2016-08-12 06:01

2016-08-12 06:01

Fler jobb och ökad jämlikhet

Debatt: Karlstads kommun

Det första som måste genomföras, en gång för alla, är att säkerställa att verksamhet i förskola, grundskola och fritidshem är avgiftsfri, skriver Linda Larsson med flera.

Socialdemokraterna i Karlstad har presenterat ett budgetförslag som prioriterar fler jobb och ökad jämlikhet och just därför heter vårt förslag ”Fler jobb och ökad jämlikhet”! Vi ser att skillnaderna ökar mellan människors levnadsvillkor, exempelvis inkomst och hälsa. En stor samhällsutmaning, som det är viktigt att försöka förändra. Det viktigaste verktyget vi har är politiken. Här kan du läsa om en del av de förslag vi har i Socialdemokraternas förslag till budget för Karlstad.

För oss är det oerhört viktigt att föräldrarnas plånbok inte styr barns och ungas möjligheter att vara delaktiga. Det första som måste genomföras, en gång för alla, är att säkerställa att verksamhet i förskola, grundskola och fritidshem är avgiftsfri.

Att uppleva eller utöva kultur och att ha en meningsfull fritid är en viktig välfärds- och jämlikhetsfråga. Kultur ger människor möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor och skapa en identitet. Genom kulturen lär vi oss att upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv. Vi socialdemokrater vill bland annat att kulturskolan återigen blir avgiftsfri.

Vi föreslår pengar till en samordnare för Fritidsbanken. Möjligheten att låna fritidsutrustning kan vara avgörande för att kunna delta i aktiviteter och det värnar miljön genom återbruk. Vi satsar vidare på kultur i bostadsområden som förstärker regeringens satsning. Här finns goda exempel från Orrholmsgaraget och Hemvägen på Våxnäs.

Socialdemokraternas viktigaste fråga är jobben. Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det är särskilt allvarligt att kommunen inte når sitt mål avseende antalet förvärvsarbetande och att detta mål inte ens följts upp under 2015. Vi vill se ett bättre kommunövergripande arbete och ta krafttag för att fler ska komma i arbete.

Arbetsmarknads- och socialnämnden får i vårt budgetförslag resurser för ett utökat jobbpaket och även medel för att säkerställa feriearbeten åt alla ungdomar i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1 och 2.

Vi har sedan tidigare föreslagit tio punkter för fler jobb med bland annat förslag om etableringsgrupp för att stärka centrumhandeln, öppna upp Eriksberg för ytkrävande externhandel, uppsökande strategiska företagsbesök för att få hit nya etableringar och en handlingsplan för att stödja tillväxten i mikroföretag. Nu föreslår vi och öronmärker resurser till en näringslivsutvecklare för kvinnors och ungas företagande. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män skulle det leda till många nya företag och jobb i Karlstad. Unga entreprenörer som vill bli etablerade företagare behöver extra stöd och hjälp.

Det bästa sättet att öka jämlikheten i ett samhälle är att erbjuda en skola för alla med hög kvalitet. Det är också viktigt att arbeta socialt förebyggande och, när problem uppstår, erbjuda tidiga insatser.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen hårdsatsar på skolan. Det innebär en budgetförstärkning från staten på 65 miljoner kronor till barn- och ungdomsnämnden. Vi möter upp den satsningen med ytterligare 79 miljoner av kommunala medel, varav 16 miljoner kommer från regeringens ”välfärdsmiljarder” d v s totalt 144 miljoner inför 2017, en förstärkning med nästan 10 procent av barn- och ungdomsnämndens budget.

Linda Larsson (S)

Kommunalråd Karlstad

Christian Norlin (S)

Förste vice ordförande, Arbetsmarknads- och socialnämnden, Karlstad

Anna Dahlén Gauffin (S)

Förste vice ordförande, Barn- och ungdomsnämnden, Karlstad

Maria Wågemo (S)

Förste vice ordförande, Kultur- och fritidsnämnden, Karlstad

Socialdemokraterna i Karlstad har presenterat ett budgetförslag som prioriterar fler jobb och ökad jämlikhet och just därför heter vårt förslag ”Fler jobb och ökad jämlikhet”! Vi ser att skillnaderna ökar mellan människors levnadsvillkor, exempelvis inkomst och hälsa. En stor samhällsutmaning, som det är viktigt att försöka förändra. Det viktigaste verktyget vi har är politiken. Här kan du läsa om en del av de förslag vi har i Socialdemokraternas förslag till budget för Karlstad.

För oss är det oerhört viktigt att föräldrarnas plånbok inte styr barns och ungas möjligheter att vara delaktiga. Det första som måste genomföras, en gång för alla, är att säkerställa att verksamhet i förskola, grundskola och fritidshem är avgiftsfri.

Att uppleva eller utöva kultur och att ha en meningsfull fritid är en viktig välfärds- och jämlikhetsfråga. Kultur ger människor möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor och skapa en identitet. Genom kulturen lär vi oss att upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv. Vi socialdemokrater vill bland annat att kulturskolan återigen blir avgiftsfri.

Vi föreslår pengar till en samordnare för Fritidsbanken. Möjligheten att låna fritidsutrustning kan vara avgörande för att kunna delta i aktiviteter och det värnar miljön genom återbruk. Vi satsar vidare på kultur i bostadsområden som förstärker regeringens satsning. Här finns goda exempel från Orrholmsgaraget och Hemvägen på Våxnäs.

Socialdemokraternas viktigaste fråga är jobben. Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det är särskilt allvarligt att kommunen inte når sitt mål avseende antalet förvärvsarbetande och att detta mål inte ens följts upp under 2015. Vi vill se ett bättre kommunövergripande arbete och ta krafttag för att fler ska komma i arbete.

Arbetsmarknads- och socialnämnden får i vårt budgetförslag resurser för ett utökat jobbpaket och även medel för att säkerställa feriearbeten åt alla ungdomar i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1 och 2.

Vi har sedan tidigare föreslagit tio punkter för fler jobb med bland annat förslag om etableringsgrupp för att stärka centrumhandeln, öppna upp Eriksberg för ytkrävande externhandel, uppsökande strategiska företagsbesök för att få hit nya etableringar och en handlingsplan för att stödja tillväxten i mikroföretag. Nu föreslår vi och öronmärker resurser till en näringslivsutvecklare för kvinnors och ungas företagande. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män skulle det leda till många nya företag och jobb i Karlstad. Unga entreprenörer som vill bli etablerade företagare behöver extra stöd och hjälp.

Det bästa sättet att öka jämlikheten i ett samhälle är att erbjuda en skola för alla med hög kvalitet. Det är också viktigt att arbeta socialt förebyggande och, när problem uppstår, erbjuda tidiga insatser.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen hårdsatsar på skolan. Det innebär en budgetförstärkning från staten på 65 miljoner kronor till barn- och ungdomsnämnden. Vi möter upp den satsningen med ytterligare 79 miljoner av kommunala medel, varav 16 miljoner kommer från regeringens ”välfärdsmiljarder” d v s totalt 144 miljoner inför 2017, en förstärkning med nästan 10 procent av barn- och ungdomsnämndens budget.

Linda Larsson (S)

Kommunalråd Karlstad

Christian Norlin (S)

Förste vice ordförande, Arbetsmarknads- och socialnämnden, Karlstad

Anna Dahlén Gauffin (S)

Förste vice ordförande, Barn- och ungdomsnämnden, Karlstad

Maria Wågemo (S)

Förste vice ordförande, Kultur- och fritidsnämnden, Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.