2016-06-03 06:01

2016-06-03 06:01

Vattenkraften måste få utvecklas

Debatt: Energi

Det är fullt möjligt att få ut över 40 procent mer effekt ur vattenkraften bara i de älvar där vi på Fortum har vår huvudsakliga produktion, skriver Toni Kekkinen.

Höljesdammen i Värmlands nordvästra hörn är en av Sveriges största dammar. Första gången dammen invigdes var 1962. Efter omfattande ombyggnationer för att klara ett mer extremt klimat med större nederbördsmängder återinvigs den nu på lördag den 4 juni. Samtidigt som de omfattande arbetena med Höljesdammen är ett exempel på åtgärder som är direkt kopplade till klimatförändringarna så är kraftverket vid dammen en i allra högsta grad del av det vi kan göra för att minska vår klimatpåverkan.

Vattenkraften är i sig en av anledningarna till att Sverige har ett av världens mest klimatvänliga kraftsystem. Dess betydelse blir än viktigare med omställningen till ett energisystem med mycket väderberoende produktion eftersom vattenkraften kan balansera upp när det inte blåser eller solen inte skiner. Orsaken till det stavas en otidsenlig miljötillståndsprocess som inte tar hänsyn till de utmaningar vi står inför.

Vi står inför faktiska klimatförändringar. Senast i förra veckan så resulterade den kraftiga nederbörden i Värmland i att vi uppmätte den kraftigaste tillrinningen i Höljesdammen sedan den byggdes. De 450 miljoner kronor som Fortum investerat i att förbättra Höljesdammens förmåga att släppa förbi vatten och förbättra erosionsskydden nedanför gör att dammen nu även klarar så kallade 10 000-årsflöden.

Höljesdammen är dock inte enbart en förutsättning för att kunna dämpa ut höga flöden, exempelvis vårfloden, och därmed minska dess konsekvenser nedströms. Vid den ligger även en kraftstation, en kraftstation som inte alls används till sin fulla potential. För redan när kraftverket vid dammen byggdes så förbereddes bergrummet med plats för ytterligare en turbin bredvid de två som installerades. Då, i början på 1960-talet, var det inte intressant att sätta dit den tredje turbinen eftersom fokus låg på årlig energiproduktion och inte hur mycket effekt som gick att få ut. I dag, med en ökande andel förnybar elproduktion från framförallt vindkraft, ökar behovet av att under kortare perioder kunna producera mer el. Effekten blir mer alltså betydelsefull för att kunna balansera vindkraften när det blåser lite.

Tyvärr är det inte bara att sätta dit en turbin till i Höljes kraftverk, trots att det redan är förberett och trots att den skulle kunna göra stor nytta i det energisystem baserat på sol, vind och vatten som vi är på väg in i. Det är inte heller några små volymer det handlar om. Det är fullt möjligt att få ut över 40 procent mer effekt ur vattenkraften bara i de älvar där vi på Fortum har vår huvudsakliga produktion. Det framgår av en rapport som vi nyligen presenterat. Tyvärr hindras denna utveckling av otidsenliga tillstånd och en process för att modernisera som är osäker, dyr och ofta tar många år.

Vi menar att vattenkraften måste få möjlighet att utvecklas om vi ska klara av att ersätta kärnkraften med förnybar produktion samtidigt som vi säkerställer att industri och hushåll kan få sin el till rimliga kostnader. Ytterst handlar det om skapa hållbara lösningar som tar hänsyn till klimatet, men också jobben och vår välfärd. I dagsläget är det tyvärr närmast omöjligt att genomföra nödvändigas investeringar för att modernisera och säkra produktionen för framtiden. Vi kommer att behöva en modern miljölagstiftning som tillsammans med en effektiv tillståndsprocess gör det möjligt att bygga ett energisystem som är bra både för miljön både lokalt och globalt.

Toni Kekkinen

Chef för Fortums vattenkraftsverksamhet

Höljesdammen i Värmlands nordvästra hörn är en av Sveriges största dammar. Första gången dammen invigdes var 1962. Efter omfattande ombyggnationer för att klara ett mer extremt klimat med större nederbördsmängder återinvigs den nu på lördag den 4 juni. Samtidigt som de omfattande arbetena med Höljesdammen är ett exempel på åtgärder som är direkt kopplade till klimatförändringarna så är kraftverket vid dammen en i allra högsta grad del av det vi kan göra för att minska vår klimatpåverkan.

Vattenkraften är i sig en av anledningarna till att Sverige har ett av världens mest klimatvänliga kraftsystem. Dess betydelse blir än viktigare med omställningen till ett energisystem med mycket väderberoende produktion eftersom vattenkraften kan balansera upp när det inte blåser eller solen inte skiner. Orsaken till det stavas en otidsenlig miljötillståndsprocess som inte tar hänsyn till de utmaningar vi står inför.

Vi står inför faktiska klimatförändringar. Senast i förra veckan så resulterade den kraftiga nederbörden i Värmland i att vi uppmätte den kraftigaste tillrinningen i Höljesdammen sedan den byggdes. De 450 miljoner kronor som Fortum investerat i att förbättra Höljesdammens förmåga att släppa förbi vatten och förbättra erosionsskydden nedanför gör att dammen nu även klarar så kallade 10 000-årsflöden.

Höljesdammen är dock inte enbart en förutsättning för att kunna dämpa ut höga flöden, exempelvis vårfloden, och därmed minska dess konsekvenser nedströms. Vid den ligger även en kraftstation, en kraftstation som inte alls används till sin fulla potential. För redan när kraftverket vid dammen byggdes så förbereddes bergrummet med plats för ytterligare en turbin bredvid de två som installerades. Då, i början på 1960-talet, var det inte intressant att sätta dit den tredje turbinen eftersom fokus låg på årlig energiproduktion och inte hur mycket effekt som gick att få ut. I dag, med en ökande andel förnybar elproduktion från framförallt vindkraft, ökar behovet av att under kortare perioder kunna producera mer el. Effekten blir mer alltså betydelsefull för att kunna balansera vindkraften när det blåser lite.

Tyvärr är det inte bara att sätta dit en turbin till i Höljes kraftverk, trots att det redan är förberett och trots att den skulle kunna göra stor nytta i det energisystem baserat på sol, vind och vatten som vi är på väg in i. Det är inte heller några små volymer det handlar om. Det är fullt möjligt att få ut över 40 procent mer effekt ur vattenkraften bara i de älvar där vi på Fortum har vår huvudsakliga produktion. Det framgår av en rapport som vi nyligen presenterat. Tyvärr hindras denna utveckling av otidsenliga tillstånd och en process för att modernisera som är osäker, dyr och ofta tar många år.

Vi menar att vattenkraften måste få möjlighet att utvecklas om vi ska klara av att ersätta kärnkraften med förnybar produktion samtidigt som vi säkerställer att industri och hushåll kan få sin el till rimliga kostnader. Ytterst handlar det om skapa hållbara lösningar som tar hänsyn till klimatet, men också jobben och vår välfärd. I dagsläget är det tyvärr närmast omöjligt att genomföra nödvändigas investeringar för att modernisera och säkra produktionen för framtiden. Vi kommer att behöva en modern miljölagstiftning som tillsammans med en effektiv tillståndsprocess gör det möjligt att bygga ett energisystem som är bra både för miljön både lokalt och globalt.

Toni Kekkinen

Chef för Fortums vattenkraftsverksamhet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.