2016-05-12 06:01

2016-05-12 06:01

Livskvalitet Karlstad 100 000

Debatt: Karlstads kommun

Så även om vi slagit rekord måste vi fortsätta bygga. Vi behöver ännu mer bostäder och skolor och vi behöver förbättra infrastrukturen, skriver företrädare för majoriteten i Karlstads kommun.

I dag behandlas Karlstads kommuns årsredovisning för 2015 i fullmäktige. Vi kan konstatera att det varit ett händelserikt år. Antalet Karlstadsbor har ökat med 895 personer, det betyder att det nu bor nästan 90 000 invånare i kommunen. Vi börjar närma oss vår vision ”Livskvalitet Karlstad 100 000” och det är därför snart dags att se över den och sikta mot nya mål – det kommer att bli spännande.

Händelser i omvärlden får en allt större betydelse för kommunen. Krig och förstörelse har drivit tusentals människor på flykt, några av dem har kommit hit till oss. Både Karlstadsbor, organisationer, samfund och medarbetare har jobbat hårt för att de ska få ett bra mottagande. Men vi ser också att det skapar oro, därför är det viktigt att vi fortsätter arbeta för att Karlstad förblir en öppen och välkommande kommun där människor känner sig trygga.

Inte mindre än 480 bostäder blev klara under året och 1 100 bygglov är beviljades. Det är rekord. Ändå räknar vi med att det kommer att saknas bostäder framöver. Anledningen är en kombination av den årliga befolkningsökningen, att fler studenter läser på universitetets campus och det ökade antalet flyktingar som kommer hit. Så även om vi slagit rekord måste vi fortsätta bygga. Vi behöver ännu mer bostäder och skolor och vi behöver förbättra infrastrukturen. Men det är inte bara byggnader som behövs utan också människor. Vi behöver bland annat fler pedagoger, socionomer och gode män för att möta tillväxten.

När det gäller det ekonomiska resultatet är det främst två saker som sticker ut. Den ena är kapitalplaceringen i kärnkraftverket Oskarshamn. Under många år genererade placeringen pengar till kommunen, men nu sänks årets resultat med cirka 300 miljoner kronor på grund av att två reaktorer stängdes i förtid. Den andra är att kommunens egen verksamhet sköts bra. Så trots kapitalvärdeminskningen kan vi fortsätta leverera god service till Karlstadsborna tack vare en stabil ekonomi.

Att kommunen fungerar väl är inget som sker av sig självt – anledningen till det är att vi har dedikerade och kompetenta medarbetare. Tack vare er har Karlstadsborna även 2015 gett kommunen mycket fina betyg i Statistiska centralbyråns medborgarundersökningar. Vi ligger högt över rikssnittet vad det gäller förtroende för kommunen och vi trivs och är stolta över vår stad.

Ett kvitto på att Karlstad är en välskött kommun fick vi också genom att vi nominerades till ”Sveriges kvalitetskommun 2015”. Vi är alltså enligt Sveriges kommuner och landstings mätning en av landets bäst skötta kommuner. Vi blev även rankade som femte bästa miljökommun av Miljöaktuellt – det är något vi verkligen ska vara stolta över.

I jämförelse med det flesta andra kommuner går det med andra ord bra för Karlstad. Det ser vi inte minst genom att socialbidragen minskar för första gången på många år. Men årsredovisningen visar också att det finns områden där vi måste göra insatser. Det gäller till exempel hälsa, trygghet och jämlikhet. Trots att vi ligger bättre till än genomsnittet i riket ser vi att ohälsotalen bland kvinnor inte minskar. Vi noterar också att antalet ärenden gällande våld i nära relationer ökat med 15 procent sedan 2014. Detta är några av de utmaningar som vi, tillsammans med övriga samhället, måste ta oss an framöver.

Vi ser fram mot att försätta arbeta för Karlstadsborna.

Majoriteten i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Per-Inge Lidén (MP)

Maria Frisk (MP)

Niklas Wikström (L)

Peter Kullgren (KD)

Andreas Pettersson (C)

I dag behandlas Karlstads kommuns årsredovisning för 2015 i fullmäktige. Vi kan konstatera att det varit ett händelserikt år. Antalet Karlstadsbor har ökat med 895 personer, det betyder att det nu bor nästan 90 000 invånare i kommunen. Vi börjar närma oss vår vision ”Livskvalitet Karlstad 100 000” och det är därför snart dags att se över den och sikta mot nya mål – det kommer att bli spännande.

Händelser i omvärlden får en allt större betydelse för kommunen. Krig och förstörelse har drivit tusentals människor på flykt, några av dem har kommit hit till oss. Både Karlstadsbor, organisationer, samfund och medarbetare har jobbat hårt för att de ska få ett bra mottagande. Men vi ser också att det skapar oro, därför är det viktigt att vi fortsätter arbeta för att Karlstad förblir en öppen och välkommande kommun där människor känner sig trygga.

Inte mindre än 480 bostäder blev klara under året och 1 100 bygglov är beviljades. Det är rekord. Ändå räknar vi med att det kommer att saknas bostäder framöver. Anledningen är en kombination av den årliga befolkningsökningen, att fler studenter läser på universitetets campus och det ökade antalet flyktingar som kommer hit. Så även om vi slagit rekord måste vi fortsätta bygga. Vi behöver ännu mer bostäder och skolor och vi behöver förbättra infrastrukturen. Men det är inte bara byggnader som behövs utan också människor. Vi behöver bland annat fler pedagoger, socionomer och gode män för att möta tillväxten.

När det gäller det ekonomiska resultatet är det främst två saker som sticker ut. Den ena är kapitalplaceringen i kärnkraftverket Oskarshamn. Under många år genererade placeringen pengar till kommunen, men nu sänks årets resultat med cirka 300 miljoner kronor på grund av att två reaktorer stängdes i förtid. Den andra är att kommunens egen verksamhet sköts bra. Så trots kapitalvärdeminskningen kan vi fortsätta leverera god service till Karlstadsborna tack vare en stabil ekonomi.

Att kommunen fungerar väl är inget som sker av sig självt – anledningen till det är att vi har dedikerade och kompetenta medarbetare. Tack vare er har Karlstadsborna även 2015 gett kommunen mycket fina betyg i Statistiska centralbyråns medborgarundersökningar. Vi ligger högt över rikssnittet vad det gäller förtroende för kommunen och vi trivs och är stolta över vår stad.

Ett kvitto på att Karlstad är en välskött kommun fick vi också genom att vi nominerades till ”Sveriges kvalitetskommun 2015”. Vi är alltså enligt Sveriges kommuner och landstings mätning en av landets bäst skötta kommuner. Vi blev även rankade som femte bästa miljökommun av Miljöaktuellt – det är något vi verkligen ska vara stolta över.

I jämförelse med det flesta andra kommuner går det med andra ord bra för Karlstad. Det ser vi inte minst genom att socialbidragen minskar för första gången på många år. Men årsredovisningen visar också att det finns områden där vi måste göra insatser. Det gäller till exempel hälsa, trygghet och jämlikhet. Trots att vi ligger bättre till än genomsnittet i riket ser vi att ohälsotalen bland kvinnor inte minskar. Vi noterar också att antalet ärenden gällande våld i nära relationer ökat med 15 procent sedan 2014. Detta är några av de utmaningar som vi, tillsammans med övriga samhället, måste ta oss an framöver.

Vi ser fram mot att försätta arbeta för Karlstadsborna.

Majoriteten i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Per-Inge Lidén (MP)

Maria Frisk (MP)

Niklas Wikström (L)

Peter Kullgren (KD)

Andreas Pettersson (C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.