2016-09-10 06:01

2016-09-10 06:01

#Naturligtvis är Värmland ett län för alla?

Debatt: Pride

Länsstyrelsen i Värmland stöttar den regionala Prideorganisationen i deras arbete att uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck, skriver Kenneth Johansson.

På den skylt och de knappar som jag och flera av länsstyrelsens i Värmland medarbetare bär i dagens Prideparad står det klart och tydligt ”Värmland ett län för alla!” Naturligtvis håller de flesta av oss med om det budskapet men tyvärr finns det fortfarande de som har svårt att förstå och acceptera alla människors lika värde.

Därför står det ett frågetecken och inte ett utropstecken i rubriken till denna text. För att visa att detta fortfarande inte är en självklarhet i vårt län. För att visa att vi fortfarande behöver uppmärksamma dessa frågor och arbeta med värdegrunds- och jämställdhetsfrågor varje dag i vår vardag. Tillsammans måste vi fortsätta kampen för mänskliga rättigheter i Sverige och i Värmland.

Länsstyrelsen i Värmland stöttar den regionala Prideorganisationen i deras arbete att uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Undersökningar visar att det är betydligt vanligare bland HBTQ+-personer att bli utsatta för diskriminering, våld och hot om våld än bland heterosexuella. Förtroendet för myndigheter, sjukvård, skola, polis, socialtjänst, arbetsförmedling, domstol och riksdag är dessutom lägre hos HBTQ+-personer. Tyvärr är detta en verklighet även i Värmland.

Förutom att delta i Prideparaden och stötta Värmland Pride arbetar länsstyrelsen i Värmland med dessa frågor varje dag. Jämställdhet, mänskliga rättigheter, barnperspektivet och folkhälsa tillhör några av de arbetsområden som länsstyrelsen i Värmland arbetar med tillsammans med andra aktörer i länet aktivt under hela året bland annat genom olika nätverk, kompetensutveckling och riktade insatser. Ett viktigt arbete som har resulterat i exempelvis ett informationsmaterial för att motverka kvinnlig könsstympning samt en informationskampanj kring transportkriminalitet som bland annat innefattar förebyggande insatser mot prostitution och människohandel.

Vi arbetar vidare med att synliggöra hur verkligheten faktiskt ser ut i Värmland, hårda fakta i form av siffror som svart på vitt visar var vi befinner oss i kampen om alla människors lika värde. För att kunna förändra och förbättra för att ge alla friheten att få vara sig själva behöver vi först inse var vi befinner oss och vad som ännu återstår att göra.

Även om vi har en bit kvar innan det är en självklarhet att alla i Värmland känner att de kan vara sig själva oavsett identitet eller sexuell orientering så förstår många värmländska aktörer vikten av att aktivt arbeta med dessa frågor. Vi är stolta och glada över att samordna över 130 föreningar, företag, organisationer, myndigheter och kommuner i nätverket Ett jämställt Värmland som ger ett viktigt erfarenhetsutbyte och en positiv utveckling i länet. Vi hoppas att allt fler vill ansluta sig så att vi kan hjälpa varandra att bli bättre på dessa frågor. För naturligtvis ska Värmland vara ett län för alla!

Värmland Pride #DÄRFÖR #NATURLIGTVIS

Kenneth Johansson

Landshövding

På den skylt och de knappar som jag och flera av länsstyrelsens i Värmland medarbetare bär i dagens Prideparad står det klart och tydligt ”Värmland ett län för alla!” Naturligtvis håller de flesta av oss med om det budskapet men tyvärr finns det fortfarande de som har svårt att förstå och acceptera alla människors lika värde.

Därför står det ett frågetecken och inte ett utropstecken i rubriken till denna text. För att visa att detta fortfarande inte är en självklarhet i vårt län. För att visa att vi fortfarande behöver uppmärksamma dessa frågor och arbeta med värdegrunds- och jämställdhetsfrågor varje dag i vår vardag. Tillsammans måste vi fortsätta kampen för mänskliga rättigheter i Sverige och i Värmland.

Länsstyrelsen i Värmland stöttar den regionala Prideorganisationen i deras arbete att uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Undersökningar visar att det är betydligt vanligare bland HBTQ+-personer att bli utsatta för diskriminering, våld och hot om våld än bland heterosexuella. Förtroendet för myndigheter, sjukvård, skola, polis, socialtjänst, arbetsförmedling, domstol och riksdag är dessutom lägre hos HBTQ+-personer. Tyvärr är detta en verklighet även i Värmland.

Förutom att delta i Prideparaden och stötta Värmland Pride arbetar länsstyrelsen i Värmland med dessa frågor varje dag. Jämställdhet, mänskliga rättigheter, barnperspektivet och folkhälsa tillhör några av de arbetsområden som länsstyrelsen i Värmland arbetar med tillsammans med andra aktörer i länet aktivt under hela året bland annat genom olika nätverk, kompetensutveckling och riktade insatser. Ett viktigt arbete som har resulterat i exempelvis ett informationsmaterial för att motverka kvinnlig könsstympning samt en informationskampanj kring transportkriminalitet som bland annat innefattar förebyggande insatser mot prostitution och människohandel.

Vi arbetar vidare med att synliggöra hur verkligheten faktiskt ser ut i Värmland, hårda fakta i form av siffror som svart på vitt visar var vi befinner oss i kampen om alla människors lika värde. För att kunna förändra och förbättra för att ge alla friheten att få vara sig själva behöver vi först inse var vi befinner oss och vad som ännu återstår att göra.

Även om vi har en bit kvar innan det är en självklarhet att alla i Värmland känner att de kan vara sig själva oavsett identitet eller sexuell orientering så förstår många värmländska aktörer vikten av att aktivt arbeta med dessa frågor. Vi är stolta och glada över att samordna över 130 föreningar, företag, organisationer, myndigheter och kommuner i nätverket Ett jämställt Värmland som ger ett viktigt erfarenhetsutbyte och en positiv utveckling i länet. Vi hoppas att allt fler vill ansluta sig så att vi kan hjälpa varandra att bli bättre på dessa frågor. För naturligtvis ska Värmland vara ett län för alla!

Värmland Pride #DÄRFÖR #NATURLIGTVIS

Kenneth Johansson

Landshövding

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.