2016-05-21 06:01

2016-05-21 06:01

Vägen framåt för ett ökat samarbete

Debatt: Norden

Vi uppmanar de nordiska regeringarna att samarbeta och motverka skatteflykt – samt driva frågan i internationella sammanhang, skriver Phia Andersson och Lars Mejern Larsson.

Nordiska rådet har i över 60 år arbetat för samarbete och solidaritet mellan våra nordiska länder. Det är ett viktigt arbete som bygger på att vi har en gemensam arbetsmarknad, samarbete mellan offentliga myndigheter och ett ständigt pågående arbete för att reducera gränshinder.

På Nordiska rådets senaste session i Oslo hade vi en bra diskussion om gränskontroller. Det är viktigt att frågan diskuteras eftersom kontrollerna påverkar våra länder – och framför allt Öresundsregionen.

Vi socialdemokrater hoppas att gränskontrollerna inte ska vara långvarig. Samarbete kring denna fråga blir extra viktig om EU inte lyckas att ta sitt ansvar i den pågående flyktingkrisen. Vi socialdemokrater menar att omvärlden måste visa på medmänsklighet och hjälpa till att hantera och mildra denna svåra flyktingsituation. Om de gemensamma besluten som nu är fattade inom EU inte hålls, då måste våra ministrar föra samtal och hitta lösningar. Dialogen är nödvändig – både bland statsråd och inom Nordiska rådet.

• Norden tar täten i kampen mot skatteflykt

Den nordiska välfärdsmodellen bygger på att vi solidariskt betalar skatt. Det har skapat goda, stabila och trygga välfärdssamhällen. Nyligen har det avslöjats att många välbeställda personer runt om i välden, även i Norden, har gömt undan pengar i skatteparadis för att undkomma skatt. Vi socialdemokrater i Nordiska rådet vill arbeta för att bekämpa skatteflykt. Vi uppmanar de nordiska regeringarna att samarbeta och motverka skatteflykt – samt driva frågan i internationella sammanhang.

• Nordiska rådet mot social dumping

På sessionen behandlades även ett medlemsförslag från Socialdemokraterna om arbetsvillkor och flygsäkerhet. Det är ett viktigt förslag som går ut på att vi vill uppmana de nordiska regeringarna att utreda om de ändrade arbetsvillkoren inom flygbranschen är ett hot mot flygsäkerheten. Åsikterna på sessionen gick isär, men efter en omröstning kunde vårt förslag antas.

• Nya medlemsförslag för ökat nordiskt samarbete

Socialdemokraterna lade även fram flera nya medlemsförslag. Förslagen handlar bland annat om hur våra länder kan arbeta för att uppfylla internationella klimatmålsöverenskommelser, ökat samarbete för att minska matsvinn, kunskapsutbyte om hur skolor kan integrera flyktingbarn på bästa sätt, jämlik hörselvård inom Norden samt forskningssamarbete och åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Socialdemokraterna vill fortsätta jobba för ett ökat nordiskt samarbete. Tillsammans är vi starkare.

Phia Andersson

Ordförande för Socialdemokraterna i Nordiska rådet

Lars Mejern Larsson

Suppleant för Socialdemokraterna i Nordiska rådet

Nordiska rådet har i över 60 år arbetat för samarbete och solidaritet mellan våra nordiska länder. Det är ett viktigt arbete som bygger på att vi har en gemensam arbetsmarknad, samarbete mellan offentliga myndigheter och ett ständigt pågående arbete för att reducera gränshinder.

På Nordiska rådets senaste session i Oslo hade vi en bra diskussion om gränskontroller. Det är viktigt att frågan diskuteras eftersom kontrollerna påverkar våra länder – och framför allt Öresundsregionen.

Vi socialdemokrater hoppas att gränskontrollerna inte ska vara långvarig. Samarbete kring denna fråga blir extra viktig om EU inte lyckas att ta sitt ansvar i den pågående flyktingkrisen. Vi socialdemokrater menar att omvärlden måste visa på medmänsklighet och hjälpa till att hantera och mildra denna svåra flyktingsituation. Om de gemensamma besluten som nu är fattade inom EU inte hålls, då måste våra ministrar föra samtal och hitta lösningar. Dialogen är nödvändig – både bland statsråd och inom Nordiska rådet.

• Norden tar täten i kampen mot skatteflykt

Den nordiska välfärdsmodellen bygger på att vi solidariskt betalar skatt. Det har skapat goda, stabila och trygga välfärdssamhällen. Nyligen har det avslöjats att många välbeställda personer runt om i välden, även i Norden, har gömt undan pengar i skatteparadis för att undkomma skatt. Vi socialdemokrater i Nordiska rådet vill arbeta för att bekämpa skatteflykt. Vi uppmanar de nordiska regeringarna att samarbeta och motverka skatteflykt – samt driva frågan i internationella sammanhang.

• Nordiska rådet mot social dumping

På sessionen behandlades även ett medlemsförslag från Socialdemokraterna om arbetsvillkor och flygsäkerhet. Det är ett viktigt förslag som går ut på att vi vill uppmana de nordiska regeringarna att utreda om de ändrade arbetsvillkoren inom flygbranschen är ett hot mot flygsäkerheten. Åsikterna på sessionen gick isär, men efter en omröstning kunde vårt förslag antas.

• Nya medlemsförslag för ökat nordiskt samarbete

Socialdemokraterna lade även fram flera nya medlemsförslag. Förslagen handlar bland annat om hur våra länder kan arbeta för att uppfylla internationella klimatmålsöverenskommelser, ökat samarbete för att minska matsvinn, kunskapsutbyte om hur skolor kan integrera flyktingbarn på bästa sätt, jämlik hörselvård inom Norden samt forskningssamarbete och åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Socialdemokraterna vill fortsätta jobba för ett ökat nordiskt samarbete. Tillsammans är vi starkare.

Phia Andersson

Ordförande för Socialdemokraterna i Nordiska rådet

Lars Mejern Larsson

Suppleant för Socialdemokraterna i Nordiska rådet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.