2016-06-14 06:00

2016-06-14 10:37

Statlig kontroll av underhållet

Debatt: Järnvägar

Statlig kontroll av järnvägsunderhållet är en viktig del i arbetet med att nå målet om en bättre fungerande järnväg. Nu blir det verklighet, skriver Anna Johansson.

En av regeringens prioriterade frågor är att fler tåg ska vara i tid. Resenärer och godsköpare ska kunna lita på järnvägen så att tåget blir mer attraktivt. Därför görs stora satsningar på underhållsarbetet under mandatperioden. Utöver det har regeringen nu beslutat att staten ska ta över kontrollen av järnvägsunderhållet. I och med detta infrias ytterligare ett vallöfte.

Att staten ska ta det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet angavs redan i budgetpropositionen för 2015, där denna inriktning utgjorde en överenskommelse med Vänsterpartiet. Statlig kontroll av järnvägsunderhållet är en viktig del i arbetet med att nå målet om en bättre fungerande järnväg. Nu blir det verklighet.

Trafikverket får i uppdrag att ta över besiktningsverksamheten i egen regi. Så kan kunskapen om hur anläggningen mår ökas, och det blir lättare för myndigheten att planera och prioritera sitt arbete. Därtill kan Trafikverket säkerställa att beställda arbeten utförts på rätt sätt. Redan den 28 oktober 2016 ska denna del av uppdraget redovisas.

Trafikverket får också i uppdrag att på två geografiskt avgränsade områden bedriva försöksverksamhet med underhåll i egen regi. Detta för att kunna jämföra utförande, effektivitet och kostnad med övriga områden där underhållet är konkurrensutsatt. Därtill ska myndigheten utreda om staten ska äga vissa viktiga maskiner som behövs för att genomföra underhåll. Dessa uppdrag ska redovisas 24 februari 2017.

Regeringsuppdraget utgår från utredningen om järnvägens organiserings slutsatser. I mars 2015 lämnades delbetänkandet om underhållsverksamheten in till regeringen, i det tydliggjordes ett flertal brister i nuvarande organisation. Betänkandet lämnade även förslag till åtgärder, bland annat ett övertagande av besiktningsverksamheten. Det förordades också av de flesta remissinsatser. Även de övriga två delarna i uppdraget stöddes i många remissvar.

Sedan tidigare har regeringen ökat anslagen till underhållet av järnvägen med 1,34 miljarder kronor per år till och med 2018. I och med de nya beslutet arbetar vi oss närmre en vardag som innebär fler tåg i tid och en järnväg som går att lita på. Det tar tid att komma ikapp efter många års försyndelser, men med ett tydligt mål och gemensamma krafter ska vi nå ända fram.

Regeringen prioriterar järnvägen eftersom om arbetspendling på järnväg blir mer attraktivt skapas möjligheter för större arbetsmarknadsregioner, mer effektiva godstransporter och fler människor kan välja hållbart resande framför andra transportsätt. Fungerande och hållbara transporter är med andra ord avgörande för att nå målen om fler i arbete och att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Anna Johansson (S)

Infrastrukturminister

En av regeringens prioriterade frågor är att fler tåg ska vara i tid. Resenärer och godsköpare ska kunna lita på järnvägen så att tåget blir mer attraktivt. Därför görs stora satsningar på underhållsarbetet under mandatperioden. Utöver det har regeringen nu beslutat att staten ska ta över kontrollen av järnvägsunderhållet. I och med detta infrias ytterligare ett vallöfte.

Att staten ska ta det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet angavs redan i budgetpropositionen för 2015, där denna inriktning utgjorde en överenskommelse med Vänsterpartiet. Statlig kontroll av järnvägsunderhållet är en viktig del i arbetet med att nå målet om en bättre fungerande järnväg. Nu blir det verklighet.

Trafikverket får i uppdrag att ta över besiktningsverksamheten i egen regi. Så kan kunskapen om hur anläggningen mår ökas, och det blir lättare för myndigheten att planera och prioritera sitt arbete. Därtill kan Trafikverket säkerställa att beställda arbeten utförts på rätt sätt. Redan den 28 oktober 2016 ska denna del av uppdraget redovisas.

Trafikverket får också i uppdrag att på två geografiskt avgränsade områden bedriva försöksverksamhet med underhåll i egen regi. Detta för att kunna jämföra utförande, effektivitet och kostnad med övriga områden där underhållet är konkurrensutsatt. Därtill ska myndigheten utreda om staten ska äga vissa viktiga maskiner som behövs för att genomföra underhåll. Dessa uppdrag ska redovisas 24 februari 2017.

Regeringsuppdraget utgår från utredningen om järnvägens organiserings slutsatser. I mars 2015 lämnades delbetänkandet om underhållsverksamheten in till regeringen, i det tydliggjordes ett flertal brister i nuvarande organisation. Betänkandet lämnade även förslag till åtgärder, bland annat ett övertagande av besiktningsverksamheten. Det förordades också av de flesta remissinsatser. Även de övriga två delarna i uppdraget stöddes i många remissvar.

Sedan tidigare har regeringen ökat anslagen till underhållet av järnvägen med 1,34 miljarder kronor per år till och med 2018. I och med de nya beslutet arbetar vi oss närmre en vardag som innebär fler tåg i tid och en järnväg som går att lita på. Det tar tid att komma ikapp efter många års försyndelser, men med ett tydligt mål och gemensamma krafter ska vi nå ända fram.

Regeringen prioriterar järnvägen eftersom om arbetspendling på järnväg blir mer attraktivt skapas möjligheter för större arbetsmarknadsregioner, mer effektiva godstransporter och fler människor kan välja hållbart resande framför andra transportsätt. Fungerande och hållbara transporter är med andra ord avgörande för att nå målen om fler i arbete och att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Anna Johansson (S)

Infrastrukturminister

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.