2016-08-04 06:00

2016-08-04 06:00

Bättre skatteregler ger tillväxt

Debatt: Ägarledda företag

Det som beslutsfattare måste ta med i beräkningen är att skatten på ägande avgör om och hur stora investeringar som görs i ägarledda företag. Skatten påverkar också vem som investerar och äger företagen, och villkoren för medarbetare som blir delägare i företaget, skriver Bertil Wahlström.

Ägarledda företag är viktiga. Ungefär 750 000 personer har anställning i 250 000 företag som omfattas av regelverket. Det är i små företag som fyra av fem nya jobb skapas. Det är ofta i de små och medelstora företagen innovationer och nya företagsmodeller skapas, och de är till de små och medelstora företagen hoppet står för att hela Sverige ska kunna fortsätta leva och blomstra. Vi behöver helt enkelt fler människor som startar och driver företag, för att skapa tillväxt, arbeten och en välfinansierad social trygghet.

För oss om driver ägarledda företag finns särskilda skatteregler, och under många år var villkoren sämre för våra företag än för andra typer av företag. Entreprenörsskatten är en populär benämning av de så kallade 3:12-reglerna, det vill säga de regler som styr hur aktiva fåmansföretagsägare beskattas för utdelningar och kapitalvinster. 2005 reformerades skatten för ägarledda företag. Skatten på utdelningar sänktes, särskilt för företag med stora lönesummor.

Resultatet lät inte vänta på sig, utdelningarna ökade kraftigt. Trots den lägre skattenivån har statens skatteintäkter från 3:12-sektorn ökat. En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att skatteintäkterna på utdelningar kan antas ha ökat med mer än 30 miljarder kronor efter de nya reglerna. Rapporten visar vidare att de samlade lönerna till ägarna också har ökat, till och med mer än för ekonomin i stort. Även soliditeten har ökat i de ägarledda företagen sedan reformerna.

Just nu utreds 3:12-regelverket och vi är många företagare som är oroliga för försämringar. Många politiker verkar mest se på tabeller som jämför skatten mellan individer som byter från anställning till att arbeta i eget företag och att det då är fördelaktigare att vara företagare.

De verkar tro att det bara är att byta blankett från anställning till företagare. En företagares blanketter är för all del redan de enormt mycket mer komplicerade än anställdas, men den stora skillnaden är större risktagande med tid och pengar. Vår egen tid och våra egna investeringar, men ofta även andras pengar och ansvar för anställdas löner.

Det som beslutsfattare måste ta med i beräkningen är att skatten på ägande avgör om och hur stora investeringar som görs i ägarledda företag. Skatten påverkar också vem som investerar och äger företagen, och villkoren för medarbetare som blir delägare i företaget. Därför är det enormt viktigt vilken väg Sverige väljer när det gäller entreprenörsskatten.

Ska vi fortsätta att skapa bättre villkor för fler och växande företag med aktiva ägare eller ska vi ta risken att backa tillbaka till den tid då passivt ägande hade bättre skattevillkor. Svaret är enkelt. Fortsätt satsa på ägarledda företag.

Bertil Wahlström

J A Lindblads Bokförlags AB

Ägarledda företag är viktiga. Ungefär 750 000 personer har anställning i 250 000 företag som omfattas av regelverket. Det är i små företag som fyra av fem nya jobb skapas. Det är ofta i de små och medelstora företagen innovationer och nya företagsmodeller skapas, och de är till de små och medelstora företagen hoppet står för att hela Sverige ska kunna fortsätta leva och blomstra. Vi behöver helt enkelt fler människor som startar och driver företag, för att skapa tillväxt, arbeten och en välfinansierad social trygghet.

För oss om driver ägarledda företag finns särskilda skatteregler, och under många år var villkoren sämre för våra företag än för andra typer av företag. Entreprenörsskatten är en populär benämning av de så kallade 3:12-reglerna, det vill säga de regler som styr hur aktiva fåmansföretagsägare beskattas för utdelningar och kapitalvinster. 2005 reformerades skatten för ägarledda företag. Skatten på utdelningar sänktes, särskilt för företag med stora lönesummor.

Resultatet lät inte vänta på sig, utdelningarna ökade kraftigt. Trots den lägre skattenivån har statens skatteintäkter från 3:12-sektorn ökat. En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att skatteintäkterna på utdelningar kan antas ha ökat med mer än 30 miljarder kronor efter de nya reglerna. Rapporten visar vidare att de samlade lönerna till ägarna också har ökat, till och med mer än för ekonomin i stort. Även soliditeten har ökat i de ägarledda företagen sedan reformerna.

Just nu utreds 3:12-regelverket och vi är många företagare som är oroliga för försämringar. Många politiker verkar mest se på tabeller som jämför skatten mellan individer som byter från anställning till att arbeta i eget företag och att det då är fördelaktigare att vara företagare.

De verkar tro att det bara är att byta blankett från anställning till företagare. En företagares blanketter är för all del redan de enormt mycket mer komplicerade än anställdas, men den stora skillnaden är större risktagande med tid och pengar. Vår egen tid och våra egna investeringar, men ofta även andras pengar och ansvar för anställdas löner.

Det som beslutsfattare måste ta med i beräkningen är att skatten på ägande avgör om och hur stora investeringar som görs i ägarledda företag. Skatten påverkar också vem som investerar och äger företagen, och villkoren för medarbetare som blir delägare i företaget. Därför är det enormt viktigt vilken väg Sverige väljer när det gäller entreprenörsskatten.

Ska vi fortsätta att skapa bättre villkor för fler och växande företag med aktiva ägare eller ska vi ta risken att backa tillbaka till den tid då passivt ägande hade bättre skattevillkor. Svaret är enkelt. Fortsätt satsa på ägarledda företag.

Bertil Wahlström

J A Lindblads Bokförlags AB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.