2016-07-15 06:01

2016-07-15 06:01

För fler jobb i Karlstad

Debatt: Socialdemokraterna

Genom den S-ledda regeringens välfärdsmiljarder får Karlstad över 40 miljoner kronor årligen de kommande åren och kan därmed satsa på mer personal i skolan och äldreomsorgen, skriver Linda Larsson, Anders Tallgren och Christian Norlin.

Socialdemokraterna i Karlstad har lagt ett budgetförslag under rubriken ’Fler jobb och ökad jämlikhet’. Socialdemokraternas viktigaste fråga är jobben. Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 och Karlstad ska bidra med sin del. Att ha ett jobb att gå till skapar en verklig personlig frihet. Med vårt budgetförslag ser vi till att få fler i arbete genom:

• Nyanställningar i kommunkoncernen. Det innebär bland annat fler lärare och mer vårdpersonal.

• Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet direkt under kommunstyrelsen. Det ska jobba närmare arbetsförmedlingen och tydligare få med alla kommunala förvaltningar och bolag i arbetet med att få fler av dem som står längst ifrån arbetsmarknaden in i praktik och i jobb.

• Ett förstärkt samarbete med näringslivet för att skapa ett bättre företagsklimat i Karlstad. Ett strukturerat och systematiskt samarbete med näringslivet kommer att ge fler jobb i den privata sektorn.

Genom den S-ledda regeringens välfärdsmiljarder får Karlstad över 40 miljoner kronor årligen de kommande åren och kan därmed satsa på mer personal i skolan och äldreomsorgen. Tillsammans med de riktade statsbidragen till skolan och äldreomsorgen har regeringen ökat resurserna till välfärden med närmare 130 miljoner årligen. Förstärkningar av välfärdssektorn är inte bara jobbskapande utan ökar också jämlikheten i samhället.

Vi är övertygade om att det krävs ett starkare politiskt engagemang i de lokala arbetsmarknadsfrågorna. Det är därför som vi föreslår ett tillväxt- och arbetsmarknadsutskott. Tätare samarbete och bättre personliga kontakter med arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter, företag och föreningar kommer att leda till snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Fyra av fem nya jobb skapas i mikroföretag. Kvinnor startar inte företag i samma utsträckning som män. Unga entreprenörer som vill bli etablerade företagare behöver stöd. Karlstad behöver fler stora nyetableringar som i dag hamnar i andra kommuner. Det här är områden som vi vill satsa på genom att bland annat tillskapa en tjänst som näringslivsutvecklare med inriktning på ungas entreprenörskap och kvinnors företagande.

I vårt budgetförslag finns satsningen Karlstadsbygget. Det byggs en del i Karlstad men problemet är att det fortfarande råder bostadsbrist och brist på planlagd mark. Vi föreslår därför en flytt av det strategiska markansvaret till kommunstyrelsen för att tidigt och tydligt kunna säkerställa områden för bostäder, industri, handel, rekreation och naturvård. Vidare avsätter vi extra medel för att förstärka bemanningen inom planhanteringen. Alla har rätt till en bostad och de måste finnas i alla storlekar, prisklasser och upplåtelseformer. Socialdemokraterna föreslår vidare ett återinförande av bostadsgarantin för studenter.

Inte med ett ord nämns jobben i den politiska majoritetens (Moderaterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna) budget. Det är anmärkningsvärt men föga förvånande. I det remissförslag med nya övergripande mål som majoriteten presenterat så har till exempel målområdet Tillväxt helt tagits bort.

Vi vill istället se ett ökat fokus på tillväxt för att därigenom få fler i arbete. Ju fler som kommer i jobb, desto mer skatteintäkter får vi in. Ju mer skatteintäkter vi får in, desto mer kan vi satsa på skola, infrastruktur och välfärd. Det är så den svenska modellen byggt Sverige starkt och det är så vi vill bygga Karlstad starkt.

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande, tillväxtutskottet

Christian Norlin (S)

Vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden

Socialdemokraterna i Karlstad har lagt ett budgetförslag under rubriken ’Fler jobb och ökad jämlikhet’. Socialdemokraternas viktigaste fråga är jobben. Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 och Karlstad ska bidra med sin del. Att ha ett jobb att gå till skapar en verklig personlig frihet. Med vårt budgetförslag ser vi till att få fler i arbete genom:

• Nyanställningar i kommunkoncernen. Det innebär bland annat fler lärare och mer vårdpersonal.

• Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet direkt under kommunstyrelsen. Det ska jobba närmare arbetsförmedlingen och tydligare få med alla kommunala förvaltningar och bolag i arbetet med att få fler av dem som står längst ifrån arbetsmarknaden in i praktik och i jobb.

• Ett förstärkt samarbete med näringslivet för att skapa ett bättre företagsklimat i Karlstad. Ett strukturerat och systematiskt samarbete med näringslivet kommer att ge fler jobb i den privata sektorn.

Genom den S-ledda regeringens välfärdsmiljarder får Karlstad över 40 miljoner kronor årligen de kommande åren och kan därmed satsa på mer personal i skolan och äldreomsorgen. Tillsammans med de riktade statsbidragen till skolan och äldreomsorgen har regeringen ökat resurserna till välfärden med närmare 130 miljoner årligen. Förstärkningar av välfärdssektorn är inte bara jobbskapande utan ökar också jämlikheten i samhället.

Vi är övertygade om att det krävs ett starkare politiskt engagemang i de lokala arbetsmarknadsfrågorna. Det är därför som vi föreslår ett tillväxt- och arbetsmarknadsutskott. Tätare samarbete och bättre personliga kontakter med arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter, företag och föreningar kommer att leda till snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Fyra av fem nya jobb skapas i mikroföretag. Kvinnor startar inte företag i samma utsträckning som män. Unga entreprenörer som vill bli etablerade företagare behöver stöd. Karlstad behöver fler stora nyetableringar som i dag hamnar i andra kommuner. Det här är områden som vi vill satsa på genom att bland annat tillskapa en tjänst som näringslivsutvecklare med inriktning på ungas entreprenörskap och kvinnors företagande.

I vårt budgetförslag finns satsningen Karlstadsbygget. Det byggs en del i Karlstad men problemet är att det fortfarande råder bostadsbrist och brist på planlagd mark. Vi föreslår därför en flytt av det strategiska markansvaret till kommunstyrelsen för att tidigt och tydligt kunna säkerställa områden för bostäder, industri, handel, rekreation och naturvård. Vidare avsätter vi extra medel för att förstärka bemanningen inom planhanteringen. Alla har rätt till en bostad och de måste finnas i alla storlekar, prisklasser och upplåtelseformer. Socialdemokraterna föreslår vidare ett återinförande av bostadsgarantin för studenter.

Inte med ett ord nämns jobben i den politiska majoritetens (Moderaterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna) budget. Det är anmärkningsvärt men föga förvånande. I det remissförslag med nya övergripande mål som majoriteten presenterat så har till exempel målområdet Tillväxt helt tagits bort.

Vi vill istället se ett ökat fokus på tillväxt för att därigenom få fler i arbete. Ju fler som kommer i jobb, desto mer skatteintäkter får vi in. Ju mer skatteintäkter vi får in, desto mer kan vi satsa på skola, infrastruktur och välfärd. Det är så den svenska modellen byggt Sverige starkt och det är så vi vill bygga Karlstad starkt.

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande, tillväxtutskottet

Christian Norlin (S)

Vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.