2016-07-30 06:01

2016-07-30 06:01

Stora brister i kulturmiljökompetens

Debatt: Kristinehamn

Frågan som nu kräver ett snabbt svar är hur kommunen avser att skydda hela Jakobsbergsskolans kulturmiljö. Att gå vidare med rivningsplanen är brott mot såväl plan- och bygglag som kulturmiljölagen, skriver Rasmus Norling.

Kulturmiljön vid Jakobsbergsskolan ska skyddas enligt beslut i kommunfullmäktige. Dock stämmer inte bevarandeintentionen med kulturmiljöutredningen.

Det finns ett politiskt beslut att bevara Jakobsbergsskolan, dock bara huvudbyggnaden. Länsstyrelsen förordar skyddsbestämmelser i kulturmiljöutredningen och Svenska Byggnadsvårdsföreningen motsätter sig en rivning. Att bevara verka således alla vara överrens om. Frågan är om ett muntligt löfte om att bevara huvudbyggnaden räcker?

Länsstyrelsen och Värmlands museum påtalade höga kulturvärden redan i samrådsprocessen ”...skydds- och varsamhetsbestämmelser bör införas i planen för ta tillvara de kvaliteter som Jakobsbergsskolans befintliga byggnader besitter. /.../ Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att inför den fortsatta planprocessen uppdatera den kulturhistoriska bedömningen av bebyggelsen genom en kulturmiljöutredning, som också kan resultera i vilka skydds- och varsamhetsbestämmelser som kan vara lämpliga.” Kommunen svarar att: ”Ställningstagandet är tvetydigt för att kunna skjuta frågan om bevarande eller inte framåt”.

Svaret till Värmlands museum är ännu tydligare: ”Ur ett kulturmiljöperspektiv vore det önskvärt att Jakobsbergsskolans huvudbyggnad med tillhörande vaktmästarbostad och ekonomibyggnad kunde behållas och ges skydd i planen. Tyvärr är inte detta förenligt med planens syfte. /.../ Dvs från kommunens sida är det mer angeläget att kunna bygga ett nytt teknik- och innovationscenter i kvarteret Björktrasten än att bevara Jakobsbergsskolans byggnader.”

Tills ett formellt skydd finns är detta det beslut som är juridiskt bindande oavsett fullmäktiges muntliga löften. Det är enligt fullmäktige endast huvudbyggnaden som bevaras. Frågan är om det räcker?

Beslutet att bevara Jakobsbergsskolan ska självklart tas med kulturmiljöutredningen som underlag, den fastslår kulturmiljön som ”...miljön, med Jakobsbergsskolan/gamla flickskolan, vaktmästarbostaden, rektorsbostaden och tillhörande ekonomibyggnad och skolgård”. Alltså är hela miljön vid Jakobsberg skyddsvärd, inte bara huvudbyggnaden.

Att ansvaret är kommunalt framgår tydligt i avslaget av byggnadsminnesförklaringen. ”Länsstyrelsen konstaterar vidare att en byggnadsminnesförklaring inte är den enda formen av skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. /.../ Istället är det kommunerna som genom plan- och bygglagen har ansvar för att skydda den stora mängden av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.”

Frågan som nu kräver ett snabbt svar är hur kommunen avser att skydda hela Jakobsbergsskolans kulturmiljö. Att gå vidare med rivningsplanen är brott mot såväl plan- och bygglag som kulturmiljölagen. Den enda acceptabla lösningen är att leta efter en ny plats för teknik- och innovationscenter och ge kulturmiljön vid Jakobsbergsskolan skydd i plan som en del i ett större kulturreservat.

Rasmus Norling

Kulturgeograf med kulturmiljöinriktning

Länsombud Värmland Sv Byggnadsvårdsföreningen

Kulturmiljön vid Jakobsbergsskolan ska skyddas enligt beslut i kommunfullmäktige. Dock stämmer inte bevarandeintentionen med kulturmiljöutredningen.

Det finns ett politiskt beslut att bevara Jakobsbergsskolan, dock bara huvudbyggnaden. Länsstyrelsen förordar skyddsbestämmelser i kulturmiljöutredningen och Svenska Byggnadsvårdsföreningen motsätter sig en rivning. Att bevara verka således alla vara överrens om. Frågan är om ett muntligt löfte om att bevara huvudbyggnaden räcker?

Länsstyrelsen och Värmlands museum påtalade höga kulturvärden redan i samrådsprocessen ”...skydds- och varsamhetsbestämmelser bör införas i planen för ta tillvara de kvaliteter som Jakobsbergsskolans befintliga byggnader besitter. /.../ Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att inför den fortsatta planprocessen uppdatera den kulturhistoriska bedömningen av bebyggelsen genom en kulturmiljöutredning, som också kan resultera i vilka skydds- och varsamhetsbestämmelser som kan vara lämpliga.” Kommunen svarar att: ”Ställningstagandet är tvetydigt för att kunna skjuta frågan om bevarande eller inte framåt”.

Svaret till Värmlands museum är ännu tydligare: ”Ur ett kulturmiljöperspektiv vore det önskvärt att Jakobsbergsskolans huvudbyggnad med tillhörande vaktmästarbostad och ekonomibyggnad kunde behållas och ges skydd i planen. Tyvärr är inte detta förenligt med planens syfte. /.../ Dvs från kommunens sida är det mer angeläget att kunna bygga ett nytt teknik- och innovationscenter i kvarteret Björktrasten än att bevara Jakobsbergsskolans byggnader.”

Tills ett formellt skydd finns är detta det beslut som är juridiskt bindande oavsett fullmäktiges muntliga löften. Det är enligt fullmäktige endast huvudbyggnaden som bevaras. Frågan är om det räcker?

Beslutet att bevara Jakobsbergsskolan ska självklart tas med kulturmiljöutredningen som underlag, den fastslår kulturmiljön som ”...miljön, med Jakobsbergsskolan/gamla flickskolan, vaktmästarbostaden, rektorsbostaden och tillhörande ekonomibyggnad och skolgård”. Alltså är hela miljön vid Jakobsberg skyddsvärd, inte bara huvudbyggnaden.

Att ansvaret är kommunalt framgår tydligt i avslaget av byggnadsminnesförklaringen. ”Länsstyrelsen konstaterar vidare att en byggnadsminnesförklaring inte är den enda formen av skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. /.../ Istället är det kommunerna som genom plan- och bygglagen har ansvar för att skydda den stora mängden av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.”

Frågan som nu kräver ett snabbt svar är hur kommunen avser att skydda hela Jakobsbergsskolans kulturmiljö. Att gå vidare med rivningsplanen är brott mot såväl plan- och bygglag som kulturmiljölagen. Den enda acceptabla lösningen är att leta efter en ny plats för teknik- och innovationscenter och ge kulturmiljön vid Jakobsbergsskolan skydd i plan som en del i ett större kulturreservat.

Rasmus Norling

Kulturgeograf med kulturmiljöinriktning

Länsombud Värmland Sv Byggnadsvårdsföreningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.