2016-06-22 06:01

2016-06-22 06:01

Låt tågen gå – men låt folk kliva på

Debatt: Värmlandstrafik

Men politiken tar inte ansvar och ger inte några direktiv, utan låter teknokraterna ta över och fortsätta att lägga ner stationer längs Fryksdalsbanan, skriver Tellervo Zetterberg med flera.

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns många fina ord med mål och visioner. T ex att ”Kollektivtrafiken bidrar till regional utveckling och tillväxt i Värmland genom att vara ett sammanhållet, smidigt och effektivt transportsystem för hela länet...” Man nämner långsiktigt hållbar utveckling och ökad tillväxt, minskad negativ miljöpåverkan, ökad jämställdhet.

I motsats till dessa fina visioner anser man det tydligen viktigare att enbart lösa anslutningar till de största arbets- och utbildningsplatserna. Värmlandstrafik har fått uppdraget att utveckla kollektivtrafiken enligt regionpolitikens direktiv. Men politiken tar inte ansvar och ger inte några direktiv, utan låter teknokraterna ta över och fortsätta att lägga ner stationer längs Fryksdalsbanan. De planerar i kilometrar och minuter och tåghastigheter och ser helst sina fina, nya tåg susa fram snabbt genom landskapet utan stopp.

Men det handlar om mer än en tidtabell. Det handlar om landsbygdens överlevnad och det handlar om ett långsiktigt och hållbart miljötänkande. Det finns inget underlag som visar varför man inte kan låta några tåg stanna på alla stationer även om några tåg bara stannar på vissa (det har fungerat bra hittills och det finns inget skäl till varför det inte kan göra det även i fortsättningen).

För att utveckla Sunne kommun och Fryksdalen för framtiden och skapa underlag för ett hållbart samhälle och framtid kommer krav på goda kommunikationer och transporter att utgöra en hörnpelare för en framgångsrik lokal utveckling. Utan tågstation saknar byarna längs Fryksdalsbanan utvecklingspotential. Detta är särskilt betydelsefullt för de grupper som inte har tillgång till bil – främst barn, ungdomar och äldre.

Resmöjligheter för att tillgodose grundläggande servicebehov såsom inköp och myndighetskontakter för boende utanför linjestrukturens stomlinjer och tätortstrafik är också en viktig uppgift för kollektivtrafiken. Många har valt att bosätta sig på landet där tåg och hållplatser funnits. Mängder med unga barnfamiljer satsar sin framtid här och är i full färd med att försöka skapa den levande landsbygd alla säger sig eftersträva.

Med Värmlandstrafiks förslag får landsbygdsbefolkningen i Sunne kommun klart sämre tillgänglighet till kollektivtrafik än i andra bygder, eftersom det inte finns någon utbyggd linjetrafik med buss i Fryksdalen (och inte heller planeras någon). Mer än halva Sunnes befolkning bor utanför de tre tätorter som skulle få behålla sina tågstationer (Sunne, Lysvik, Västra Ämtervik). Kommunen får helt i onödan ökade kostnader för skolbussar om skolelever inte kan åka tåg.

Region Värmland har ansvaret och måste använda sina demokratiska möjligheter att styra Värmlandstrafik – en så viktig politisk fråga ska inte avgöras i en bolagsstyrelse. Vi kräver att politikerna i Kollektivtrafiknämnden tar sitt ansvar för en regional utveckling i hela Värmland.

Tellervo Zetterberg

Vänsterpartiet Sunne

Eva Hallström

Miljöpartiet Sunne

Anders Broman

Hela Sunne

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns många fina ord med mål och visioner. T ex att ”Kollektivtrafiken bidrar till regional utveckling och tillväxt i Värmland genom att vara ett sammanhållet, smidigt och effektivt transportsystem för hela länet...” Man nämner långsiktigt hållbar utveckling och ökad tillväxt, minskad negativ miljöpåverkan, ökad jämställdhet.

I motsats till dessa fina visioner anser man det tydligen viktigare att enbart lösa anslutningar till de största arbets- och utbildningsplatserna. Värmlandstrafik har fått uppdraget att utveckla kollektivtrafiken enligt regionpolitikens direktiv. Men politiken tar inte ansvar och ger inte några direktiv, utan låter teknokraterna ta över och fortsätta att lägga ner stationer längs Fryksdalsbanan. De planerar i kilometrar och minuter och tåghastigheter och ser helst sina fina, nya tåg susa fram snabbt genom landskapet utan stopp.

Men det handlar om mer än en tidtabell. Det handlar om landsbygdens överlevnad och det handlar om ett långsiktigt och hållbart miljötänkande. Det finns inget underlag som visar varför man inte kan låta några tåg stanna på alla stationer även om några tåg bara stannar på vissa (det har fungerat bra hittills och det finns inget skäl till varför det inte kan göra det även i fortsättningen).

För att utveckla Sunne kommun och Fryksdalen för framtiden och skapa underlag för ett hållbart samhälle och framtid kommer krav på goda kommunikationer och transporter att utgöra en hörnpelare för en framgångsrik lokal utveckling. Utan tågstation saknar byarna längs Fryksdalsbanan utvecklingspotential. Detta är särskilt betydelsefullt för de grupper som inte har tillgång till bil – främst barn, ungdomar och äldre.

Resmöjligheter för att tillgodose grundläggande servicebehov såsom inköp och myndighetskontakter för boende utanför linjestrukturens stomlinjer och tätortstrafik är också en viktig uppgift för kollektivtrafiken. Många har valt att bosätta sig på landet där tåg och hållplatser funnits. Mängder med unga barnfamiljer satsar sin framtid här och är i full färd med att försöka skapa den levande landsbygd alla säger sig eftersträva.

Med Värmlandstrafiks förslag får landsbygdsbefolkningen i Sunne kommun klart sämre tillgänglighet till kollektivtrafik än i andra bygder, eftersom det inte finns någon utbyggd linjetrafik med buss i Fryksdalen (och inte heller planeras någon). Mer än halva Sunnes befolkning bor utanför de tre tätorter som skulle få behålla sina tågstationer (Sunne, Lysvik, Västra Ämtervik). Kommunen får helt i onödan ökade kostnader för skolbussar om skolelever inte kan åka tåg.

Region Värmland har ansvaret och måste använda sina demokratiska möjligheter att styra Värmlandstrafik – en så viktig politisk fråga ska inte avgöras i en bolagsstyrelse. Vi kräver att politikerna i Kollektivtrafiknämnden tar sitt ansvar för en regional utveckling i hela Värmland.

Tellervo Zetterberg

Vänsterpartiet Sunne

Eva Hallström

Miljöpartiet Sunne

Anders Broman

Hela Sunne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.