2016-04-08 06:00

2016-04-08 06:00

Ökad kunskap om äldres sjukdomar behövs

Debatt: Distriktssjukvård

För att höja kvaliteten på medicinskt omhändertagande inom kommunal äldreomsorg behöver det tillföras ökad kunskap om demenssjukdomar och sjukdomar hos äldre, skriver Henrik Samuelsson och Börje Wahlund.

Kommunen har i dag ett stort ansvar för att kommuninvånarna kan få en värdig ålderdom med god livskvalitet avseende såväl fysisk som psykisk, kulturell och social hälsa. Det medicinska ansvaret för att uppnå dessa mål delas av kommunen och landstinget där kommunen har ansvaret för distriktssköterskornas verksamhet och landstinget för läkarnas. Detta sköts i dag av distriktsläkarna.

Läkarnas ansvar för hemsjukvården konkurrerar med deras ansvar, kompetens och tid för barn, ungdomar och vuxna. Det är stor skillnad t ex på hur mediciner verkar och hur olika sjukdomar tar sig uttryck hos yngre och hos äldre. Det fordras därför speciell kompetens vid behandling av äldre.

Vi får en allt större andel äldre i befolkningen och därmed fler som behöver sjukvård i hemmet eller på äldreboenden, många med flera sjukdomar samtidigt. En ökande del har också demenssjukdom. En inte försumbar del av äldre patienter som vårdas på sjukhus vårdas på grund av oönskade effekter av medicinering.

För att höja kvaliteten på medicinskt omhändertagande inom kommunal äldreomsorg behöver det tillföras ökad kunskap om demenssjukdomar och sjukdomar hos äldre. I dag är det i hela landet stor brist på läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens i geriatrik (=sjukdomar hos äldre). Arbete pågår för att öka tillgången.

I den utvecklingsplan som landstinget nu arbetar med finns tankar om att utveckla mobila team framför allt inom äldrevården. På sikt bör behovet av medicinsk kompetens i kommunens äldreomsorg mötas med mobila team med läkare och sjuksköterskor med kunskap om äldres sjukdomar och demenssjukdomar. Genom att vid besök i hemmet eller på äldreboendet kunna diagnostisera olika sjukdomstillstånd och ge behandlingar som inte krockar med varandra även till patienter med flera eller många sjukdomar ges goda förutsättningar för ökad kvalitet i vården.

Kommunens distriktssköterskor bör därför uppmuntras vidareutbilda sig inom området äldres sjukdomar och demenssjukdomar. I landstingets mobila team bör ingå geriatriskt utbildad läkare som i samverkan med kommunens geriatriskt kompetenta sjuksköterskor svarar för medicinska insatser inom kommunens äldrevård. Man kan tänka sig att läkarens insats omfattar flera kommuner. Kommunens för aktuellt område ansvariga geriatriksjuksköterska ingår i teamet när hens område besöks. På så vis får man ökad medicinsk kompetens och god personkännedom.

Detta skapar förutsättningar för bättre livskvalitet hos våra äldre!

Henrik Samuelsson (M)

Börje Wahlund (M)

Arvika

Kommunen har i dag ett stort ansvar för att kommuninvånarna kan få en värdig ålderdom med god livskvalitet avseende såväl fysisk som psykisk, kulturell och social hälsa. Det medicinska ansvaret för att uppnå dessa mål delas av kommunen och landstinget där kommunen har ansvaret för distriktssköterskornas verksamhet och landstinget för läkarnas. Detta sköts i dag av distriktsläkarna.

Läkarnas ansvar för hemsjukvården konkurrerar med deras ansvar, kompetens och tid för barn, ungdomar och vuxna. Det är stor skillnad t ex på hur mediciner verkar och hur olika sjukdomar tar sig uttryck hos yngre och hos äldre. Det fordras därför speciell kompetens vid behandling av äldre.

Vi får en allt större andel äldre i befolkningen och därmed fler som behöver sjukvård i hemmet eller på äldreboenden, många med flera sjukdomar samtidigt. En ökande del har också demenssjukdom. En inte försumbar del av äldre patienter som vårdas på sjukhus vårdas på grund av oönskade effekter av medicinering.

För att höja kvaliteten på medicinskt omhändertagande inom kommunal äldreomsorg behöver det tillföras ökad kunskap om demenssjukdomar och sjukdomar hos äldre. I dag är det i hela landet stor brist på läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens i geriatrik (=sjukdomar hos äldre). Arbete pågår för att öka tillgången.

I den utvecklingsplan som landstinget nu arbetar med finns tankar om att utveckla mobila team framför allt inom äldrevården. På sikt bör behovet av medicinsk kompetens i kommunens äldreomsorg mötas med mobila team med läkare och sjuksköterskor med kunskap om äldres sjukdomar och demenssjukdomar. Genom att vid besök i hemmet eller på äldreboendet kunna diagnostisera olika sjukdomstillstånd och ge behandlingar som inte krockar med varandra även till patienter med flera eller många sjukdomar ges goda förutsättningar för ökad kvalitet i vården.

Kommunens distriktssköterskor bör därför uppmuntras vidareutbilda sig inom området äldres sjukdomar och demenssjukdomar. I landstingets mobila team bör ingå geriatriskt utbildad läkare som i samverkan med kommunens geriatriskt kompetenta sjuksköterskor svarar för medicinska insatser inom kommunens äldrevård. Man kan tänka sig att läkarens insats omfattar flera kommuner. Kommunens för aktuellt område ansvariga geriatriksjuksköterska ingår i teamet när hens område besöks. På så vis får man ökad medicinsk kompetens och god personkännedom.

Detta skapar förutsättningar för bättre livskvalitet hos våra äldre!

Henrik Samuelsson (M)

Börje Wahlund (M)

Arvika

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.