2016-05-13 06:00

2016-05-13 06:00

Otryggt för asylsökande barn och familjer

Debatt: Migrationspolitik

Regeringens lagförslag innebär att barn och deras familjer inte möts av ett tryggt mottagande utan de kommer leva i ovissheten om hur framtiden kommer att se ut, skriver Izzy Chackla.

Den 24 november 2015 presenterade regeringen lagförslaget: ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”. Dess främsta syfte är att skrämma människor och genom signalpolitik begränsa människors möjlighet att komma hit till Sverige och söka asyl. Regeringen menade på att andra europeiska stater måste ta större ansvar för flyktingmottagandet.

Dessvärre ser vi nu hur fler länder inför restriktivare åtgärder och gör det allt svårare för människor att känna och leva i trygghet. Land efter land begränsar människor och fråntar dem deras absoluta rättighet. I en tid då 60 miljoner människor är på flykt varav hälften är barn finns inte utrymme för skrämselteknik. Det finns inte utrymme för att vända människor mot varandra. Barn har rätt till att vara mer än pjäser i ett politiskt spel där budskapet sprids att om de kommer hit kommer de att leva i fortsatt osäkerhet. Barn har rätt att söka skydd ifrån krig, våld och förföljelse. Barn har rätt till mer än ett tillfälligt andrum.

Barn på flykt har både rätt till och behöver bli väl mottagna i ett land som är säkert. Regeringens lagförslag innebär att barn och deras familjer inte möts av ett tryggt mottagande utan de kommer leva i ovissheten om hur framtiden kommer att se ut. Denna ovisshet tillsammans med de begränsningar i familjeåterföreningen som också föreslagits av regeringen kommer att göra det svårare för barn att komma in i samhället.

Risken är också större att barn med trauman får svårare att läka och risken att barn separeras från sina föräldrar ökar. Familjeåterföreningen är en av de fåtal lagliga vägar att komma till Sverige som finns i dagsläget och om färre människor ges den möjligheten innebär det att fler, även barn måste resa på farliga flyktvägar genom Europa och riskera sina liv.

Vi inom Rädda Barnen ser att det har varit en utmaning för kommunerna att ordna bra boende och skola dock är utbildning och möjligheten att komma in i arbetslivet avgörande för att mottagandet och etableringen ska fungera. Tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad familjeåterförening kommer få konsekvenser för samhället och leda till osäkerhet, oro, ovisshet och psykisk påfrestning för de barn som kommer till kommunerna. Det innebär att lagförslaget kommer försvåra för människor att etablera sig på ett bra sätt.

Rädda Barnen uppmanar nu politiker i Kristinehamns kommun att använda sitt inflytande för att se till att detta förslag inte blir till lag. Vi uppmanar politiker att stoppa denna inhumana katastrof som kommer att bli verklighet om regeringens förslag klubbas igenom i riksdagen. Vi uppmanar politiker att hjälpa regeringen att laga sin moraliska kompass så att Sverige kan vara ett land som står enat för människors rättigheter. Sverige bör vara ett land som står upp för sammanhållning. Sverige bör vara ett land som tar barn rättigheter på allvar. Sverige bör vara tryggt.

Izzy Chackla

Rädda Barnens lokalförening Kristinehamn-Storfors-Filipstad

Den 24 november 2015 presenterade regeringen lagförslaget: ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”. Dess främsta syfte är att skrämma människor och genom signalpolitik begränsa människors möjlighet att komma hit till Sverige och söka asyl. Regeringen menade på att andra europeiska stater måste ta större ansvar för flyktingmottagandet.

Dessvärre ser vi nu hur fler länder inför restriktivare åtgärder och gör det allt svårare för människor att känna och leva i trygghet. Land efter land begränsar människor och fråntar dem deras absoluta rättighet. I en tid då 60 miljoner människor är på flykt varav hälften är barn finns inte utrymme för skrämselteknik. Det finns inte utrymme för att vända människor mot varandra. Barn har rätt till att vara mer än pjäser i ett politiskt spel där budskapet sprids att om de kommer hit kommer de att leva i fortsatt osäkerhet. Barn har rätt att söka skydd ifrån krig, våld och förföljelse. Barn har rätt till mer än ett tillfälligt andrum.

Barn på flykt har både rätt till och behöver bli väl mottagna i ett land som är säkert. Regeringens lagförslag innebär att barn och deras familjer inte möts av ett tryggt mottagande utan de kommer leva i ovissheten om hur framtiden kommer att se ut. Denna ovisshet tillsammans med de begränsningar i familjeåterföreningen som också föreslagits av regeringen kommer att göra det svårare för barn att komma in i samhället.

Risken är också större att barn med trauman får svårare att läka och risken att barn separeras från sina föräldrar ökar. Familjeåterföreningen är en av de fåtal lagliga vägar att komma till Sverige som finns i dagsläget och om färre människor ges den möjligheten innebär det att fler, även barn måste resa på farliga flyktvägar genom Europa och riskera sina liv.

Vi inom Rädda Barnen ser att det har varit en utmaning för kommunerna att ordna bra boende och skola dock är utbildning och möjligheten att komma in i arbetslivet avgörande för att mottagandet och etableringen ska fungera. Tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad familjeåterförening kommer få konsekvenser för samhället och leda till osäkerhet, oro, ovisshet och psykisk påfrestning för de barn som kommer till kommunerna. Det innebär att lagförslaget kommer försvåra för människor att etablera sig på ett bra sätt.

Rädda Barnen uppmanar nu politiker i Kristinehamns kommun att använda sitt inflytande för att se till att detta förslag inte blir till lag. Vi uppmanar politiker att stoppa denna inhumana katastrof som kommer att bli verklighet om regeringens förslag klubbas igenom i riksdagen. Vi uppmanar politiker att hjälpa regeringen att laga sin moraliska kompass så att Sverige kan vara ett land som står enat för människors rättigheter. Sverige bör vara ett land som står upp för sammanhållning. Sverige bör vara ett land som tar barn rättigheter på allvar. Sverige bör vara tryggt.

Izzy Chackla

Rädda Barnens lokalförening Kristinehamn-Storfors-Filipstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.