2016-07-06 06:00

2016-07-06 06:00

Fokusera på reformer för fler bostäder

Debatt: Bostadspolitik

Problemet med de presenterade förslagen är att de fokuserar på att öka nyproduktionen av bostäder och inte på att öka rörligheten på bostadsmarknaden, skriver Lars Andersson.

Regeringen presenterade häromveckan 22 bostadspolitiska förslag, bland annat förenklingar av plan- och byggprocessen, förändrade buller- och strandskyddsregler, ett tillfälligt slopat tak på uppskov vid bostadsförsäljningarna och en frysning av presumtionshyresnivån. Med förslaget hoppas regeringen kunna stimulera byggandet av fler bostäder.

Problemet med de presenterade förslagen är att de fokuserar på att öka nyproduktionen av bostäder och inte på att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Ökad nybyggnation är en nödvändig men långt ifrån tillräcklig åtgärd för att komma tillrätta med bostadsbristen.

Det går inte att bygga bort bostadsbristen när vi inte har en fungerande bostadsmarknad. Den låga rörligheten på bostadsmarknaden gör att befintliga bostäder inte används effektivt. Den låga rörligheten gör det också svårare att flytta till jobb och studier. Därför behöver fokus ligga på att skapa en fungerande och rörlig bostadsmarknad.

Även allianspartierna lägger sina huvudfokusar på ökat bostadsbyggande. Deras sju bostadspolitiska förslag berör förenklingar av plan- och byggregler. Inget som ger förutsättningar att skapa en fungerande bostadsmarknad genom påbörjandet av reformer av hyressättningssystemet.

Med bostadsbrist i 250 av 290 kommuner präglas den svenska bostadsmarknaden av omfattande strukturproblem som kräver breda och omfattande reformer. Det är en uppfattning som det råder stor enighet kring bland internationella och svenska expertorgan, däribland Boverket, Finanspolitiska rådet, regeringens långtidsutredning, EU-kommissionen och OECD, för att nämna några.

Ett första steg på vägen mot en mer välfungerande bostadsmarknad är en friare hyressättning för nybyggda bostäder. Det är en viktig reform för att skapa större säkerhet kring framtida intäkter för fastighetsägare som vill investera i nybyggnation, som i sig bidrar till att öka byggandet. Reformen har också fördelen att den inte berör befintliga hyresgäster och dessutom kan kombineras med ett fortsatt starkt konsumentskydd.

De blocköverskridande samtalen erbjöd en unik möjlighet att komma runt valtaktiska övervägande genom att gemensamt ta ansvar för reformer som kortsiktigt kan skapa negativa reaktioner hos vissa väljare. Tyvärr tog partierna inte den chansen.

Men istället för att låta detta bli ett sammanbrott i bostadsfrågan bör de framlagda förslagen bli utgångspunkten för ett omtag i bostadspolitiken efter sommaren och då fokusera på strukturreformer som ger förutsättningar för fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad.

Lars Andersson

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland-Dalsland

Regeringen presenterade häromveckan 22 bostadspolitiska förslag, bland annat förenklingar av plan- och byggprocessen, förändrade buller- och strandskyddsregler, ett tillfälligt slopat tak på uppskov vid bostadsförsäljningarna och en frysning av presumtionshyresnivån. Med förslaget hoppas regeringen kunna stimulera byggandet av fler bostäder.

Problemet med de presenterade förslagen är att de fokuserar på att öka nyproduktionen av bostäder och inte på att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Ökad nybyggnation är en nödvändig men långt ifrån tillräcklig åtgärd för att komma tillrätta med bostadsbristen.

Det går inte att bygga bort bostadsbristen när vi inte har en fungerande bostadsmarknad. Den låga rörligheten på bostadsmarknaden gör att befintliga bostäder inte används effektivt. Den låga rörligheten gör det också svårare att flytta till jobb och studier. Därför behöver fokus ligga på att skapa en fungerande och rörlig bostadsmarknad.

Även allianspartierna lägger sina huvudfokusar på ökat bostadsbyggande. Deras sju bostadspolitiska förslag berör förenklingar av plan- och byggregler. Inget som ger förutsättningar att skapa en fungerande bostadsmarknad genom påbörjandet av reformer av hyressättningssystemet.

Med bostadsbrist i 250 av 290 kommuner präglas den svenska bostadsmarknaden av omfattande strukturproblem som kräver breda och omfattande reformer. Det är en uppfattning som det råder stor enighet kring bland internationella och svenska expertorgan, däribland Boverket, Finanspolitiska rådet, regeringens långtidsutredning, EU-kommissionen och OECD, för att nämna några.

Ett första steg på vägen mot en mer välfungerande bostadsmarknad är en friare hyressättning för nybyggda bostäder. Det är en viktig reform för att skapa större säkerhet kring framtida intäkter för fastighetsägare som vill investera i nybyggnation, som i sig bidrar till att öka byggandet. Reformen har också fördelen att den inte berör befintliga hyresgäster och dessutom kan kombineras med ett fortsatt starkt konsumentskydd.

De blocköverskridande samtalen erbjöd en unik möjlighet att komma runt valtaktiska övervägande genom att gemensamt ta ansvar för reformer som kortsiktigt kan skapa negativa reaktioner hos vissa väljare. Tyvärr tog partierna inte den chansen.

Men istället för att låta detta bli ett sammanbrott i bostadsfrågan bör de framlagda förslagen bli utgångspunkten för ett omtag i bostadspolitiken efter sommaren och då fokusera på strukturreformer som ger förutsättningar för fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad.

Lars Andersson

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland-Dalsland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.