2016-05-07 06:01

2016-05-07 06:01

Nästa steg för bättre täckning och kapacitet

Debatt: Mobiltelefoni

Tillgång till samhällsservice, möjligheten att arbeta och driva företag och att delta i det demokratiska samtalet förutsätter i allt större utsträckning tillgång till bra telefoni och bredband, skriver Catarina Wretman.

Mobiltäckningen har förbättrats och datakapaciteten har fortsatt öka under de senaste åren, men fortfarande finns det områden där konsumenter ibland befinner sig eller rör sig som saknar god täckning. Post- och telestyrelsens (PTS) nästa frekvenstilldelning innebär en särskild satsning på norra delen av Sverige.

När PTS i slutet av året auktionerar ut det så kallade 700 MHz-bandet ska ett täckningskrav leda till att så många som möjligt av de täckningsluckor PTS identifierat får täckning. Särskilt prioriterade är de län som har många identifierade täckningsluckor, nämligen Jämtland, Norrbotten, Dalarna, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Värmland.

När telebolagen får tillgång till större frekvensområden kan PTS ställa täckningskrav. Mer frekvenser skapar också förutsättningar för att datakapaciteten i näten ökar i hela landet.

Vi kan nu se resultaten av vår tilldelning av 800 MHz-bandet 2011 som inneburit en kraftig utbyggnad från flera aktörer även i mer glesbefolkade områden. I oktober 2015 hade 77 procent av Sveriges yta datatäckning med 10 Mbit per sekund och ökningen i de fyra nordligaste länen låg på 35-45 procentenheter på ett år. Utbyggnaden i 800 MHz-bandet har bidragit mycket till denna positiva utveckling.

Dessutom har täckningskravet i 800 MHz-bandet inneburit att över 500 hushåll och företag fått tillgång till internet – en utbyggnad som också inneburit stor yttäckning.

Tillgång till samhällsservice, möjligheten att arbeta och driva företag och att delta i det demokratiska samtalet förutsätter i allt större utsträckning tillgång till bra telefoni och bredband. Vikten av dessa tjänster lyftes fram av den parlamentariska landsbygdskommittén nyligen.

Frekvensutrymmet i 700 MHz-bandet blir en viktig del i att stärka tillgången till bra telefoni och bredband under de närmaste åren. Intresset från telebolagen är stort och den 15 april publicerade PTS en remiss av inbjudan till auktionen. I detta material visar vi de täckningsluckor vi identifierat. Det är ytor längs eller nära vägar eller i anslutning till bebyggelse där det antingen saknas möjlighet till taltelefoni eller där det inte går att få en datahastighet på 10 Mbit per sekund. Det telebolag som vinner frekvenserna med täckningskrav ska sedan under ett antal år bygga täckning tills det belopp som avsätts för täckning i auktionen är förbrukat.

PTS bidrar på olika sätt till att hela Sverige ska ha förutsättningar att ta del av och utvecklas genom digitaliseringens möjligheter. Att se till att telebolagen får tillgång till frekvenser är ett av våra viktigaste verktyg i detta arbete. Tilldelningen av 700 MHz-bandet kommer att innebära ytterligare steg mot bättre mobiltäckning och kapacitet i alla delar av landet.

Catarina Wretman

Tillförordnad generaldirektör Post- och telestyrelsen

Mobiltäckningen har förbättrats och datakapaciteten har fortsatt öka under de senaste åren, men fortfarande finns det områden där konsumenter ibland befinner sig eller rör sig som saknar god täckning. Post- och telestyrelsens (PTS) nästa frekvenstilldelning innebär en särskild satsning på norra delen av Sverige.

När PTS i slutet av året auktionerar ut det så kallade 700 MHz-bandet ska ett täckningskrav leda till att så många som möjligt av de täckningsluckor PTS identifierat får täckning. Särskilt prioriterade är de län som har många identifierade täckningsluckor, nämligen Jämtland, Norrbotten, Dalarna, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Värmland.

När telebolagen får tillgång till större frekvensområden kan PTS ställa täckningskrav. Mer frekvenser skapar också förutsättningar för att datakapaciteten i näten ökar i hela landet.

Vi kan nu se resultaten av vår tilldelning av 800 MHz-bandet 2011 som inneburit en kraftig utbyggnad från flera aktörer även i mer glesbefolkade områden. I oktober 2015 hade 77 procent av Sveriges yta datatäckning med 10 Mbit per sekund och ökningen i de fyra nordligaste länen låg på 35-45 procentenheter på ett år. Utbyggnaden i 800 MHz-bandet har bidragit mycket till denna positiva utveckling.

Dessutom har täckningskravet i 800 MHz-bandet inneburit att över 500 hushåll och företag fått tillgång till internet – en utbyggnad som också inneburit stor yttäckning.

Tillgång till samhällsservice, möjligheten att arbeta och driva företag och att delta i det demokratiska samtalet förutsätter i allt större utsträckning tillgång till bra telefoni och bredband. Vikten av dessa tjänster lyftes fram av den parlamentariska landsbygdskommittén nyligen.

Frekvensutrymmet i 700 MHz-bandet blir en viktig del i att stärka tillgången till bra telefoni och bredband under de närmaste åren. Intresset från telebolagen är stort och den 15 april publicerade PTS en remiss av inbjudan till auktionen. I detta material visar vi de täckningsluckor vi identifierat. Det är ytor längs eller nära vägar eller i anslutning till bebyggelse där det antingen saknas möjlighet till taltelefoni eller där det inte går att få en datahastighet på 10 Mbit per sekund. Det telebolag som vinner frekvenserna med täckningskrav ska sedan under ett antal år bygga täckning tills det belopp som avsätts för täckning i auktionen är förbrukat.

PTS bidrar på olika sätt till att hela Sverige ska ha förutsättningar att ta del av och utvecklas genom digitaliseringens möjligheter. Att se till att telebolagen får tillgång till frekvenser är ett av våra viktigaste verktyg i detta arbete. Tilldelningen av 700 MHz-bandet kommer att innebära ytterligare steg mot bättre mobiltäckning och kapacitet i alla delar av landet.

Catarina Wretman

Tillförordnad generaldirektör Post- och telestyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.