2016-07-20 06:00

2016-07-20 06:00

Män står för överrepresentationen

Replik: Sexuella övergrepp

Men konspirationsteorin är mycket svag, den om att mörkläggningen skulle handla om att kulturella skillnader måste gömmas som orsak, skriver Kenneth Johannesson.

Svar till Felicia Sundmark (NWT 16/7)

Felicia Sundmark (KD) anser att vänsterfeministers världsbild rasar samman om det finns kulturella skillnader som leder fram till en överrepresentation av personer med utomeuropeisk bakgrund bland sexuella förövare. Hon konspirerar därför över att det sker en mörkläggning av vilken bakgrund förövarna har och hänvisar till debatten efter Köln och We are Shlm där frånvaron av rapporterad bakgrund skulle bero på en vilja att felaktigt upprätthålla bilden att kultur inte orsakar överrepresentation.

Men om vi tar del av polisens lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder som tillkom efter Köln och We are Sthlm så finner vi att brott i folksamlingar och på festivalområden är förhållandevis få, en dryg procent av det totala antalet brott. De allra flesta gärningsmän agerar ensamma. Antalet anmälda brott där gärningsmännen är fler än en är få.

Den typiske gärningsmannen på gator, gångvägar och allmänna transportmedel är en medelålders man och signalementsuppgifterna talar för att det inte i övrigt är en homogen grupp. När brott begåtts i en större grupp på offentlig plats och i simhallar har gärningsmännen främst varit ungdomar som söker eller nyligen fått asyl i Sverige. Skolan är den offentliga miljö i vilken de flesta sexuella ofredandena äger rum och sker då främst mellan elever.

Det kan därför knappast ur detta material hävdas att det skulle finnas kulturella förklaringar till sexuella ofredanden. Felicia Sundmark (KD) har rätt i att det signifikanta ska lyftas fram, att asylsökande förefaller vara överrepresenterade när övergrepp i en större grupp begåtts på offentlig plats eller i simhallar. Men konspirationsteorin är mycket svag, den om att mörkläggningen skulle handla om att kulturella skillnader måste gömmas som orsak. För som helhet går det inte att fästa särkilt stor vikt vid kulturella skillnader.

Den generella överrepresentation för brott som finns för personer med utländsk bakgrund har forskningen funnit följande orsaker till: Diskriminering inom rättsväsendet, faktorer kopplade till levnadsförhållanden i Sverige och faktorer kopplade till ursprungslandet, främst traumatiska upplevelser.

Den mest extrema överrepresentationen står vad gäller sexualbrott män för. Gå igenom FN-rapporter om övergrepp från jordens alla hörn och du kommer att finna en gemensam nämnare som slå ut kulturer som förklaringsmodell, nämligen manskult.

Kenneth Johannesson (S)

Kommun- och landstingspolitiker

Svar till Felicia Sundmark (NWT 16/7)

Felicia Sundmark (KD) anser att vänsterfeministers världsbild rasar samman om det finns kulturella skillnader som leder fram till en överrepresentation av personer med utomeuropeisk bakgrund bland sexuella förövare. Hon konspirerar därför över att det sker en mörkläggning av vilken bakgrund förövarna har och hänvisar till debatten efter Köln och We are Shlm där frånvaron av rapporterad bakgrund skulle bero på en vilja att felaktigt upprätthålla bilden att kultur inte orsakar överrepresentation.

Men om vi tar del av polisens lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder som tillkom efter Köln och We are Sthlm så finner vi att brott i folksamlingar och på festivalområden är förhållandevis få, en dryg procent av det totala antalet brott. De allra flesta gärningsmän agerar ensamma. Antalet anmälda brott där gärningsmännen är fler än en är få.

Den typiske gärningsmannen på gator, gångvägar och allmänna transportmedel är en medelålders man och signalementsuppgifterna talar för att det inte i övrigt är en homogen grupp. När brott begåtts i en större grupp på offentlig plats och i simhallar har gärningsmännen främst varit ungdomar som söker eller nyligen fått asyl i Sverige. Skolan är den offentliga miljö i vilken de flesta sexuella ofredandena äger rum och sker då främst mellan elever.

Det kan därför knappast ur detta material hävdas att det skulle finnas kulturella förklaringar till sexuella ofredanden. Felicia Sundmark (KD) har rätt i att det signifikanta ska lyftas fram, att asylsökande förefaller vara överrepresenterade när övergrepp i en större grupp begåtts på offentlig plats eller i simhallar. Men konspirationsteorin är mycket svag, den om att mörkläggningen skulle handla om att kulturella skillnader måste gömmas som orsak. För som helhet går det inte att fästa särkilt stor vikt vid kulturella skillnader.

Den generella överrepresentation för brott som finns för personer med utländsk bakgrund har forskningen funnit följande orsaker till: Diskriminering inom rättsväsendet, faktorer kopplade till levnadsförhållanden i Sverige och faktorer kopplade till ursprungslandet, främst traumatiska upplevelser.

Den mest extrema överrepresentationen står vad gäller sexualbrott män för. Gå igenom FN-rapporter om övergrepp från jordens alla hörn och du kommer att finna en gemensam nämnare som slå ut kulturer som förklaringsmodell, nämligen manskult.

Kenneth Johannesson (S)

Kommun- och landstingspolitiker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.