2016-06-03 06:00

2016-06-03 06:00

Mellanskogs envetna propaganda

Replik: Skogsbruk

Skogen är ett av våra mest artrika ekosystem, men på grund av det moderna skogsbruket riskerar flera livsmiljöer och därmed arter att försvinna, skriver Göran Rönning.

Svar till Karin Perers (NWT 18/5)

Det miljöfientliga skogsbrukets mest använda trick, är att sprida medvetet felaktiga uppgifter till allmänheten, och att upprepat pumpa ut samma lögner. De senaste i raden är nu åter igen undertecknade av Mellanskogs ordförande och centerpolitikern Karin Perers artikel i NWT den 18 maj. Texten skickades enligt känt maner till alla landsortstidningar med budskapet att ”Sveriges skogar räcker till alla behov” och att ”frihet under ansvar är bäst” samt att ”vi kan skapa i samklang med naturen”. Perers upprepar återigen samma mantra ”självklart värnar vi om unika naturvärden, kulturminnen, ekologi”. Det är politiska floskler som faller likt gråstenar i körskadornas meterdjupa diken.

Budskapet är ren lögn! Sanningen är tvärt om. Några exempel:

• Flera vetenskapliga artiklar visar att Mellanskog och centerpartisten Perers har totalt fel. Ledande svenska forskare varnar för att skogsbruket har medfört ett storskaligt ekosystemskifte och ett stort antal arter och processer som hör hemma i naturskogen har trängts tillbaka och blivit hotade (DN/2011-01-09).

• Skogen är ett av våra mest artrika ekosystem, men på grund av det moderna skogsbruket riskerar flera livsmiljöer och därmed arter att försvinna. Enligt den senaste utvärderingen av de svenska miljömålen bedöms det inte vara möjligt att nå de uppsatta målen för skogen och biologisk mångfald. (Biodiverse 2015, Centrum för biologisk mångfald, Sverige Lantbruks Universitet).

• Mellanskog vägrar åtgärda allvarliga körskador, Gävleborg 2015. 30 meter långa djupa och vattenfyllda fickor i direkt anslutning till bäck. Ris från avverkningen ligger i hela bäcken och täpper igen vattenflödet. Efter två månaders påtalande av skadorna från Mellanskog låtsas de som det regnar säger en upprörd markägare. (Byggahus.se)

Föraktet för naturvärdena visar sig tydligt bland skogsbrukets utövare, när vi närmare granskar vad som ligger i Mellanskogs flisdepåer med 1000-tals livsmiljöer för skogens biologiska mångfald.

Branschtidningen Skogen nummer 4, 2013 uppmärksammar hur flisjakten hotar den biologiska mångfalden i skogslandskapet. Det börjar med att några enar plockas bort, sedan avverkas grov sälg och al och till sist ryker resten. Faller en, faller al, faller alla! Jakten på skogsbränsle är förödande för den biologiska mångfalden. Naturvärden går förlorade när flishuggarna drar fram genom landskapet, skriver branschtidningen.

Men Mellanskogs ordförande och centerpolitikern Karin Perers fortsätter att skönmåla för affärernas skull.

Göran Rönning

Skoglig debattör

Svar till Karin Perers (NWT 18/5)

Det miljöfientliga skogsbrukets mest använda trick, är att sprida medvetet felaktiga uppgifter till allmänheten, och att upprepat pumpa ut samma lögner. De senaste i raden är nu åter igen undertecknade av Mellanskogs ordförande och centerpolitikern Karin Perers artikel i NWT den 18 maj. Texten skickades enligt känt maner till alla landsortstidningar med budskapet att ”Sveriges skogar räcker till alla behov” och att ”frihet under ansvar är bäst” samt att ”vi kan skapa i samklang med naturen”. Perers upprepar återigen samma mantra ”självklart värnar vi om unika naturvärden, kulturminnen, ekologi”. Det är politiska floskler som faller likt gråstenar i körskadornas meterdjupa diken.

Budskapet är ren lögn! Sanningen är tvärt om. Några exempel:

• Flera vetenskapliga artiklar visar att Mellanskog och centerpartisten Perers har totalt fel. Ledande svenska forskare varnar för att skogsbruket har medfört ett storskaligt ekosystemskifte och ett stort antal arter och processer som hör hemma i naturskogen har trängts tillbaka och blivit hotade (DN/2011-01-09).

• Skogen är ett av våra mest artrika ekosystem, men på grund av det moderna skogsbruket riskerar flera livsmiljöer och därmed arter att försvinna. Enligt den senaste utvärderingen av de svenska miljömålen bedöms det inte vara möjligt att nå de uppsatta målen för skogen och biologisk mångfald. (Biodiverse 2015, Centrum för biologisk mångfald, Sverige Lantbruks Universitet).

• Mellanskog vägrar åtgärda allvarliga körskador, Gävleborg 2015. 30 meter långa djupa och vattenfyllda fickor i direkt anslutning till bäck. Ris från avverkningen ligger i hela bäcken och täpper igen vattenflödet. Efter två månaders påtalande av skadorna från Mellanskog låtsas de som det regnar säger en upprörd markägare. (Byggahus.se)

Föraktet för naturvärdena visar sig tydligt bland skogsbrukets utövare, när vi närmare granskar vad som ligger i Mellanskogs flisdepåer med 1000-tals livsmiljöer för skogens biologiska mångfald.

Branschtidningen Skogen nummer 4, 2013 uppmärksammar hur flisjakten hotar den biologiska mångfalden i skogslandskapet. Det börjar med att några enar plockas bort, sedan avverkas grov sälg och al och till sist ryker resten. Faller en, faller al, faller alla! Jakten på skogsbränsle är förödande för den biologiska mångfalden. Naturvärden går förlorade när flishuggarna drar fram genom landskapet, skriver branschtidningen.

Men Mellanskogs ordförande och centerpolitikern Karin Perers fortsätter att skönmåla för affärernas skull.

Göran Rönning

Skoglig debattör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.