2016-06-22 06:00

2016-06-22 06:00

Kan inte fatta beslut på egen hand

Debatt: Värmlandstrafik

Ingenstans i styrdokumenten står att Värmlandstrafik skulle ha befogenhet att på egen hand fatta ett sådant beslut, skriver majoriteten i Säffle kommun.

Värmland är en glesbygdsregion och vi som bor här är mycket beroende av en fungerande kollektivtrafik. Vi skall kunna ta oss till jobb, skola och samhällsservice även om vi inte har en bil att tillgå. Vi måste kunna lita på att förutsättningarna för vårt kollektiva resande inte ändras utan mycket väl underbyggda argument. När stora förändringar, som påverkar människors vardag, görs måste beslutsfattarna få underlag, som är objektiva och oantastliga i sakinnehållet.

Vi inom majoriteten i Säffle har följt alla turer kring besluten om nedläggning av tågstationer. Nedläggningarna påverkar inte i första hand vårt resande, men vi reagerar starkt mot den process som föregått Värmlandstrafiks styrelses beslut om nedläggningarna. Värmlandstrafiks vd Lars Bull hävdar att Trafikverket ställer krav på ändrad stoppstruktur och om stoppstrukturen inte ändras måste trafiken reduceras. Detta finns inte dokumenterat.

Däremot står det i ägardirektivet för Värmlandstrafik att regionfullmäktiges godkännande ska inhämtas i frågor av principiell karaktär eller av större vikt. Nedläggning av nio tågstationer är utan tvekan en fråga av större vikt. Ingenstans i styrdokumenten står att Värmlandstrafik skulle ha befogenhet att på egen hand fatta ett sådant beslut.

Nu gäller det att kollektivtrafiknämnden som är överordnad Värmlandstrafik gör sin hemläxa och ser till att en objektiv, oberoende utredning görs av resandet på de aktuella linjerna, så att de rätta besluten kan tas. För oss i Säffle är det viktigt att vi kan lita på att trafiken planeras på bästa sätt för resenärerna och att förändringar görs utifrån ställningstagande som är väl underbyggda och korrekta.

Vi ser fram mot ett nytt trafikförsörjningsprogram där det klart framgår vad som är kollektivtrafiknämndens ansvar. Nämnden har också fått i uppdrag ”att se över möjligheter att utveckla kollektivtrafiken för att bidra till hållbar regional utveckling.” Detta är mycket viktigt för alla oss som bor i landsbygdskommuner.

Majoriteten i Säffle kommun genom

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV)

Dag Rogne (C)

Ulrika Simonsson (M)

Magnus Larsson (MP)

Bo Ribaeus (L)

Malin Nygren (KD)

Värmland är en glesbygdsregion och vi som bor här är mycket beroende av en fungerande kollektivtrafik. Vi skall kunna ta oss till jobb, skola och samhällsservice även om vi inte har en bil att tillgå. Vi måste kunna lita på att förutsättningarna för vårt kollektiva resande inte ändras utan mycket väl underbyggda argument. När stora förändringar, som påverkar människors vardag, görs måste beslutsfattarna få underlag, som är objektiva och oantastliga i sakinnehållet.

Vi inom majoriteten i Säffle har följt alla turer kring besluten om nedläggning av tågstationer. Nedläggningarna påverkar inte i första hand vårt resande, men vi reagerar starkt mot den process som föregått Värmlandstrafiks styrelses beslut om nedläggningarna. Värmlandstrafiks vd Lars Bull hävdar att Trafikverket ställer krav på ändrad stoppstruktur och om stoppstrukturen inte ändras måste trafiken reduceras. Detta finns inte dokumenterat.

Däremot står det i ägardirektivet för Värmlandstrafik att regionfullmäktiges godkännande ska inhämtas i frågor av principiell karaktär eller av större vikt. Nedläggning av nio tågstationer är utan tvekan en fråga av större vikt. Ingenstans i styrdokumenten står att Värmlandstrafik skulle ha befogenhet att på egen hand fatta ett sådant beslut.

Nu gäller det att kollektivtrafiknämnden som är överordnad Värmlandstrafik gör sin hemläxa och ser till att en objektiv, oberoende utredning görs av resandet på de aktuella linjerna, så att de rätta besluten kan tas. För oss i Säffle är det viktigt att vi kan lita på att trafiken planeras på bästa sätt för resenärerna och att förändringar görs utifrån ställningstagande som är väl underbyggda och korrekta.

Vi ser fram mot ett nytt trafikförsörjningsprogram där det klart framgår vad som är kollektivtrafiknämndens ansvar. Nämnden har också fått i uppdrag ”att se över möjligheter att utveckla kollektivtrafiken för att bidra till hållbar regional utveckling.” Detta är mycket viktigt för alla oss som bor i landsbygdskommuner.

Majoriteten i Säffle kommun genom

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV)

Dag Rogne (C)

Ulrika Simonsson (M)

Magnus Larsson (MP)

Bo Ribaeus (L)

Malin Nygren (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.