2016-05-11 06:01

2016-05-11 06:01

Ett växande Sverige kräver en växande energipolitik

Debatt: Kärnkraft

Det är inte hållbart att exempelvis subventionera vindkraften och samtidigt straffskatta kärnkraften. Det snedvrider konkurrensen, kostar skattebetalarna miljontals kronor och konkurrerar i förlängning ut kärnkraften, skriver Erik Almqvist, Sebastian Hardin och Pål Jonson.

Kärnkraften står för cirka 40 procent av vårt lands totala energiproduktion. Utan den skulle Sverige stanna. Och inbromsningen har redan påbörjats på grund av den rödgröna regeringens höjning av effektskatten vilket gör att kärnkraften fasas ut alldeles för tidigt. Tajmingen kunde knappast varit sämre – just när antalet nya invånare i Sverige ökar som mest och hundratusentals nya jobb måste skapas inom några år. Ett växande Sverige kräver en växande energipolitik där alla klimatsmarta energislag tillåts utvecklas – inklusive kärnkraften.

Vid det här seklets mitt ska Sverige ha en klimatneutral energiförsörjning – det har såväl rödgröna som borgerliga politiker sagt ja till. Över blockgränserna finns det samsyn om målen, men inte om medlen. Det är mindre än ett år kvar tills det att den blocköverskridande energikommissionen ska presenta sitt förslag till hur Sveriges energibehov ska tillgodoses fram till och med 2050. Det borde vara självklart att kärnkraften ska finnas med i ett sådant förslag.

Politik ska vara såväl värderings- som förnuftsdriven. Vissa sakområden är mer lämpade för det förstnämnda än det sistnämnda. Men energipolitiken hör till ett område som bör präglas av förnuft och evidensbaserade lösningsförslag. Tyvärr har den svenska miljörörelsen lyckats styra den svenska energidebatten bort från fakta för att istället handla om ideologiskt betingade lösningar som härstammar från en svunnen tid.

Från vänsterhåll beskrivs kärnkraften som farlig och man hänvisar till de tragiska olyckorna i Tjernobyl och Fukushima. Granskar man de argumenten ser man att resonemangen inte håller. Tjernobyl var ett sovjetiskt kärnkraftverk, byggt efter sovjetiska säkerhetsföreskrifter. Det är knappast någon som menar att bilkörning är farligt för att bilar av det sovjetiska bilmärket Lada inte är krocksäkra. Att jämföra Tjernobyl med Ringhals är som att jämföra Lada med Volvo – det är helt enkelt inte relevant. Samma sak gäller Fukushima. Risken att ett svenskt kärnkraftverk ska träffas av en tsunami är knappast överhängande.

En borgerlig energipolitik måste bygga på klimatneutralitet och marknadsekonomi. Det är inte hållbart att exempelvis subventionera vindkraften och samtidigt straffskatta kärnkraften. Det snedvrider konkurrensen, kostar skattebetalarna miljontals kronor och konkurrerar i förlängning ut kärnkraften.

Vi måste sprida förståelse för att Sverige fortsatt behöver kärnkraften som energislag. Politik kräver prioriteringar och den svenska energipolitiken bör fortsätta prioritera låga klimatutsläpp framför en snabbavveckling av kärnkraften.

Erik Almqvist

Sebastian Hardin

Styrelseledamöter, Moderata studenter Karlstad

Pål Jonson (M)

Kärnkraften står för cirka 40 procent av vårt lands totala energiproduktion. Utan den skulle Sverige stanna. Och inbromsningen har redan påbörjats på grund av den rödgröna regeringens höjning av effektskatten vilket gör att kärnkraften fasas ut alldeles för tidigt. Tajmingen kunde knappast varit sämre – just när antalet nya invånare i Sverige ökar som mest och hundratusentals nya jobb måste skapas inom några år. Ett växande Sverige kräver en växande energipolitik där alla klimatsmarta energislag tillåts utvecklas – inklusive kärnkraften.

Vid det här seklets mitt ska Sverige ha en klimatneutral energiförsörjning – det har såväl rödgröna som borgerliga politiker sagt ja till. Över blockgränserna finns det samsyn om målen, men inte om medlen. Det är mindre än ett år kvar tills det att den blocköverskridande energikommissionen ska presenta sitt förslag till hur Sveriges energibehov ska tillgodoses fram till och med 2050. Det borde vara självklart att kärnkraften ska finnas med i ett sådant förslag.

Politik ska vara såväl värderings- som förnuftsdriven. Vissa sakområden är mer lämpade för det förstnämnda än det sistnämnda. Men energipolitiken hör till ett område som bör präglas av förnuft och evidensbaserade lösningsförslag. Tyvärr har den svenska miljörörelsen lyckats styra den svenska energidebatten bort från fakta för att istället handla om ideologiskt betingade lösningar som härstammar från en svunnen tid.

Från vänsterhåll beskrivs kärnkraften som farlig och man hänvisar till de tragiska olyckorna i Tjernobyl och Fukushima. Granskar man de argumenten ser man att resonemangen inte håller. Tjernobyl var ett sovjetiskt kärnkraftverk, byggt efter sovjetiska säkerhetsföreskrifter. Det är knappast någon som menar att bilkörning är farligt för att bilar av det sovjetiska bilmärket Lada inte är krocksäkra. Att jämföra Tjernobyl med Ringhals är som att jämföra Lada med Volvo – det är helt enkelt inte relevant. Samma sak gäller Fukushima. Risken att ett svenskt kärnkraftverk ska träffas av en tsunami är knappast överhängande.

En borgerlig energipolitik måste bygga på klimatneutralitet och marknadsekonomi. Det är inte hållbart att exempelvis subventionera vindkraften och samtidigt straffskatta kärnkraften. Det snedvrider konkurrensen, kostar skattebetalarna miljontals kronor och konkurrerar i förlängning ut kärnkraften.

Vi måste sprida förståelse för att Sverige fortsatt behöver kärnkraften som energislag. Politik kräver prioriteringar och den svenska energipolitiken bör fortsätta prioritera låga klimatutsläpp framför en snabbavveckling av kärnkraften.

Erik Almqvist

Sebastian Hardin

Styrelseledamöter, Moderata studenter Karlstad

Pål Jonson (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.