2016-07-18 06:00

2016-07-18 06:00

Nu startar vi TENTacle

Debatt: Transportkorridorer

Målet är en arbetsmarknadsregion från Oslo till Örebro, att Karlstad och Örebro via Kristinehamn och Karlskoga blir tvillingstäder som ömsesidigt utvecklar varandra samt att land- och sjöförbindelserna till Göteborg utvecklas, skriver Leif Lendrup och Urban Hermansson.

EU satsar 250 miljarder kronor 2014-2020 i medfinansiering av transportkorridorer genom Europa. Det handlar om järnväg, sjöfart, vägar och flygplatser och programmet heter TEN-T. Målet är snabba och hållbara förflyttningar av människor och gods genom Europa. TEN-T omfattar nio korridorer. Den längsta går genom hela Europa från Skandinavien till Malta. I Skandinavien saknas sträckorna Örebro-Oslo och Karlstad-Öxnered i TEN-T. Det är våra ”missing links”. Karlstad och Värmland är således utanför TEN-T, vilket självklart är en stor nackdel med tanke på möjligheterna till medfinansiering av infrastruktur. Därför har vi på eget initiativ engagerat oss för att komma med i projektet TENTacle.

TENTacle engagerar 23 organisationer i nio länder runt Östersjön och syftar till att flytta fram Östersjöländernas position när TEN-T ska revideras om några år. I Sverige är regionerna Blekinge, Skåne och Örebro aktiva medlemmar i TENTacle.

Vi har nu startat Transnorden Sweden för att genomföra vår del av TENTacle. Transnorden är en politiskt oberoende tankesmedja som tar fram fakta och förslag. Vi är inte lobbyister.

Transnordens uppgift i TENTacle i samarbete med Gränskommittén Värmland-Östfold är att skapa förslag som kan medverka i utvecklingen av Karlstadsregionen och därmed bidra till motiveringen att få med ”missing links” i nästa TEN-T. Målet är en arbetsmarknadsregion från Oslo till Örebro, att Karlstad och Örebro via Kristinehamn och Karlskoga blir tvillingstäder som ömsesidigt utvecklar varandra samt att land- och sjöförbindelserna till Göteborg utvecklas. Att vara med i TENTacle är dessutom att ingå i en internationell gemenskap som ger framtida mervärde.

Att ”missing links” inte finns med i TEN-T kan säkert ha sin förklaring i en svag utveckling i Karlstadsregionen och Värmland jämfört med andra regioner. För 40 år sedan var Karlstad och Umeå lika stora. I dag är Umeå 35 procent större. Växjö och Karlstad är lika stora. År 1975 var Växjö 14 procent mindre än Karlstad. Befolkningsökningen i Karlstad sedan år 2000 är till 56 procent netto in- och utflyttning från Värmlands andra 15 kommuner. Sedan 1975 utgör pensionärer 45 procent av befolkningsökningen i Karlstad. Staden måste bli en motor för att Värmlands stagnation ska brytas och Karlstad inte bli en pensionärsstad. Denna förändring är nödvändig om ”missing links” ska bli en del av TEN-T.

Läs mer om TENTacle på vår Facebookgrupp Transnorden Sweden. Välkommen som medlem i gruppen och även i Transnorden Sweden – mejla leif@gazl.se. Följ oss också på tentacle.eu

Leif Lendrup

Urban Hermansson

Transnorden Sweden

EU satsar 250 miljarder kronor 2014-2020 i medfinansiering av transportkorridorer genom Europa. Det handlar om järnväg, sjöfart, vägar och flygplatser och programmet heter TEN-T. Målet är snabba och hållbara förflyttningar av människor och gods genom Europa. TEN-T omfattar nio korridorer. Den längsta går genom hela Europa från Skandinavien till Malta. I Skandinavien saknas sträckorna Örebro-Oslo och Karlstad-Öxnered i TEN-T. Det är våra ”missing links”. Karlstad och Värmland är således utanför TEN-T, vilket självklart är en stor nackdel med tanke på möjligheterna till medfinansiering av infrastruktur. Därför har vi på eget initiativ engagerat oss för att komma med i projektet TENTacle.

TENTacle engagerar 23 organisationer i nio länder runt Östersjön och syftar till att flytta fram Östersjöländernas position när TEN-T ska revideras om några år. I Sverige är regionerna Blekinge, Skåne och Örebro aktiva medlemmar i TENTacle.

Vi har nu startat Transnorden Sweden för att genomföra vår del av TENTacle. Transnorden är en politiskt oberoende tankesmedja som tar fram fakta och förslag. Vi är inte lobbyister.

Transnordens uppgift i TENTacle i samarbete med Gränskommittén Värmland-Östfold är att skapa förslag som kan medverka i utvecklingen av Karlstadsregionen och därmed bidra till motiveringen att få med ”missing links” i nästa TEN-T. Målet är en arbetsmarknadsregion från Oslo till Örebro, att Karlstad och Örebro via Kristinehamn och Karlskoga blir tvillingstäder som ömsesidigt utvecklar varandra samt att land- och sjöförbindelserna till Göteborg utvecklas. Att vara med i TENTacle är dessutom att ingå i en internationell gemenskap som ger framtida mervärde.

Att ”missing links” inte finns med i TEN-T kan säkert ha sin förklaring i en svag utveckling i Karlstadsregionen och Värmland jämfört med andra regioner. För 40 år sedan var Karlstad och Umeå lika stora. I dag är Umeå 35 procent större. Växjö och Karlstad är lika stora. År 1975 var Växjö 14 procent mindre än Karlstad. Befolkningsökningen i Karlstad sedan år 2000 är till 56 procent netto in- och utflyttning från Värmlands andra 15 kommuner. Sedan 1975 utgör pensionärer 45 procent av befolkningsökningen i Karlstad. Staden måste bli en motor för att Värmlands stagnation ska brytas och Karlstad inte bli en pensionärsstad. Denna förändring är nödvändig om ”missing links” ska bli en del av TEN-T.

Läs mer om TENTacle på vår Facebookgrupp Transnorden Sweden. Välkommen som medlem i gruppen och även i Transnorden Sweden – mejla leif@gazl.se. Följ oss också på tentacle.eu

Leif Lendrup

Urban Hermansson

Transnorden Sweden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.