2016-05-24 06:01

2016-05-24 06:01

Majoriteten uppfyller inte alla mål

Replik: Karlstads kommun

Kommunen har 33 övergripande mål som är fastslagna av kommunfullmäktige och av dem nås endast 20 vilket är mindre än två tredjedelar, skriver Linda Larsson med flera.

Svar till Per-Samuel Nisser med flera (NWT 12/5)

Majoriteten i Karlstad (Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Krisdemokraterna, Centern) skriver den 12 maj om årsredovisningen 2015 och poängterar att kommunen fungerar väl och att i jämförelse med de flesta andra kommuner går det bra för Karlstad. Det stämmer att Karlstadsborna trivs i sin stad och är stolta över den. Det stämmer också att kommunens tusentals anställda gör ett fantastiskt arbete varje dag och för det ska de ha ett stort tack. Att de anställda gör ett bra jobb och att medborgarna är stolta över sin stad tar dock inte ifrån den politiska majoriteten dess ansvar för kommunens ekonomi och måluppfyllelse.

Kommunen har 33 övergripande mål som är fastslagna av kommunfullmäktige och av dem nås endast 20 vilket är mindre än två tredjedelar. Extra allvarligt är att målen som inte uppnås handlar om tillväxt, folkhälsa, miljö, jämställdhet, mångfald och ekonomi. Kommunen når till exempel bara ett av sex miljömål.

Vi Socialdemokrater ser med särskild stor oro på målet om att antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020. Det är vi långt ifrån att klara och det målet är inte ens uppföljt 2015. För oss är jobben den viktigaste frågan och kommunen måste arbeta hårt på flera fronter. Dels anställa fler i den egna välfärdsverksamheten och dels verka för ett gott näringslivsklimat. Kommunen har också ett särskilt ansvar att i samarbete med arbetsförmedlingen anställa personer som av olika anledningar står en bit ifrån arbetsmarknaden.

Det är också allvarligt att ohälsotalen ökar både bland kommunens personal och medborgare. Det kostar mänskligt lidande och pengar. Inom Utbildning och kunskap uppnås samtliga mål men samtidigt rasar vi i Lärarförbundets ranking. 2011 var vi rankade sjua och 2015 placerar vi oss på plats 69 bland Sveriges 290 kommuner. Det är inte att stå stark i jämförelse med de flesta andra kommuner i Sverige!

Vi får alltid höra att vi i oppositionen ”svartmålar” och inte kommer med några egna förslag men faktum är att vi bara pekar på den bristande måluppfyllelsen och vi har under 2015 lagt förslag på 77 åtaganden och 23 motioner som i de allra flesta fall avslagits av den styrande blågröna alliansen. Vi står för samarbete men möts ständigt av kalla handen. Det räcker inte att medborgarna är stolta över sin stad och att vi förtroendevalda är stolta över våra medarbetare utan medborgarna och medarbetarna ska också kunna vara stolta över sina förtroendevalda och då duger inte två tredjedelars måluppfyllelse.

Inom kort kommer vi att presentera vårt budgetförslag under rubriken Jobb och Jämlikhet. Det kommer att innehålla många konkreta förslag för att få fler Karlstadsbor i arbete vilket är vår och socialdemokratins överordnade politiska prioritering. Ju fler som kommer i jobb, desto mer skatteintäkter får vi in. Ju mer skatteintäkter vi får in, desto mer kan vi satsa på skola, infrastruktur och välfärd. Det är så den svenska modellen byggt Sverige starkt och det är så vi vill bygga Karlstad starkt.

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Christian Norlin (S)

Vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden

Anna Dahlén Gauffin (S)

Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

Pernilla Edman (S)

Vice ordförande, Karlstads-Hammarö gymnasienämnd

Håkan Holm Alteblad (S)

Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Maria Wågemo (S)

Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden

Christer Alnebratt (S)

Ledamot i miljönämnden

Ingela Wretling (S)

Vice ordförande, vård- och omsorgsnämnden

Svar till Per-Samuel Nisser med flera (NWT 12/5)

Majoriteten i Karlstad (Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Krisdemokraterna, Centern) skriver den 12 maj om årsredovisningen 2015 och poängterar att kommunen fungerar väl och att i jämförelse med de flesta andra kommuner går det bra för Karlstad. Det stämmer att Karlstadsborna trivs i sin stad och är stolta över den. Det stämmer också att kommunens tusentals anställda gör ett fantastiskt arbete varje dag och för det ska de ha ett stort tack. Att de anställda gör ett bra jobb och att medborgarna är stolta över sin stad tar dock inte ifrån den politiska majoriteten dess ansvar för kommunens ekonomi och måluppfyllelse.

Kommunen har 33 övergripande mål som är fastslagna av kommunfullmäktige och av dem nås endast 20 vilket är mindre än två tredjedelar. Extra allvarligt är att målen som inte uppnås handlar om tillväxt, folkhälsa, miljö, jämställdhet, mångfald och ekonomi. Kommunen når till exempel bara ett av sex miljömål.

Vi Socialdemokrater ser med särskild stor oro på målet om att antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020. Det är vi långt ifrån att klara och det målet är inte ens uppföljt 2015. För oss är jobben den viktigaste frågan och kommunen måste arbeta hårt på flera fronter. Dels anställa fler i den egna välfärdsverksamheten och dels verka för ett gott näringslivsklimat. Kommunen har också ett särskilt ansvar att i samarbete med arbetsförmedlingen anställa personer som av olika anledningar står en bit ifrån arbetsmarknaden.

Det är också allvarligt att ohälsotalen ökar både bland kommunens personal och medborgare. Det kostar mänskligt lidande och pengar. Inom Utbildning och kunskap uppnås samtliga mål men samtidigt rasar vi i Lärarförbundets ranking. 2011 var vi rankade sjua och 2015 placerar vi oss på plats 69 bland Sveriges 290 kommuner. Det är inte att stå stark i jämförelse med de flesta andra kommuner i Sverige!

Vi får alltid höra att vi i oppositionen ”svartmålar” och inte kommer med några egna förslag men faktum är att vi bara pekar på den bristande måluppfyllelsen och vi har under 2015 lagt förslag på 77 åtaganden och 23 motioner som i de allra flesta fall avslagits av den styrande blågröna alliansen. Vi står för samarbete men möts ständigt av kalla handen. Det räcker inte att medborgarna är stolta över sin stad och att vi förtroendevalda är stolta över våra medarbetare utan medborgarna och medarbetarna ska också kunna vara stolta över sina förtroendevalda och då duger inte två tredjedelars måluppfyllelse.

Inom kort kommer vi att presentera vårt budgetförslag under rubriken Jobb och Jämlikhet. Det kommer att innehålla många konkreta förslag för att få fler Karlstadsbor i arbete vilket är vår och socialdemokratins överordnade politiska prioritering. Ju fler som kommer i jobb, desto mer skatteintäkter får vi in. Ju mer skatteintäkter vi får in, desto mer kan vi satsa på skola, infrastruktur och välfärd. Det är så den svenska modellen byggt Sverige starkt och det är så vi vill bygga Karlstad starkt.

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Christian Norlin (S)

Vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden

Anna Dahlén Gauffin (S)

Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

Pernilla Edman (S)

Vice ordförande, Karlstads-Hammarö gymnasienämnd

Håkan Holm Alteblad (S)

Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Maria Wågemo (S)

Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden

Christer Alnebratt (S)

Ledamot i miljönämnden

Ingela Wretling (S)

Vice ordförande, vård- och omsorgsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.