2016-06-02 06:01

2016-06-02 06:01

Driver på för ett resurseffektivt samhälle

Replik: Miljöpartiet

Det handlar om att det blir billigare att laga skor, kläder och cykla, billigare att klimatkompensera och billigare att få sina vitvaror lagade, skriver Stina Bergström, Emma Nohrén och Emma Hult.

Svar till Anna Linusson m fl (NWT 14/5)

Anna Linusson med flera skriver i NWT den 14 maj om vikten av att Miljöpartiet arbetar för ett mer resurseffektivt samhälle. Vi välkomnar debattörernas engagemang och presenterar här några exempel på vad vi hittills genomfört i regeringsställning och våra ambitioner framöver. Regeringen har som målsättning att minska avfallet och öka återvinningen.

• Vi presenterade sex förslag som gör det billigare och enklare att leva miljövänligt i vårbudgeten. Det handlar om att det blir billigare att laga skor, kläder och cykla, billigare att klimatkompensera och billigare att få sina vitvaror lagade. Dessutom sänker regeringen skatten på förnybara bränslen, höjer skatten på farliga kemikalier i hemmet och tar bort momsen på el från solceller.

• Vi kommer inom kort att införa EU:s avfallshierarki till fullo i vår lagstiftning. I dagsläget bränns mycket avfall som skulle ha kunnat återanvändas eller återvinnas i Sverige. Det är ett resursslöseri. Vi behöver arbeta kraftfullt för att minska avfallsmängder samt att återanvända och återvinna mer. Grundläggande är att vi faktiskt följer EU:s avfallsdirektiv d v s att arbeta enligt den så kallade avfallshierarkin inom avfallshanteringen.

• Vi har ökat stödet till lokala klimatinvesteringar som bl a kan användas till biogasproduktion från stallgödsel. Vi har också ökat metangasersättningen. Dessutom har vi utrett ett bonus-malus-system för att främja miljöbilar. I Miljöpartiet vill vi att bonus-malus- systemet även ska omfatta biogasbilar.

• Vi vill göra det lönsamt att återvinna och förenkla hushållens möjligheter att källsortera avfall genom att samla ansvaret för insamlingen hos kommunerna. Regeringen har därför tillsatt en utredning för att få ett förslag på hur ett kommunalt insamlingsansvar kan utformas. Tyvärr saknas i dagsläget en majoritet i riksdagen för att genomföra detta.

• Vi har uppdragit åt en rad myndigheter genomföra screeningprojekt för att upptäcka ämnen i yt- och grundvatten. I Blekinge drabbades en del hushåll av förhöjda halter av PFAS (högflorerande ämnen) – giftiga och reproduktionsstörande ämnen. Detta har föranlett en utredning och förslag för ökad kontroll och tillsyn av PFAS. I april presenterades en omfattande statlig utredning om dricksvatten. Slutsatserna från denna bereds just nu inom regeringskansliet. Miljöpartiet har länge verkat för ett starkare skydd för dricksvatten.

• Vi tar fram en strategi om hållbar konsumtion som ska bidra till en cirkulär ekonomi.

För Miljöpartiet är målet tydligt. Sverige måste fortsätta att vara leda utvecklingen mot ett resurseffektivt samhälle. För om ingen går före – hur ska vi då komma framåt?

Stina Bergström (MP)

Miljöpolitisk talesperson

Emma Nohrén (MP)

Landsbygdspolitisk talesperson

Emma Hult (MP)

Bostadspolitisk talesperson

Svar till Anna Linusson m fl (NWT 14/5)

Anna Linusson med flera skriver i NWT den 14 maj om vikten av att Miljöpartiet arbetar för ett mer resurseffektivt samhälle. Vi välkomnar debattörernas engagemang och presenterar här några exempel på vad vi hittills genomfört i regeringsställning och våra ambitioner framöver. Regeringen har som målsättning att minska avfallet och öka återvinningen.

• Vi presenterade sex förslag som gör det billigare och enklare att leva miljövänligt i vårbudgeten. Det handlar om att det blir billigare att laga skor, kläder och cykla, billigare att klimatkompensera och billigare att få sina vitvaror lagade. Dessutom sänker regeringen skatten på förnybara bränslen, höjer skatten på farliga kemikalier i hemmet och tar bort momsen på el från solceller.

• Vi kommer inom kort att införa EU:s avfallshierarki till fullo i vår lagstiftning. I dagsläget bränns mycket avfall som skulle ha kunnat återanvändas eller återvinnas i Sverige. Det är ett resursslöseri. Vi behöver arbeta kraftfullt för att minska avfallsmängder samt att återanvända och återvinna mer. Grundläggande är att vi faktiskt följer EU:s avfallsdirektiv d v s att arbeta enligt den så kallade avfallshierarkin inom avfallshanteringen.

• Vi har ökat stödet till lokala klimatinvesteringar som bl a kan användas till biogasproduktion från stallgödsel. Vi har också ökat metangasersättningen. Dessutom har vi utrett ett bonus-malus-system för att främja miljöbilar. I Miljöpartiet vill vi att bonus-malus- systemet även ska omfatta biogasbilar.

• Vi vill göra det lönsamt att återvinna och förenkla hushållens möjligheter att källsortera avfall genom att samla ansvaret för insamlingen hos kommunerna. Regeringen har därför tillsatt en utredning för att få ett förslag på hur ett kommunalt insamlingsansvar kan utformas. Tyvärr saknas i dagsläget en majoritet i riksdagen för att genomföra detta.

• Vi har uppdragit åt en rad myndigheter genomföra screeningprojekt för att upptäcka ämnen i yt- och grundvatten. I Blekinge drabbades en del hushåll av förhöjda halter av PFAS (högflorerande ämnen) – giftiga och reproduktionsstörande ämnen. Detta har föranlett en utredning och förslag för ökad kontroll och tillsyn av PFAS. I april presenterades en omfattande statlig utredning om dricksvatten. Slutsatserna från denna bereds just nu inom regeringskansliet. Miljöpartiet har länge verkat för ett starkare skydd för dricksvatten.

• Vi tar fram en strategi om hållbar konsumtion som ska bidra till en cirkulär ekonomi.

För Miljöpartiet är målet tydligt. Sverige måste fortsätta att vara leda utvecklingen mot ett resurseffektivt samhälle. För om ingen går före – hur ska vi då komma framåt?

Stina Bergström (MP)

Miljöpolitisk talesperson

Emma Nohrén (MP)

Landsbygdspolitisk talesperson

Emma Hult (MP)

Bostadspolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.