2016-04-29 06:00

2016-04-29 06:00

Sänkta skatter gynnar inte klimatet

Debatt: Koldioxid

I själva verket borde skatten höjas på fossila drivmedel, inte minst i tider av snabba prissänkningar på olja och kol, skriver Markus Larsson.

Tankesmedjan Timbro har lanserat en ny rapport med namnet ”Rött ljus för grön skatteväxling”. Enligt Timbro är koldioxidskatten tre gånger högre än den borde vara och sammanlagt finns utrymme att sänka miljöskatterna med 40 miljarder kronor. Men Timbros beräkningar måste ha sammanställts innan klimatmötet i Paris i december där världens ledare enades om att skärpa utsläppsmålet till ”klart under” två grader.

Sju riksdagspartier i miljömålsberedningen har enats om att Sverige år 2045 ska nå nettonoll i klimatpåverkan. Båda dessa mål är mycket svåra att nå med nuvarande policys, politik och priser. Med Timbros förslag om 70 procent sänkt pris på utsläpp blir det inte lättare.

Klimathotet är så överhängande att vi behöver välkomna en rad förändringar som ny teknik, ändrat beteende och höjda utsläppskatter. Höjda miljöskatter ger i sin tur utrymme för sänkta skatter på arbete. Med skatteväxlingen följer en potentiell välfärdsökning, vilket Lennart Flood, professor i nationalekonomi, utrett i Fores studie ”Optimala skatter och grön skatteväxling”. Dessutom görs en miljövinst av skatteväxlingen, en vinst som även Timbro bör inse värdet av.

Timbro menar att miljöskatterna överlag borde halveras. Utöver koldioxidskatten pekar man på bensinskatten som de vill sänka med 2,50-4,20 kronor per liter. I själva verket borde skatten höjas på fossila drivmedel, inte minst i tider av snabba prissänkningar på olja och kol.

Det finns absolut anledning att diskutera enskilda skatter såväl som en reformering av hela skattesystemet. ”Sveriges nuvarande skattesystem är baserat på en blocköverskridande överenskommelse som slöts för 25 år sedan. Efter att den har lappats och lagats finns ett behov av att se över skattepolitiken och utforma den efter de möjligheter och utmaningar som präglar dagens samhälle.”

Orden är inte Timbros utan Fores från en inbjudan till en skattekonferens 19 maj. En konferens Timbro och andra intresserade är välkomna till. Alla skatter har nackdelar, så även miljöskatter. För att inte skatteunderlaget ska urholkas behöver utsläppen vara fortsatt rimligt höga eller skatterna höjas. Fördelarna överväger dock och i kampen mot klimathotet har gröna skatter en given roll.

OECD slår fast att Sveriges koldioxidskatt lett till att vi är ”världsmästare på decoupling” – vi minskar utsläppen men ökar välfärden. Klimatförändringarna måste tas på största allvar. Att förespråka sänkta skatter på klimatpåverkande aktiviteter gynnar varken miljön eller svensk ekonomi.

Markus Larsson

Programchef, klimat och miljö, tankesmedjan Fores

Tankesmedjan Timbro har lanserat en ny rapport med namnet ”Rött ljus för grön skatteväxling”. Enligt Timbro är koldioxidskatten tre gånger högre än den borde vara och sammanlagt finns utrymme att sänka miljöskatterna med 40 miljarder kronor. Men Timbros beräkningar måste ha sammanställts innan klimatmötet i Paris i december där världens ledare enades om att skärpa utsläppsmålet till ”klart under” två grader.

Sju riksdagspartier i miljömålsberedningen har enats om att Sverige år 2045 ska nå nettonoll i klimatpåverkan. Båda dessa mål är mycket svåra att nå med nuvarande policys, politik och priser. Med Timbros förslag om 70 procent sänkt pris på utsläpp blir det inte lättare.

Klimathotet är så överhängande att vi behöver välkomna en rad förändringar som ny teknik, ändrat beteende och höjda utsläppskatter. Höjda miljöskatter ger i sin tur utrymme för sänkta skatter på arbete. Med skatteväxlingen följer en potentiell välfärdsökning, vilket Lennart Flood, professor i nationalekonomi, utrett i Fores studie ”Optimala skatter och grön skatteväxling”. Dessutom görs en miljövinst av skatteväxlingen, en vinst som även Timbro bör inse värdet av.

Timbro menar att miljöskatterna överlag borde halveras. Utöver koldioxidskatten pekar man på bensinskatten som de vill sänka med 2,50-4,20 kronor per liter. I själva verket borde skatten höjas på fossila drivmedel, inte minst i tider av snabba prissänkningar på olja och kol.

Det finns absolut anledning att diskutera enskilda skatter såväl som en reformering av hela skattesystemet. ”Sveriges nuvarande skattesystem är baserat på en blocköverskridande överenskommelse som slöts för 25 år sedan. Efter att den har lappats och lagats finns ett behov av att se över skattepolitiken och utforma den efter de möjligheter och utmaningar som präglar dagens samhälle.”

Orden är inte Timbros utan Fores från en inbjudan till en skattekonferens 19 maj. En konferens Timbro och andra intresserade är välkomna till. Alla skatter har nackdelar, så även miljöskatter. För att inte skatteunderlaget ska urholkas behöver utsläppen vara fortsatt rimligt höga eller skatterna höjas. Fördelarna överväger dock och i kampen mot klimathotet har gröna skatter en given roll.

OECD slår fast att Sveriges koldioxidskatt lett till att vi är ”världsmästare på decoupling” – vi minskar utsläppen men ökar välfärden. Klimatförändringarna måste tas på största allvar. Att förespråka sänkta skatter på klimatpåverkande aktiviteter gynnar varken miljön eller svensk ekonomi.

Markus Larsson

Programchef, klimat och miljö, tankesmedjan Fores

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.