2016-06-21 06:01

2016-06-21 06:01

Avvakta med nedläggningarna

Debatt: Tågstationer

Det är inte rimligt att ytterligare försämra tillgången till kollektivtrafik för dem som bor längs järnvägen, när man inte kan ge en tydlig helhetsbild av för- och nackdelar med nedläggningarna, skriver företrädare för Värmlandssamverkan

Vi i Värmlandssamverkan anser att inga ytterligare tågstationer ska läggas ner innan frågan fått en allsidig belysning. Viktiga faktorer som behöver analyseras och redovisas innan några fler stationer eventuellt läggs ner är bl a tidsåtgången för att stanna, effekten på total restid, möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer, tillgången till annan kollektivtrafik som bussar på den berörda orten, och kollektivtrafikens geografiska tillgänglighet totalt sett längs den aktuella banan.

Därför är vi glada att Region Värmlands kollektivtrafiknämnd och styrelse i mars-april i år enhälligt ställde sig bakom att detta krav skulle skrivas in i Värmlands nästa trafikförsörjningsprogram. Men vi är också allvarligt bekymrade över att Värmlandstrafiks styrelse i maj tog beslut om nedläggning av ytterligare nio tågstationer, utan att något sådant kunskapsunderlag är framtaget, och helt utan förvarning eller dialog med sin uppdragsgivare Region Värmland.

Möjligheten att kliva på och av bussar och tåg på olika platser har stor betydelse för många människor. Frågor om antal hållplatser har också en viktig politisk dimension: det handlar om balansen mellan å ena sidan möjligheten för människor på landsbygd och småorter att få en rimlig total restid, å andra sidan möjligheten för de större orternas invånare att resa snabbare. Viktiga frågor med politiska dimensioner ska inte avgöras i bolagsstyrelser, utan Region Värmland bör ta ett tydligt ansvar för dessa frågor.

I Värmlandstrafiks ägardirektiv står att regionfullmäktiges godkännande ska inhämtas i frågor av principiell karaktär eller av större vikt. Att lägga ner nio tågstationer är utan tvekan en fråga av större vikt. Dessutom framgår det i förarbetena till kollektivtrafiklagen att den regionala kollektivtrafikmyndigheten, d v s Region Värmland, har ansvar för stationsstrukturen.

Det bor ganska många människor i småorter och på landsbygden längs Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan. Ändå har de som bor här redan i dag betydligt glesare mellan hållplatserna än människor längs stomlinjerna för buss. Det är inte rimligt att ytterligare försämra tillgången till kollektivtrafik för dem som bor längs järnvägen, när man inte kan ge en tydlig helhetsbild av för- och nackdelar med nedläggningarna.

De stationsnedläggningar som gjorts de senaste åren har inte gett märkbart kortare restider för några resenärer. De nedläggningar som Värmlandstrafik nu vill göra 2017 tycks inte heller ge några väsentliga tidsvinster. Väldigt många värmlänningar undrar varför tågen ska sluta stanna på stationerna när det ändå inte ger snabbare resor? Vi menar att Region Värmland nu kan och bör se till att det inte blir så.

Därför har Värmlandssamverkan i kollektivtrafiknämnden föreslagit fortsatt trafikering av stationerna i väntan på sådan utredning som nämnden tidigare blivit överens om. Vi hoppas att Socialdemokraterna och Vänstern kommer att ansluta sig till vår linje, som är ett fullföljande av det.

Värmlandssamverkan

Jesper Johansson (MP)

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SIV)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (L)

Vi i Värmlandssamverkan anser att inga ytterligare tågstationer ska läggas ner innan frågan fått en allsidig belysning. Viktiga faktorer som behöver analyseras och redovisas innan några fler stationer eventuellt läggs ner är bl a tidsåtgången för att stanna, effekten på total restid, möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer, tillgången till annan kollektivtrafik som bussar på den berörda orten, och kollektivtrafikens geografiska tillgänglighet totalt sett längs den aktuella banan.

Därför är vi glada att Region Värmlands kollektivtrafiknämnd och styrelse i mars-april i år enhälligt ställde sig bakom att detta krav skulle skrivas in i Värmlands nästa trafikförsörjningsprogram. Men vi är också allvarligt bekymrade över att Värmlandstrafiks styrelse i maj tog beslut om nedläggning av ytterligare nio tågstationer, utan att något sådant kunskapsunderlag är framtaget, och helt utan förvarning eller dialog med sin uppdragsgivare Region Värmland.

Möjligheten att kliva på och av bussar och tåg på olika platser har stor betydelse för många människor. Frågor om antal hållplatser har också en viktig politisk dimension: det handlar om balansen mellan å ena sidan möjligheten för människor på landsbygd och småorter att få en rimlig total restid, å andra sidan möjligheten för de större orternas invånare att resa snabbare. Viktiga frågor med politiska dimensioner ska inte avgöras i bolagsstyrelser, utan Region Värmland bör ta ett tydligt ansvar för dessa frågor.

I Värmlandstrafiks ägardirektiv står att regionfullmäktiges godkännande ska inhämtas i frågor av principiell karaktär eller av större vikt. Att lägga ner nio tågstationer är utan tvekan en fråga av större vikt. Dessutom framgår det i förarbetena till kollektivtrafiklagen att den regionala kollektivtrafikmyndigheten, d v s Region Värmland, har ansvar för stationsstrukturen.

Det bor ganska många människor i småorter och på landsbygden längs Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan. Ändå har de som bor här redan i dag betydligt glesare mellan hållplatserna än människor längs stomlinjerna för buss. Det är inte rimligt att ytterligare försämra tillgången till kollektivtrafik för dem som bor längs järnvägen, när man inte kan ge en tydlig helhetsbild av för- och nackdelar med nedläggningarna.

De stationsnedläggningar som gjorts de senaste åren har inte gett märkbart kortare restider för några resenärer. De nedläggningar som Värmlandstrafik nu vill göra 2017 tycks inte heller ge några väsentliga tidsvinster. Väldigt många värmlänningar undrar varför tågen ska sluta stanna på stationerna när det ändå inte ger snabbare resor? Vi menar att Region Värmland nu kan och bör se till att det inte blir så.

Därför har Värmlandssamverkan i kollektivtrafiknämnden föreslagit fortsatt trafikering av stationerna i väntan på sådan utredning som nämnden tidigare blivit överens om. Vi hoppas att Socialdemokraterna och Vänstern kommer att ansluta sig till vår linje, som är ett fullföljande av det.

Värmlandssamverkan

Jesper Johansson (MP)

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SIV)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.