2016-04-20 06:00

2016-04-20 06:00

Skogarna bidrar till att rädda klimatet

Debatt: Värmland

När skogen växer omvandlar den koldioxid till syre, och eftersom värmländska skogar växer minst som genomsnittet för världens skogar tar de hand om hela 60 miljondelar, skriver Patrik Ohlsson, Karin Perers, Maria Hollander och Dag Hallén.

Det finns 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark i Värmland, varav nästan 60 procent ägs av familjeskogsbrukare. Den årliga tillväxten i våra värmländska skogar är 8,8 miljoner kubikmeter. Det är siffror som manar till eftertanke. Vi är övertygade att skogen kan bidra till att rädda klimatet.

Sveriges andel av de globala utsläppen av klimatgaser beräknas till en promille. Värmlands andel är då i grova slängar 3 miljondelar. När skogen växer omvandlar den koldioxid till syre, och eftersom värmländska skogar växer minst som genomsnittet för världens skogar tar de hand om hela 60 miljondelar. Värmlands bidrag till lösning på klimatfrågan är således tjugo gånger större än vår andel av problemet.

För att vara med och rädda världen, ska vi i Värmland ta tillvara skogen och skogens många nya möjligheter. Vi ska sköta skogarna så att de producerar både biomassa och biologisk mångfald. Vi ska leverera timmer för ökat träbyggande. Vi ska låta massaved ersätta det fossila i bränsle, tyger och material som idag görs av olja och kol. Enkelt uttryckt vill vi byta den svarta kolatomen mot den gröna: Allt som går att göra av olja, går faktiskt att göra av skogens förnyelsebara resurser. Det är inte tagelskjortor och självutplåning som är svaren på klimathoten. Det är aktivt nyttjande av den värmländska skogsråvaran.

Under mer än ett sekel har mänskligheten levt med en fossildriven ekonomi. Om ett par decennier är den epoken slut. Vi behöver något nytt. Vi behöver en bioekonomi. I Värmland har vi goda förutsättningar att bli ledande för bioekonomin.

Bioekonomin innebär spännande affärsmöjligheter för de värmländska skogsägarna för mer än plank och bräder, vätskekartong och flis till värmeverk. Skogen ska bli flygbränsle. Nya förpackningsmaterial. Kemikalier för industrin. Dyra små droppar för medicin, kosmetika och hudvård. Kalsonger och bildörrar.

Med skogen som motor för ekonomi och utveckling blir Värmland starkt. Vi är beredda att driva på för nya klimatsmarta produkter. Den brukade skogen är avgörande för ett samhälle i samklang med naturen.

Patrik Ohlsson

Ordförande, LRF Värmland

Karin Perers

Ordförande, Mellanskog

Maria Hollander

Vd, Paper Province

Dag Hallén

Strateg energi och klimat, Region Värmland

Det finns 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark i Värmland, varav nästan 60 procent ägs av familjeskogsbrukare. Den årliga tillväxten i våra värmländska skogar är 8,8 miljoner kubikmeter. Det är siffror som manar till eftertanke. Vi är övertygade att skogen kan bidra till att rädda klimatet.

Sveriges andel av de globala utsläppen av klimatgaser beräknas till en promille. Värmlands andel är då i grova slängar 3 miljondelar. När skogen växer omvandlar den koldioxid till syre, och eftersom värmländska skogar växer minst som genomsnittet för världens skogar tar de hand om hela 60 miljondelar. Värmlands bidrag till lösning på klimatfrågan är således tjugo gånger större än vår andel av problemet.

För att vara med och rädda världen, ska vi i Värmland ta tillvara skogen och skogens många nya möjligheter. Vi ska sköta skogarna så att de producerar både biomassa och biologisk mångfald. Vi ska leverera timmer för ökat träbyggande. Vi ska låta massaved ersätta det fossila i bränsle, tyger och material som idag görs av olja och kol. Enkelt uttryckt vill vi byta den svarta kolatomen mot den gröna: Allt som går att göra av olja, går faktiskt att göra av skogens förnyelsebara resurser. Det är inte tagelskjortor och självutplåning som är svaren på klimathoten. Det är aktivt nyttjande av den värmländska skogsråvaran.

Under mer än ett sekel har mänskligheten levt med en fossildriven ekonomi. Om ett par decennier är den epoken slut. Vi behöver något nytt. Vi behöver en bioekonomi. I Värmland har vi goda förutsättningar att bli ledande för bioekonomin.

Bioekonomin innebär spännande affärsmöjligheter för de värmländska skogsägarna för mer än plank och bräder, vätskekartong och flis till värmeverk. Skogen ska bli flygbränsle. Nya förpackningsmaterial. Kemikalier för industrin. Dyra små droppar för medicin, kosmetika och hudvård. Kalsonger och bildörrar.

Med skogen som motor för ekonomi och utveckling blir Värmland starkt. Vi är beredda att driva på för nya klimatsmarta produkter. Den brukade skogen är avgörande för ett samhälle i samklang med naturen.

Patrik Ohlsson

Ordförande, LRF Värmland

Karin Perers

Ordförande, Mellanskog

Maria Hollander

Vd, Paper Province

Dag Hallén

Strateg energi och klimat, Region Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.