2016-09-07 06:00

2016-09-07 06:00

Bygg seniorboenden i ytterområdena

Debatt: Karlstad

Våra seniorer upplever ett stort behov av att kunna flytta från sitt hus till en anpassad lägenhet i närområdet, skriver Mikael Axelsson med flera.

I över tio års tid har vi som företräder Karlstads kommuns ytterområden aktivt arbetat för och framfört våra argument för att få till stånd byggnation för äldre på våra respektive orter. Våra seniorer upplever ett stort behov av att kunna flytta från sitt hus till en anpassad lägenhet i närområdet. Livskvalitet ska skapas för alla kommunens invånare. År efter år får vi som svar att frågan ska utredas – och att vi ska avvakta. Nu har vi väntat bra mycket längre än vad som kan anses vara skäligt.

Frågan om seniorboende är inte ny. Redan för tio år sedan genomförde kommunen själv en enkätundersökning som tydligt visade på stora behov av seniorboenden i kommunens ytterområden. I Vålberg/Edsvalla har vi sedan 2006 på grundval av en egen enkät kämpat för att få kommunen att satsa. Samma resa har vi gjort i Väse och i Molkom.

Åren går och visst ser vi att det byggs – men inte här hos oss, utan enbart i Karlstads mer centrala delar. Behoven har dock inte blivit mindre, snarare tvärtom. Nu kräver vi att det händer något. Det är alltså dags för er politiker att äntligen gå från ord till handling.

Vi vill nu – utan ytterligare utredning och väntetid – ha svar på följande frågor från våra förtroendevalda:

• Finns det en plan/strategi för byggande av bostäder för seniorer i kommunens ytterområden? Om ja, vi vill få veta hur den ser ut. Om inte, då är ni skyldiga oss en förklaring.

• Hur implementeras värdegrundsarbetet för äldre enligt Svensk Författningssamling 2010 i kommunens arbete avseende aktuell fråga?

• Vilka direktiv sätts för Karlstads Bostads AB och för Stiftelsen Karlstadshus avseende seniorbyggnation i ytterområdena? Om direktiv saknas och/eller om avkastningskraven är högre i ytterområdena, hur tänker ni hantera frågan framöver?

• Finns direktiv för kommunens tjänstemän att prioritera översikts- och detaljplaner för kommunens ytterområden? Om nej, varför inte?

• När kan vi se konkreta resultat av den så kallade dubbla markanvisningen?

• Kan principen blockförhyra och/eller kreditgaranti tillämpas vid byggnation av seniorboende i ytterområdena?

• Hur har kommunen förberett sig för att snabbt kunna söka de nya statliga stödpengar som kan komma att utgå för byggande av seniorbostäder? Och hur prioriteras i så fall ytterområdenas behov?

• När kan vi se att byggnation påbörjas i Väse, Molkom samt Edsvalla/Vålberg?

Vilka politiker tar stafettpinnen och visar på konkreta resultat i frågan om seniorboende i Karlstads ytterområden?

Mikael Axelsson

Ordförande, Norsbygdens Framtid

Danne Helmerson

Ordförande, Mera Molkom

Fredrik Jansson

Ordförande, Väse Framtid

Pentti Hyytiäinen

Ordförande SPF Seniorerna Grava/Skåre, ledamot KPR Karlstads Pensionärsråd

Hans Igelström

Ledamot PRO Karlstad Samorganisation och KPR Karlstads Pensionärsråd

I över tio års tid har vi som företräder Karlstads kommuns ytterområden aktivt arbetat för och framfört våra argument för att få till stånd byggnation för äldre på våra respektive orter. Våra seniorer upplever ett stort behov av att kunna flytta från sitt hus till en anpassad lägenhet i närområdet. Livskvalitet ska skapas för alla kommunens invånare. År efter år får vi som svar att frågan ska utredas – och att vi ska avvakta. Nu har vi väntat bra mycket längre än vad som kan anses vara skäligt.

Frågan om seniorboende är inte ny. Redan för tio år sedan genomförde kommunen själv en enkätundersökning som tydligt visade på stora behov av seniorboenden i kommunens ytterområden. I Vålberg/Edsvalla har vi sedan 2006 på grundval av en egen enkät kämpat för att få kommunen att satsa. Samma resa har vi gjort i Väse och i Molkom.

Åren går och visst ser vi att det byggs – men inte här hos oss, utan enbart i Karlstads mer centrala delar. Behoven har dock inte blivit mindre, snarare tvärtom. Nu kräver vi att det händer något. Det är alltså dags för er politiker att äntligen gå från ord till handling.

Vi vill nu – utan ytterligare utredning och väntetid – ha svar på följande frågor från våra förtroendevalda:

• Finns det en plan/strategi för byggande av bostäder för seniorer i kommunens ytterområden? Om ja, vi vill få veta hur den ser ut. Om inte, då är ni skyldiga oss en förklaring.

• Hur implementeras värdegrundsarbetet för äldre enligt Svensk Författningssamling 2010 i kommunens arbete avseende aktuell fråga?

• Vilka direktiv sätts för Karlstads Bostads AB och för Stiftelsen Karlstadshus avseende seniorbyggnation i ytterområdena? Om direktiv saknas och/eller om avkastningskraven är högre i ytterområdena, hur tänker ni hantera frågan framöver?

• Finns direktiv för kommunens tjänstemän att prioritera översikts- och detaljplaner för kommunens ytterområden? Om nej, varför inte?

• När kan vi se konkreta resultat av den så kallade dubbla markanvisningen?

• Kan principen blockförhyra och/eller kreditgaranti tillämpas vid byggnation av seniorboende i ytterområdena?

• Hur har kommunen förberett sig för att snabbt kunna söka de nya statliga stödpengar som kan komma att utgå för byggande av seniorbostäder? Och hur prioriteras i så fall ytterområdenas behov?

• När kan vi se att byggnation påbörjas i Väse, Molkom samt Edsvalla/Vålberg?

Vilka politiker tar stafettpinnen och visar på konkreta resultat i frågan om seniorboende i Karlstads ytterområden?

Mikael Axelsson

Ordförande, Norsbygdens Framtid

Danne Helmerson

Ordförande, Mera Molkom

Fredrik Jansson

Ordförande, Väse Framtid

Pentti Hyytiäinen

Ordförande SPF Seniorerna Grava/Skåre, ledamot KPR Karlstads Pensionärsråd

Hans Igelström

Ledamot PRO Karlstad Samorganisation och KPR Karlstads Pensionärsråd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.