2016-09-09 06:00

2016-09-09 06:00

Öppna sig för digitalisering

Debatt: Vården

Vårdens och omsorgens olika delar har svårt att kommunicera, vilket är problem som skulle kunna lösas med digitala processer, skriver Hans Winberg.

Att den svenska vården står inför enorma utmaningar de närmaste åren ser vi dagligen prov på i det offentliga samtalet. Vi blir fler, vi blir äldre och vi kan lindra eller bota allt fler åkommor. I grunden är det bra, men vi måste våga förändra i verksamheterna om vi ska klara utmaningarna. Utan det riskerar människorna i vården bli alltmer desillusionerade och kostnaderna skena. Liksom på samhällets andra områden borde digitaliseringen kunna skapa nytta för både vårdens personal och patienter så att vi i slutändan kan ge den vård och omsorg som vi vill, på ett hållbart sätt såväl mänskligt som ekonomiskt.

Digitaliseringen ger bäst effekt när inte bara informationen är digital utan när även sättet att jobba bygger på digitala processer. Information kan lagras som digitala dokument, exempelvis om vilka mediciner en patient fått utskrivna av en läkare. Men många patienter har flera åkommor och går till flera vårdställen och här brukar det bli problem om dokumenten finns på olika ställen.

Jobbar man i digitala processer så ska varje vårdgivare enkelt kunna sammanställa samtliga mediciner en patient fått samt hur dessa påverkar varandra och inte minst effekterna på patientens samtliga diagnoser och symptom. Digitala processer kan också bygga på att patienten har egna diagnosverktyg i hemmet som kommunicerar med sjukvårdens olika delar och där fysiska besök bara görs då de är absolut nödvändiga. Tekniskt är detta inte science fiction, men organisatoriskt kan det ibland verka så.

Tankesmedjan Digital Utmaning har identifierat en rad områden där digitaliseringen fastnar i en hierarkisk kultur, i en organisation präglad av stuprör och med beslutsprocesser och styrning som för ofta sysslar med att strypa goda idéer. Vården är bra på att hantera en åkomma åt gången, men har svårare att hantera personer som samtidigt behöver vård av många olika instanser. Vårdens och omsorgens olika delar har svårt att kommunicera, vilket är problem som skulle kunna lösas med digitala processer.

Landstinget har antagit en digital agenda för Värmland som lovar mycket gott och där e-hälsa är en betydelsefull del. Säker roll- och behörighetsinformation nämns och det är ett extremt viktigt område om vi ska kunna släppa lös informationen så att den inte bara är tillgänglig för den som en gång lade in den, utan för alla som behöver den.

En sådan reform, där all information om en patient är omedelbart tillgänglig för alla vårdgivare tvärs över organisatoriska gränser, skulle revolutionera vården och omsorgen. Om vi dessutom lägger på landstingets satsning på designbaserad tjänsteinnovation i Experio Lab, där personal, patienter och närstående förs samman för att utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag – finns en chans att även koppla digitalisering till verksamhetsutveckling. Först då IT-satsningar omvandlas till konkret verksamhets- och patientnytta har vi skapat värde genom digitalisering.

Det övergripande målet bör vara att vården och omsorgen i sin helhet organiseras efter vad som är digitalt möjligt, snarare än att de digitala tjänsterna läggs ovanpå de nuvarande strukturerna. Det vanligaste är tyvärr att låta organisationens begränsningar styra digitaliseringen. Mitt råd till landstinget i Värmland är att agera som föregångare och satsa på Digitalt Först. Det innebär att tillsammans med länets kommuner digitalisera allt som är möjligt att digitalisera och i efterhand konstatera att organisation och struktur även måste förändras.

Hans Winberg

Rådgivare för rådslaget Produktivitet i vård och omsorg på tankesmedjan Digital Utmaning och generalsekreterare på Leading Health Care

Att den svenska vården står inför enorma utmaningar de närmaste åren ser vi dagligen prov på i det offentliga samtalet. Vi blir fler, vi blir äldre och vi kan lindra eller bota allt fler åkommor. I grunden är det bra, men vi måste våga förändra i verksamheterna om vi ska klara utmaningarna. Utan det riskerar människorna i vården bli alltmer desillusionerade och kostnaderna skena. Liksom på samhällets andra områden borde digitaliseringen kunna skapa nytta för både vårdens personal och patienter så att vi i slutändan kan ge den vård och omsorg som vi vill, på ett hållbart sätt såväl mänskligt som ekonomiskt.

Digitaliseringen ger bäst effekt när inte bara informationen är digital utan när även sättet att jobba bygger på digitala processer. Information kan lagras som digitala dokument, exempelvis om vilka mediciner en patient fått utskrivna av en läkare. Men många patienter har flera åkommor och går till flera vårdställen och här brukar det bli problem om dokumenten finns på olika ställen.

Jobbar man i digitala processer så ska varje vårdgivare enkelt kunna sammanställa samtliga mediciner en patient fått samt hur dessa påverkar varandra och inte minst effekterna på patientens samtliga diagnoser och symptom. Digitala processer kan också bygga på att patienten har egna diagnosverktyg i hemmet som kommunicerar med sjukvårdens olika delar och där fysiska besök bara görs då de är absolut nödvändiga. Tekniskt är detta inte science fiction, men organisatoriskt kan det ibland verka så.

Tankesmedjan Digital Utmaning har identifierat en rad områden där digitaliseringen fastnar i en hierarkisk kultur, i en organisation präglad av stuprör och med beslutsprocesser och styrning som för ofta sysslar med att strypa goda idéer. Vården är bra på att hantera en åkomma åt gången, men har svårare att hantera personer som samtidigt behöver vård av många olika instanser. Vårdens och omsorgens olika delar har svårt att kommunicera, vilket är problem som skulle kunna lösas med digitala processer.

Landstinget har antagit en digital agenda för Värmland som lovar mycket gott och där e-hälsa är en betydelsefull del. Säker roll- och behörighetsinformation nämns och det är ett extremt viktigt område om vi ska kunna släppa lös informationen så att den inte bara är tillgänglig för den som en gång lade in den, utan för alla som behöver den.

En sådan reform, där all information om en patient är omedelbart tillgänglig för alla vårdgivare tvärs över organisatoriska gränser, skulle revolutionera vården och omsorgen. Om vi dessutom lägger på landstingets satsning på designbaserad tjänsteinnovation i Experio Lab, där personal, patienter och närstående förs samman för att utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag – finns en chans att även koppla digitalisering till verksamhetsutveckling. Först då IT-satsningar omvandlas till konkret verksamhets- och patientnytta har vi skapat värde genom digitalisering.

Det övergripande målet bör vara att vården och omsorgen i sin helhet organiseras efter vad som är digitalt möjligt, snarare än att de digitala tjänsterna läggs ovanpå de nuvarande strukturerna. Det vanligaste är tyvärr att låta organisationens begränsningar styra digitaliseringen. Mitt råd till landstinget i Värmland är att agera som föregångare och satsa på Digitalt Först. Det innebär att tillsammans med länets kommuner digitalisera allt som är möjligt att digitalisera och i efterhand konstatera att organisation och struktur även måste förändras.

Hans Winberg

Rådgivare för rådslaget Produktivitet i vård och omsorg på tankesmedjan Digital Utmaning och generalsekreterare på Leading Health Care

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.