2016-05-13 06:01

2016-05-13 06:01

Effektiva kedjor frigör enkla jobb

Debatt: Arbetsmarknad

När akademikerna får jobb som motsvarar deras kompetens skapas en jobbkedja som frigör de enklare jobben till de som behöver dem bäst, skriver Sofia Larsen och Magnus Hedberg.

När företrädare för Miljöpartiet träffas för kongress i Karlstad i helgen finns migration och integration av högt på dagordningen. Med rätt insatser kan nästan 13 000 enkla jobb frigöras till nyanlända med enbart grundskoleutbildning, när akademiker få kvalificerade jobb. Men den rödgröna regeringens tillfälliga uppehållstillstånd riskerar istället att försämra integrationen av både hög- och lågutbildade.

Sverige står inför utmaningen att integrera både nyanlända med kort och lång utbildning. Behovet av fler enkla jobb har lyfts från flera håll. Samtidigt har redan nästan 13 000 akademiker jobb som inte ens kräver gymnasiekompetens, enligt nya siffror som Jusek beställt från SCB från år 2014. När akademikerna får jobb som motsvarar deras kompetens skapas en jobbkedja som frigör de enklare jobben till de som behöver dem bäst – personer med enbart grundskoleutbildning.

Av de akademiker som har ett enklare jobb är två av tre utrikesfödda. Som akademikerförbund har vi sedan länge lyft problemet att invandrade akademiker i hög grad har jobb som inte motsvarar deras kvalifikationer. Den andra sidan av myntet är de lågutbildade som förlorar i konkurrensen om de enkla jobben. Det är ett dubbelt resursslöseri.

Det finns en felaktig bild att bara invandrade akademiker får in en fot på arbetsmarknaden så går man senare vidare till ett kvalificerat jobb. Det stämmer inte. En enkät som Jusek gjort bland invandrade samhällsvetare visar att bara en av tre som fått ett enklare jobb tar sig vidare till ett arbete som motsvarar deras utbildning. Många fastnar i enklare jobb.

Situationen riskerar nu att bli ännu värre. Kombinationen av den rödgröna regeringens beslut att införa tillfälliga uppehållstillstånd och möjlighet till permanent uppehållstillstånd vid anställning är olycklig. Det ger starka drivkrafter för nyanlända akademiker att ta enklare jobb istället för att sikta på den kvalificerade arbetsmarknaden. Därför är det nu särskilt angeläget Miljöpartiet vidtar åtgärder för att kunna närma sig den kvalificerade arbetsmarknaden vid sidan av ett enklare jobb:

• Tillgång till kompletterande utbildning vid högskola på distans och deltid. Med tanke på att kunskaper specifika för Sverige är viktiga måste det vara möjligt att komplettera sin utländska examen vid sidan av ett enklare jobb.

• Tillgång till yrkessvenska på distans och deltid. Med tanke på vikten av fackspråk för akademiker, måste det vara möjligt att utveckla yrkessvenska vid sidan av ett enklare jobb.

• Stimulera tillgången på professionella nätverk. Med tanke på att sju av tio jobb tillsätts via kontakter krävs fler arenor för professionellt nätverkande, liknande det mentorsprogram för invandrade akademiker som Jusek driver sedan 2010.

En effektiv arbetsmarknad förutsätter både att nya arbeten skapas, men också att befintliga jobb är rätt bemannande. Genom en fungerande jobbkedja vinner alla – hög- och lågutbildade – samtidigt som det gynnar svensk tillväxt och offentliga finanser.

Sofia Larsen

Ordförande, Jusek

Magnus Hedberg

Vd, Jusek

När företrädare för Miljöpartiet träffas för kongress i Karlstad i helgen finns migration och integration av högt på dagordningen. Med rätt insatser kan nästan 13 000 enkla jobb frigöras till nyanlända med enbart grundskoleutbildning, när akademiker få kvalificerade jobb. Men den rödgröna regeringens tillfälliga uppehållstillstånd riskerar istället att försämra integrationen av både hög- och lågutbildade.

Sverige står inför utmaningen att integrera både nyanlända med kort och lång utbildning. Behovet av fler enkla jobb har lyfts från flera håll. Samtidigt har redan nästan 13 000 akademiker jobb som inte ens kräver gymnasiekompetens, enligt nya siffror som Jusek beställt från SCB från år 2014. När akademikerna får jobb som motsvarar deras kompetens skapas en jobbkedja som frigör de enklare jobben till de som behöver dem bäst – personer med enbart grundskoleutbildning.

Av de akademiker som har ett enklare jobb är två av tre utrikesfödda. Som akademikerförbund har vi sedan länge lyft problemet att invandrade akademiker i hög grad har jobb som inte motsvarar deras kvalifikationer. Den andra sidan av myntet är de lågutbildade som förlorar i konkurrensen om de enkla jobben. Det är ett dubbelt resursslöseri.

Det finns en felaktig bild att bara invandrade akademiker får in en fot på arbetsmarknaden så går man senare vidare till ett kvalificerat jobb. Det stämmer inte. En enkät som Jusek gjort bland invandrade samhällsvetare visar att bara en av tre som fått ett enklare jobb tar sig vidare till ett arbete som motsvarar deras utbildning. Många fastnar i enklare jobb.

Situationen riskerar nu att bli ännu värre. Kombinationen av den rödgröna regeringens beslut att införa tillfälliga uppehållstillstånd och möjlighet till permanent uppehållstillstånd vid anställning är olycklig. Det ger starka drivkrafter för nyanlända akademiker att ta enklare jobb istället för att sikta på den kvalificerade arbetsmarknaden. Därför är det nu särskilt angeläget Miljöpartiet vidtar åtgärder för att kunna närma sig den kvalificerade arbetsmarknaden vid sidan av ett enklare jobb:

• Tillgång till kompletterande utbildning vid högskola på distans och deltid. Med tanke på att kunskaper specifika för Sverige är viktiga måste det vara möjligt att komplettera sin utländska examen vid sidan av ett enklare jobb.

• Tillgång till yrkessvenska på distans och deltid. Med tanke på vikten av fackspråk för akademiker, måste det vara möjligt att utveckla yrkessvenska vid sidan av ett enklare jobb.

• Stimulera tillgången på professionella nätverk. Med tanke på att sju av tio jobb tillsätts via kontakter krävs fler arenor för professionellt nätverkande, liknande det mentorsprogram för invandrade akademiker som Jusek driver sedan 2010.

En effektiv arbetsmarknad förutsätter både att nya arbeten skapas, men också att befintliga jobb är rätt bemannande. Genom en fungerande jobbkedja vinner alla – hög- och lågutbildade – samtidigt som det gynnar svensk tillväxt och offentliga finanser.

Sofia Larsen

Ordförande, Jusek

Magnus Hedberg

Vd, Jusek

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.