2016-09-07 06:01

2016-09-07 06:01

Saknas plan för att stärka patientsäkerheten

Debatt: Regeringen

Ingen ska behöva dö i en vårdkö eller av undvikbara vårdskador. Sverige ska fungera, även om den styrande vänsterregeringen är passiv, skriver Cecilia Widegren.

Brister i städningen i vården kan i allra värsta fall vara förenad med livsfara för patienterna. Precis som att Sverige har Europas längsta väntetider i vården. Det är helt oacceptabelt. Ett kraftigt förbättringsarbete behövs.

Patientsäkerhet är det allra viktigaste kvalitetsområdet. Det är den allmänna uppfattningen inom vården och kommer också till uttryck i Riksrevisionens rapport och granskning av patientsäkerheten. I Sverige beslutade riksdagen år 2010 om den första samlade patientsäkerhetslagen. Denna lag måste emellertid vidareutvecklas. Arbetet med att stärka patienternas säkerhet och rättigheter måste ständigt drivas vidare.

Det är både oroande och förvånande att vänsterregeringen inte verkar ha några som helst ambitioner att göra detta. I november förra året lovade hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) att den närmaste tiden inrikta arbetet på att ta fasta på den kritik Riksrevisionen framfört gällande brister i patientsäkerhet. Därefter har absolut inget initiativ alls tagits av regeringen för att driva arbetet med patientsäkerhet vidare.

Tvärtom har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern avvisat våra konkreta förslag i riksdagen som bland annat bygger på Riksrevisionens rekommendationer. Det behövs en nationell systematisk strategi för ökad patientsäkerhet i vården. Den vill vi medverka till att ta fram. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beräknar, förutom allt mänskligt lidande, att kostnaderna för undvikbara vårdskador uppgår till mellan 6 till 8 miljarder kronor per år.

Riksrevisionen påtalade i sin rapport om patientsäkerheten att det finns brister i tillsynen gällande patientsäkerhet. Därtill anser Riksrevisionen att staten inte lämnar tillräckligt stöd till vårdgivarna i att efterleva det regelverk som redan finns på plats. Regeringen delar emellertid inte den bedömningen utan anser att stödet är tillräckligt. Trots att mellan 700 och 1 400 patienter dör i onödan varje år. Det är inte ett rimligt agerande av regeringen.

En sjuksköterska på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping tillika fackligt förtroendevald inom Vårdförbundet uttalar sig i SVT april 2016: ”Det finns inte längre någon patientsäkerhet att tala om. Vi som arbetar inom vården vårdar knappt längre. Vi släcker bränder. Dagligen. Samtidigt som vi uppgivet får se på hur ytterligare en dags patienter och anhöriga hamnar i kläm.”

Ingen ska behöva dö i en vårdkö eller av undvikbara vårdskador. Sverige ska fungera, även om den styrande vänsterregeringen är passiv. Var, Gabriel Wikström (S), är din plan och dina reformförslag för att stärka patientsäkerheten? Vi har föreslagit konkreta reformer som du avvisar. Agera nu för ökad patientsäkerhet.

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg och socialpolitisk talesperson

Brister i städningen i vården kan i allra värsta fall vara förenad med livsfara för patienterna. Precis som att Sverige har Europas längsta väntetider i vården. Det är helt oacceptabelt. Ett kraftigt förbättringsarbete behövs.

Patientsäkerhet är det allra viktigaste kvalitetsområdet. Det är den allmänna uppfattningen inom vården och kommer också till uttryck i Riksrevisionens rapport och granskning av patientsäkerheten. I Sverige beslutade riksdagen år 2010 om den första samlade patientsäkerhetslagen. Denna lag måste emellertid vidareutvecklas. Arbetet med att stärka patienternas säkerhet och rättigheter måste ständigt drivas vidare.

Det är både oroande och förvånande att vänsterregeringen inte verkar ha några som helst ambitioner att göra detta. I november förra året lovade hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) att den närmaste tiden inrikta arbetet på att ta fasta på den kritik Riksrevisionen framfört gällande brister i patientsäkerhet. Därefter har absolut inget initiativ alls tagits av regeringen för att driva arbetet med patientsäkerhet vidare.

Tvärtom har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern avvisat våra konkreta förslag i riksdagen som bland annat bygger på Riksrevisionens rekommendationer. Det behövs en nationell systematisk strategi för ökad patientsäkerhet i vården. Den vill vi medverka till att ta fram. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beräknar, förutom allt mänskligt lidande, att kostnaderna för undvikbara vårdskador uppgår till mellan 6 till 8 miljarder kronor per år.

Riksrevisionen påtalade i sin rapport om patientsäkerheten att det finns brister i tillsynen gällande patientsäkerhet. Därtill anser Riksrevisionen att staten inte lämnar tillräckligt stöd till vårdgivarna i att efterleva det regelverk som redan finns på plats. Regeringen delar emellertid inte den bedömningen utan anser att stödet är tillräckligt. Trots att mellan 700 och 1 400 patienter dör i onödan varje år. Det är inte ett rimligt agerande av regeringen.

En sjuksköterska på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping tillika fackligt förtroendevald inom Vårdförbundet uttalar sig i SVT april 2016: ”Det finns inte längre någon patientsäkerhet att tala om. Vi som arbetar inom vården vårdar knappt längre. Vi släcker bränder. Dagligen. Samtidigt som vi uppgivet får se på hur ytterligare en dags patienter och anhöriga hamnar i kläm.”

Ingen ska behöva dö i en vårdkö eller av undvikbara vårdskador. Sverige ska fungera, även om den styrande vänsterregeringen är passiv. Var, Gabriel Wikström (S), är din plan och dina reformförslag för att stärka patientsäkerheten? Vi har föreslagit konkreta reformer som du avvisar. Agera nu för ökad patientsäkerhet.

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg och socialpolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.