2016-05-31 06:01

2016-05-31 06:01

Värna den lokala räddningstjänsten

Debatt: Trygghet

Därför har allianspartierna i riksdagen sett till att regeringen nu getts i uppdrag att se om utbildningen för deltidsbrandmän kan genomföras på lokal nivå, skriver Hans Wallmark, Pia Hallström och Lotta Olsson.

Den lokala räddningstjänsten får alldeles för lite uppskattning för det viktiga arbete som utförs varje dag. Den har både utmaningar idag, men det handlar också om stora utmaningar inför framtiden. Det gäller att kunna rekrytera personal så att man kan vara närvarande i hela landet, hantera ett förändrat klimat som medför både översvämningar som torka och fler skogsbränder. Slutligen gäller det numera att i växande utsträckning kunna garantera personalens säkerhet vid utryckningar till platser med sociala problem.

Vi moderater genomför därför besök i räddningstjänsten i hela Sverige. Dels vill vi visa vår stora uppskattning för allt arbete som utförs, dels fånga upp de största utmaningarna i verksamheten. Vi behöver den återkopplingen för att kunna fatta bra beslut lokalt, regionalt och i riksdagen för att skapa goda förutsättningar för räddningstjänsten att lösa sina uppdrag.

Antalet räddningstjänstorganisationer har minskat de senaste årtiondena. Det har lett till en minskad närvaro på landsbygden på vissa ställen och man har även börjat få problem med att rekrytera deltidsbrandmän. På mindre orter är deltidsbrandmännen ofta stommen i räddningsstyrkorna och helt avgörande för att allt ska fungera. Därför har allianspartierna i riksdagen sett till att regeringen nu getts i uppdrag att se om utbildningen för deltidsbrandmän kan genomföras på lokal nivå.

Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 blev ett uppvaknande när det gäller hur krisberedskapen fungerar. På grund av problem när det gäller ledning, samordning och utbildning blev branden betydligt större än vad som hade behövt vara fallet. Det pågår nu ett viktigt arbete att rätta till de bristerna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lagt ett antal intressanta förslag som kommer att behandlas av riksdag och regering framöver. För oss moderater är detta ett viktigt fokusområde.

Om tillgången till kompetent personal kan vara ett problem på landsbygden så är säkerhetsfrågorna ofta i fokus för räddningstjänstens arbete i såväl större som medelstora städer. Såväl hot som direkt våld mot räddningstjänstens personal rapporteras från allt fler håll i landet. Detta är en hotbild som Sveriges brandmän delar med andra blåljusyrken som ambulansförare och poliser. Regeringen måste ta tag i detta och se över möjligheten att ge även dessa grupper ett ökat skydd.

Räddningstjänsten räddar liv. De förtjänar allt stöd både från politiken och övriga samhället. De ska kunna känna trygghet när de utför sitt arbete och ha resurser att kunna göra ett bra sådant i hela landet.

Hans Wallmark (M)

Försvarspolitisk talesperson

Pia Hallström (M)

Riksdagsledamot för Värmlands län, justitieutskottet

Lotta Olsson (M)

Riksdagsledamot för Örebro län, försvarsutskottet

Den lokala räddningstjänsten får alldeles för lite uppskattning för det viktiga arbete som utförs varje dag. Den har både utmaningar idag, men det handlar också om stora utmaningar inför framtiden. Det gäller att kunna rekrytera personal så att man kan vara närvarande i hela landet, hantera ett förändrat klimat som medför både översvämningar som torka och fler skogsbränder. Slutligen gäller det numera att i växande utsträckning kunna garantera personalens säkerhet vid utryckningar till platser med sociala problem.

Vi moderater genomför därför besök i räddningstjänsten i hela Sverige. Dels vill vi visa vår stora uppskattning för allt arbete som utförs, dels fånga upp de största utmaningarna i verksamheten. Vi behöver den återkopplingen för att kunna fatta bra beslut lokalt, regionalt och i riksdagen för att skapa goda förutsättningar för räddningstjänsten att lösa sina uppdrag.

Antalet räddningstjänstorganisationer har minskat de senaste årtiondena. Det har lett till en minskad närvaro på landsbygden på vissa ställen och man har även börjat få problem med att rekrytera deltidsbrandmän. På mindre orter är deltidsbrandmännen ofta stommen i räddningsstyrkorna och helt avgörande för att allt ska fungera. Därför har allianspartierna i riksdagen sett till att regeringen nu getts i uppdrag att se om utbildningen för deltidsbrandmän kan genomföras på lokal nivå.

Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 blev ett uppvaknande när det gäller hur krisberedskapen fungerar. På grund av problem när det gäller ledning, samordning och utbildning blev branden betydligt större än vad som hade behövt vara fallet. Det pågår nu ett viktigt arbete att rätta till de bristerna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lagt ett antal intressanta förslag som kommer att behandlas av riksdag och regering framöver. För oss moderater är detta ett viktigt fokusområde.

Om tillgången till kompetent personal kan vara ett problem på landsbygden så är säkerhetsfrågorna ofta i fokus för räddningstjänstens arbete i såväl större som medelstora städer. Såväl hot som direkt våld mot räddningstjänstens personal rapporteras från allt fler håll i landet. Detta är en hotbild som Sveriges brandmän delar med andra blåljusyrken som ambulansförare och poliser. Regeringen måste ta tag i detta och se över möjligheten att ge även dessa grupper ett ökat skydd.

Räddningstjänsten räddar liv. De förtjänar allt stöd både från politiken och övriga samhället. De ska kunna känna trygghet när de utför sitt arbete och ha resurser att kunna göra ett bra sådant i hela landet.

Hans Wallmark (M)

Försvarspolitisk talesperson

Pia Hallström (M)

Riksdagsledamot för Värmlands län, justitieutskottet

Lotta Olsson (M)

Riksdagsledamot för Örebro län, försvarsutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.