2016-04-26 06:01

2016-04-26 06:01

På rätt spår från norr till söder

Debatt: Frykåsens station

Vi välkomnar en ordentlig upprustning av Fryksdalsbanan och fler turer som stannar i Frykåsen. När det är gjort kan man analysera vilka stationer som skall vara kvar, skriver Johan Modin med flera.

I massmedia har vi på senare tid kunnat läsa att ett nytt trafikförsörjningsprogram för år 2017-2021 i april skall röstas igenom i den regionala myndigheten. Programmet styr kollektivtrafiken i Värmland. Värmlandstrafik som organiserar tågtrafiken på uppdrag av myndigheten, ska följa det programmet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. En av stationerna, Frykåsen, finns fortfarande inte med i de långsiktiga planerna för framtida stopp. Det är feltänkt tycker vi som bor i området.

Det är väl knappast någon som missat Frykåsen med omnejd och landsbygdsbornas kamp för att få behålla sin hållplats. Här lever och verkar familjer som livnär sig som lantbrukare, småföretagare och pendlare med jobb på annan ort i en sann levande landsbygdsanda som politiker efterfrågar. En landsbygd där tillgång till kollektivtrafik är en viktig faktor.

I området bor en mängd inflyttade som valt orten för att de får samma tillgång till kollektivtrafiken som i staden. Men nu ska Värmlandstrafik ändra på det! Vi är lojala resenärer som vill fortsätta resa med tåget så länge det finns en hållplats i Frykåsen. Vi anser det vara fundamentalt fel att överge de befintliga kunder Värmlandstrafik har i bygden för att söka nya på annat håll. Receptet är enkelt: Stanna alla turer – 17 procent fler avgångar i Frykåsen, ger ett ökat resande/intäkter med samma kostnader som i dag. Vi är ingen belastning, vare sig för samhället eller för Värmlandstrafik. Vi ger mer effektivitet för redan satsad kollektivtrafikpeng.

Vi skulle vilja tacka Lars Bull, avgående vd för Värmlandstrafik, när han talar om en framtida upprustad bana, fler avgångar, utbyggda förbindelser till Norge och Stockholm. Det gör att vi kan nå våra kunder, samarbetspartners och uppdragsgivare när vi behöver. Den framtid som Bull beskriver för Fryksdalsbanan är när banan är fullt upprustad och de eldrivna tågen susar fram på en elektrifierad nylagd bana och har en hastighet på 140 kilometer i timmen. Det är i den framtiden som vi kan börja närma oss 60 minuter mellan Torsby-Karlstad. Men vi är inte där! Inte ens några 14 minuters snabbare restid är möjligt om fem stopp dras in, Stoppstrukturen är inte det enda som påverkar restiden Torsby-Karlstad. Det borde Bull veta.

Vi vill inte tro att det är en personlig agenda hos Värmlandstrafiks vd att stänga Frykåsens hållplats, utan att det beror på att vi inte uttryckt oss tillräckligt klart; Vad är meningen med att stänga en hållplats många år innan det går att spara minuter i restid mellan Torsby–Karlstad. Det är tydligt att underlaget som gjorts inte är tillförlitligt då mängden minuter Värmlandstrafik anser sig kunna spara varierat beroende på vem som för talan för tillfället. Vår analys bygger på nuläge och framtid. Vi välkomnar en ordentlig upprustning av Fryksdalsbanan och fler turer som stannar i Frykåsen. När det är gjort kan man analysera vilka stationer som skall vara kvar. Vi är övertygade om att Frykåsen är en av dem. Nu litar vi på att det inte är Värmlandstrafik utan våra politiker som bestämmer tillväxten i Kil.

Johan Modin

Linda Modin Klemner

Michael Svedlund

Clarie Emilsson

Sara Enqvist

I massmedia har vi på senare tid kunnat läsa att ett nytt trafikförsörjningsprogram för år 2017-2021 i april skall röstas igenom i den regionala myndigheten. Programmet styr kollektivtrafiken i Värmland. Värmlandstrafik som organiserar tågtrafiken på uppdrag av myndigheten, ska följa det programmet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. En av stationerna, Frykåsen, finns fortfarande inte med i de långsiktiga planerna för framtida stopp. Det är feltänkt tycker vi som bor i området.

Det är väl knappast någon som missat Frykåsen med omnejd och landsbygdsbornas kamp för att få behålla sin hållplats. Här lever och verkar familjer som livnär sig som lantbrukare, småföretagare och pendlare med jobb på annan ort i en sann levande landsbygdsanda som politiker efterfrågar. En landsbygd där tillgång till kollektivtrafik är en viktig faktor.

I området bor en mängd inflyttade som valt orten för att de får samma tillgång till kollektivtrafiken som i staden. Men nu ska Värmlandstrafik ändra på det! Vi är lojala resenärer som vill fortsätta resa med tåget så länge det finns en hållplats i Frykåsen. Vi anser det vara fundamentalt fel att överge de befintliga kunder Värmlandstrafik har i bygden för att söka nya på annat håll. Receptet är enkelt: Stanna alla turer – 17 procent fler avgångar i Frykåsen, ger ett ökat resande/intäkter med samma kostnader som i dag. Vi är ingen belastning, vare sig för samhället eller för Värmlandstrafik. Vi ger mer effektivitet för redan satsad kollektivtrafikpeng.

Vi skulle vilja tacka Lars Bull, avgående vd för Värmlandstrafik, när han talar om en framtida upprustad bana, fler avgångar, utbyggda förbindelser till Norge och Stockholm. Det gör att vi kan nå våra kunder, samarbetspartners och uppdragsgivare när vi behöver. Den framtid som Bull beskriver för Fryksdalsbanan är när banan är fullt upprustad och de eldrivna tågen susar fram på en elektrifierad nylagd bana och har en hastighet på 140 kilometer i timmen. Det är i den framtiden som vi kan börja närma oss 60 minuter mellan Torsby-Karlstad. Men vi är inte där! Inte ens några 14 minuters snabbare restid är möjligt om fem stopp dras in, Stoppstrukturen är inte det enda som påverkar restiden Torsby-Karlstad. Det borde Bull veta.

Vi vill inte tro att det är en personlig agenda hos Värmlandstrafiks vd att stänga Frykåsens hållplats, utan att det beror på att vi inte uttryckt oss tillräckligt klart; Vad är meningen med att stänga en hållplats många år innan det går att spara minuter i restid mellan Torsby–Karlstad. Det är tydligt att underlaget som gjorts inte är tillförlitligt då mängden minuter Värmlandstrafik anser sig kunna spara varierat beroende på vem som för talan för tillfället. Vår analys bygger på nuläge och framtid. Vi välkomnar en ordentlig upprustning av Fryksdalsbanan och fler turer som stannar i Frykåsen. När det är gjort kan man analysera vilka stationer som skall vara kvar. Vi är övertygade om att Frykåsen är en av dem. Nu litar vi på att det inte är Värmlandstrafik utan våra politiker som bestämmer tillväxten i Kil.

Johan Modin

Linda Modin Klemner

Michael Svedlund

Clarie Emilsson

Sara Enqvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.