2016-05-23 06:00

2016-05-23 06:00

Bye, bye biblioteket

Debatt: Hammarö

Politikerna behöver ompröva sitt förslag. Annars riskerar kommunen att rasera biblioteksverksamheten, skriver Karin Andreasson.

Hammarö kommuns politiker har lagt ett förslag att minska kommunens utgifter med 30 miljoner kronor. 20 miljoner ska sparas på bildningsnämnden, där kulturenheten ingår. I dag får kulturenheten, som består av bibliotek, kulturskola och allmänkultur, 1,35 procent av kommunens totala budget, men förväntas stå för hela 6 procent av kommunens totala budgetminskning. En orättvist stor del.

Om detta förslag blir verklighet så måste bibliotekets verksamhet minskas radikalt. En tredjedel av personalstyrkan kommer att behöva sägas upp, öppethållandet minskas och färre böcker kommer att kunna köpas in.

Bibliotekslagen ställer krav på allsidighet och kvalitet i mediautbudet och pekar på prioriterade grupper, där barn och ungdomar är de viktigaste. Men budgetminskningen skulle innebära att biblioteket inte kommer att kunna ta emot förskolegrupper eller skolklasser och främja till läsning under, den för dem, speciellt avsatta tid som finns idag. Även andra grupper som i bibliotekslagen omnämns som prioriterade, såsom äldre, funktionshindrade och flyktingar, kommer att drabbas.

Tittar man på hur mycket pengar som satsas på biblioteksverksamhet per invånare ligger Hammarö redan i dag lågt. Vid en jämförelse med de andra Värmlandskommunerna ligger Hammarö klart under riksgenomsnittet, på plats 13 av totalt 16.

Politikerna behöver ompröva sitt förslag. Annars riskerar kommunen att rasera biblioteksverksamheten och därmed inte heller uppfylla bibliotekslagens krav och intentioner. Kvar blir ett bibliotek med mycket få nya böcker som kanske kan hålla öppet några dagar i veckan men som töms på inre kraft och resurser.

För fackförbundet DIK (dokumentation, information, kultur) Hammarö

Karin Andreasson

Hammarö kommuns politiker har lagt ett förslag att minska kommunens utgifter med 30 miljoner kronor. 20 miljoner ska sparas på bildningsnämnden, där kulturenheten ingår. I dag får kulturenheten, som består av bibliotek, kulturskola och allmänkultur, 1,35 procent av kommunens totala budget, men förväntas stå för hela 6 procent av kommunens totala budgetminskning. En orättvist stor del.

Om detta förslag blir verklighet så måste bibliotekets verksamhet minskas radikalt. En tredjedel av personalstyrkan kommer att behöva sägas upp, öppethållandet minskas och färre böcker kommer att kunna köpas in.

Bibliotekslagen ställer krav på allsidighet och kvalitet i mediautbudet och pekar på prioriterade grupper, där barn och ungdomar är de viktigaste. Men budgetminskningen skulle innebära att biblioteket inte kommer att kunna ta emot förskolegrupper eller skolklasser och främja till läsning under, den för dem, speciellt avsatta tid som finns idag. Även andra grupper som i bibliotekslagen omnämns som prioriterade, såsom äldre, funktionshindrade och flyktingar, kommer att drabbas.

Tittar man på hur mycket pengar som satsas på biblioteksverksamhet per invånare ligger Hammarö redan i dag lågt. Vid en jämförelse med de andra Värmlandskommunerna ligger Hammarö klart under riksgenomsnittet, på plats 13 av totalt 16.

Politikerna behöver ompröva sitt förslag. Annars riskerar kommunen att rasera biblioteksverksamheten och därmed inte heller uppfylla bibliotekslagens krav och intentioner. Kvar blir ett bibliotek med mycket få nya böcker som kanske kan hålla öppet några dagar i veckan men som töms på inre kraft och resurser.

För fackförbundet DIK (dokumentation, information, kultur) Hammarö

Karin Andreasson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.