2016-06-01 06:01

2016-06-01 06:01

Dags att förbereda en regionbildning

Debatt: Värmland

Förutsättningarna för ett sådant ledarskap är betydligt bättre med ett direktvalt regionparlament än som i dag med ett kommunalförbund med ett otydligt mandat, skriver Elisabeth Kihlström och Peter Kullgren.

På ledarplats i fredagens NWT problematiserades (läs sågades) processen mot storregioner där Värmland föreslås bli en del i Västra Götalandsregionen. Ambitionen från regeringen tycks vara att i raketfart forcera fram denna förändring så att valet 2018 för oss värmlänningar kommer att gälla den nya storregionen istället för Landstinget i Värmland. Om man kommer att lyckas med detta är dock högst tveksamt. Frågetecknen är alltför många och tiden alltför kort. Nu tycks det dessutom komma signaler om att Värmland först ska slås samman med Västra Götaland och att man i ett senare skede även ska ansluta Halland.

Som sagt, frågetecknen är många och detta är en alldeles för viktig fråga för att stressas fram. Om en sådan omfattande förändring överhuvudtaget ska genomföras måste den få ta den tid den behöver. Nu tycks målet istället vara att den annars inte särskilt synlige civilministern, Ardalan Shekarabi (S), ska kunna få en notis i historieböckerna som den som genomförde en ny indelning av Sverige.

Vi ställer oss mycket frågande till om regeringen kommer att lyckas ro detta i hamn, särskilt före nästa val. Vi måste därför förbereda oss för ett alternativt scenario. Detta scenario handlar om att vi öppnar upp för att Värmland ska kunna bli en egen region med ett direktvalt regionparlament redan 2019. För att detta ska vara möjligt anser vi att både Karlstads kommun och Landstinget i Värmland inom kort bör säga upp avtalet med det kommunalförbund som går under det något missvisande namnet Region Värmland. Att fortsätta som i dag ser vi inte som ett alternativ.

Kommunalförbundet Region Värmland tillkom som ett led i att fördjupa samarbete mellan de värmländska kommunerna och landstinget. Region Värmland har dock, som det ser ut i dag, ett stort demokratiskt underskott och har för länge sedan passerat bäst före-datum. Dessutom är man tämligen dåligt lämpad att leda utvecklingen i Värmland när det gäller strategiska framtidsfrågor.

Som ledamot i regionfullmäktige är det högst oklart vem man representerar. Ledamöterna är utsedda att representera antingen landstinget eller någon av Värmlandskommunerna i regionfullmäktige. På samma gång är varje ledamot även företrädare för sitt parti. Här finns med andra ord en påtaglig intressekonflikt inbyggd. Tidigare löstes detta genom att man eftersträvade konsensus i regionfullmäktige. Under senare år har dock polariseringen växt påtagligt. I dag råder en tydlig blockuppdelning enligt de gränser som råder i landstinget. Socialdemokraterna har på detta sätt använt Region Värmland till att stärka sin egen makt över det kommunalförbund som var avsett att vara ett samverkansorgan mellan de olika Värmlandskommunerna och landstinget.

För att Värmland inte ska hamna på efterkälken krävs ett tydligare ledarskap i Värmland när det gäller frågor som berör kommunikationer, infrastruktur, näringsliv, kultur och turism med flera. Förutsättningarna för ett sådant ledarskap är betydligt bättre med ett direktvalt regionparlament än som i dag med ett kommunalförbund med ett otydligt mandat. Att förbereda för en värmländsk regionbildning är inte heller ett hinder om man i en nära eller mer avlägsen framtid skulle vilja gå vidare i en större region, vilket är Kristdemokraternas huvudlinje. Därför bör vi så snart som möjligt inleda processen med att upplösa kommunalförbundet Region Värmland.

Elisabeth Kihlström (KD)

Landstingsråd, Landstinget i Värmland

Peter Kullgren (KD)

Kommunalråd, Karlstads kommun

På ledarplats i fredagens NWT problematiserades (läs sågades) processen mot storregioner där Värmland föreslås bli en del i Västra Götalandsregionen. Ambitionen från regeringen tycks vara att i raketfart forcera fram denna förändring så att valet 2018 för oss värmlänningar kommer att gälla den nya storregionen istället för Landstinget i Värmland. Om man kommer att lyckas med detta är dock högst tveksamt. Frågetecknen är alltför många och tiden alltför kort. Nu tycks det dessutom komma signaler om att Värmland först ska slås samman med Västra Götaland och att man i ett senare skede även ska ansluta Halland.

Som sagt, frågetecknen är många och detta är en alldeles för viktig fråga för att stressas fram. Om en sådan omfattande förändring överhuvudtaget ska genomföras måste den få ta den tid den behöver. Nu tycks målet istället vara att den annars inte särskilt synlige civilministern, Ardalan Shekarabi (S), ska kunna få en notis i historieböckerna som den som genomförde en ny indelning av Sverige.

Vi ställer oss mycket frågande till om regeringen kommer att lyckas ro detta i hamn, särskilt före nästa val. Vi måste därför förbereda oss för ett alternativt scenario. Detta scenario handlar om att vi öppnar upp för att Värmland ska kunna bli en egen region med ett direktvalt regionparlament redan 2019. För att detta ska vara möjligt anser vi att både Karlstads kommun och Landstinget i Värmland inom kort bör säga upp avtalet med det kommunalförbund som går under det något missvisande namnet Region Värmland. Att fortsätta som i dag ser vi inte som ett alternativ.

Kommunalförbundet Region Värmland tillkom som ett led i att fördjupa samarbete mellan de värmländska kommunerna och landstinget. Region Värmland har dock, som det ser ut i dag, ett stort demokratiskt underskott och har för länge sedan passerat bäst före-datum. Dessutom är man tämligen dåligt lämpad att leda utvecklingen i Värmland när det gäller strategiska framtidsfrågor.

Som ledamot i regionfullmäktige är det högst oklart vem man representerar. Ledamöterna är utsedda att representera antingen landstinget eller någon av Värmlandskommunerna i regionfullmäktige. På samma gång är varje ledamot även företrädare för sitt parti. Här finns med andra ord en påtaglig intressekonflikt inbyggd. Tidigare löstes detta genom att man eftersträvade konsensus i regionfullmäktige. Under senare år har dock polariseringen växt påtagligt. I dag råder en tydlig blockuppdelning enligt de gränser som råder i landstinget. Socialdemokraterna har på detta sätt använt Region Värmland till att stärka sin egen makt över det kommunalförbund som var avsett att vara ett samverkansorgan mellan de olika Värmlandskommunerna och landstinget.

För att Värmland inte ska hamna på efterkälken krävs ett tydligare ledarskap i Värmland när det gäller frågor som berör kommunikationer, infrastruktur, näringsliv, kultur och turism med flera. Förutsättningarna för ett sådant ledarskap är betydligt bättre med ett direktvalt regionparlament än som i dag med ett kommunalförbund med ett otydligt mandat. Att förbereda för en värmländsk regionbildning är inte heller ett hinder om man i en nära eller mer avlägsen framtid skulle vilja gå vidare i en större region, vilket är Kristdemokraternas huvudlinje. Därför bör vi så snart som möjligt inleda processen med att upplösa kommunalförbundet Region Värmland.

Elisabeth Kihlström (KD)

Landstingsråd, Landstinget i Värmland

Peter Kullgren (KD)

Kommunalråd, Karlstads kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.