli lag inom en snar framtid. I den återfinns:

• Religionsfriheten, skyldigheten att avskaffa sedvänjor som skadar barnets hälsa och barnets rätt till lek, vila och fritid.

• Skolans skyldighet att arbeta för att utveckla barnets respekt för mänskliga fri- och rättigheter och förbereda dem för ett liv med jämlikhet mellan könen.

De flesta av oss har socialiserats in i eller uppfostrats till våra föräldrars religion, så även barnen som går på Al-Azhar. Var kan de barnen utöva sin religionsfrihet om de tvingas leva enligt samma lära under sin skoltid? Skolan som samhällsinstitution ska dessutom enligt skollagen ”främja jämställdhet mellan könen” och har enligt läroplanen ”ansvar för att motverka traditionella könsmönster”.

Att Skolinspektionen nu tillåter könsseparation för att flickorna ska slippa svettas i långärmat och slöja på idrotten menar vi är att låta skolan gå emot skollagen, läroplanen och de mänskliga rättigheterna. Borde inte Skolinspektionen istället agera mot att religionsfriheten utövas på bekostnad av att flickors rättigheter kränks, när det gäller jämlikhet, lek och frihet?

Sveriges lagar och regler får inte bli tandlösa genom undantag, det minskar barnets rättigheter och urholkar tanken om människors lika värde. Vi har fortfarande i färskt minne hur Migrationsverket brast i hanteringen av 129 flickor som kom hit som flyktingar. De hade blivit utsatta för barnäktenskap, som är olagligt. Trots detta följdes inte de rättsliga styrmedlen och anmälningar gjordes varken till socialtjänsten eller till polisen. Vilka signaler skickade vi till våra barn då?

Lagen är lika för alla. Ingen, inklusive Migrationsverket och Skolinspektionen, ska ställa sig över den på bekostnad av våra barns fri- och rättigheter. Att behandla människor lika kan aldrig vara kränkande, tvärtom är det ett skydd för att värna mänskliga rättigheter och lika värde. Allra mest för våra barn.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Kommunalråd, Karlstads kommun

Niina Koivumaa (M)

Andre vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden, Karlstads kommun

Marie Oudin (M)

Ordförande, Moderatkvinnorna Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.