2016-04-05 06:01

2016-04-05 06:01

Nystart för Karlstads flygplats

Debatt: Värmland

Oavsett vad granskningarna kommer fram till anser vi att vi bör ställa våra platser till förfogande i syfte att möjliggöra att förtroendet för Karlstad Airport återupprättas, skriver Nina Larsson med flera.

Karlstad Airport är avgörande för Värmlands framtid och behöver efter turbulent tid en nystart samt starkt stöd från allmänhet och aktörer i Värmland. Därför ställer hela styrelsen i Karlstad Airport sina platser till förfogande vid nästa bolagsstämma.

Människor och företag i Karlstad och Värmland agerar globalt. Värmländska aktörer behöver snabbt kunna resa till sin marknad i helt andra delar av världen och internationella aktörer behöver snabbt och enkelt komma direkt till Karlstad och Värmland. Karlstad Airport gör detta möjligt för en liten del av alla resurser som totalt satsas på infrastruktur och kollektivtrafik i länet.

När världen globaliseras är möjligheterna att bli global helt avgörande. Värmlänningar och Karlstadsbor har därför lika stort behov av flygförbindelser som stockholmare, göteborgare, Londonbor och alla andra. Samma sak gäller för det omvända, möjligheterna att ta sig till Karlstad och Värmland. Människor tenderar att åka dit det går att åka.

Regionala flygplatser som vår står dock inför stora utmaningar så som omfattande regelverk på EU-nivå, kostnadsdrivande ökande säkerhetskrav och ensamt ansvarstagande för enskilda kommuner utöver annan kollektivtrafik och infrastruktur. Därför behöver Karlstad Airport ett starkt stöd av medborgare, förtroendevalda och andra aktörer.

Det är med vetskapen om Karlstad Airports stora betydelse för regionen och av hänsyn till den viktiga verksamheten på flygplatsen som vi i styrelsen härmed ställer våra platser till förfogande vid kommande bolagsstämma. Det är ytterst angeläget att de pågående granskningarna gällande bolagets uppdagade och oacceptabla brister kan bringa klarhet och möjliggöra att åtgärder vidtas för att förebygga framtida felaktigheter.

Styrelsen är ytterst ansvarig för hur Karlstad Airport sköts och vi tar händelserna på största allvar. Oavsett vad granskningarna kommer fram till anser vi att vi bör ställa våra platser till förfogande i syfte att möjliggöra att förtroendet för Karlstad Airport återupprättas. En del av nuvarande ledamöter kan mycket väl tänka sig fortsätta om förtroende finns. Men det viktiga är att kommande styrelse får reella möjligheter att ta sig an utmaningarna vi står inför.

Efter en turbulent tid för Karlstad Airport behöver bolaget en nystart. Därför borde ägaren ta tillfället i akt att sätta samman kommande styrelse grundat på modernt valberedningsarbete. Genom att ledamöter kompletterar varandra utifrån uppsatta urvalskriterier, exempelvis i form av värderad kompetens, styrelseerfarenhet, vilka nätverk man är verksam i eller andra egenskaper så som branschspecifik kunskap och kontakter, kan en kommande styrelse formas med både förtroendevalda och personer med annan bakgrund som har förutsättningar att leda arbetet vid flygplatsen in i framtiden. Här har partierna en chans att lägga prestigen åt sidan för värmlänningarnas bästa.

Utmaningarna är många men potentialen är också stor. Antalet resenärer på linjetrafiken ökar, men det från en låg nivå, och måste öka än mer. Chartertrafiken behöver och kan utökas. Arbetet med fastighetsutveckling har resulterat i att tillgängliga lokaler är uthyrda och för vidare utveckling krävs nya lokalytor.

På flygplatsen jobbar dedikerade och duktiga människor som varje dag ser till att vi har en säker och väl fungerande flygplats. För deras, och för alla värmlänningars, skull önskar vi att det ska finnas ett fortsatt starkt stöd för Karlstad Airport. Vi hoppas att detta kan bidra till att vi snabbare når fram till det.

Nina Larsson

Ordförande

Sune Ekbåge

Vice ordförande

Christian Holm Barenfeld

Ledamot

Amira Nahra

Ledamot

Dan Kihlström

Suppleant

Lennart Jansson

Suppleant

Peter Nilsson

Suppleant

Karlstad Airport är avgörande för Värmlands framtid och behöver efter turbulent tid en nystart samt starkt stöd från allmänhet och aktörer i Värmland. Därför ställer hela styrelsen i Karlstad Airport sina platser till förfogande vid nästa bolagsstämma.

Människor och företag i Karlstad och Värmland agerar globalt. Värmländska aktörer behöver snabbt kunna resa till sin marknad i helt andra delar av världen och internationella aktörer behöver snabbt och enkelt komma direkt till Karlstad och Värmland. Karlstad Airport gör detta möjligt för en liten del av alla resurser som totalt satsas på infrastruktur och kollektivtrafik i länet.

När världen globaliseras är möjligheterna att bli global helt avgörande. Värmlänningar och Karlstadsbor har därför lika stort behov av flygförbindelser som stockholmare, göteborgare, Londonbor och alla andra. Samma sak gäller för det omvända, möjligheterna att ta sig till Karlstad och Värmland. Människor tenderar att åka dit det går att åka.

Regionala flygplatser som vår står dock inför stora utmaningar så som omfattande regelverk på EU-nivå, kostnadsdrivande ökande säkerhetskrav och ensamt ansvarstagande för enskilda kommuner utöver annan kollektivtrafik och infrastruktur. Därför behöver Karlstad Airport ett starkt stöd av medborgare, förtroendevalda och andra aktörer.

Det är med vetskapen om Karlstad Airports stora betydelse för regionen och av hänsyn till den viktiga verksamheten på flygplatsen som vi i styrelsen härmed ställer våra platser till förfogande vid kommande bolagsstämma. Det är ytterst angeläget att de pågående granskningarna gällande bolagets uppdagade och oacceptabla brister kan bringa klarhet och möjliggöra att åtgärder vidtas för att förebygga framtida felaktigheter.

Styrelsen är ytterst ansvarig för hur Karlstad Airport sköts och vi tar händelserna på största allvar. Oavsett vad granskningarna kommer fram till anser vi att vi bör ställa våra platser till förfogande i syfte att möjliggöra att förtroendet för Karlstad Airport återupprättas. En del av nuvarande ledamöter kan mycket väl tänka sig fortsätta om förtroende finns. Men det viktiga är att kommande styrelse får reella möjligheter att ta sig an utmaningarna vi står inför.

Efter en turbulent tid för Karlstad Airport behöver bolaget en nystart. Därför borde ägaren ta tillfället i akt att sätta samman kommande styrelse grundat på modernt valberedningsarbete. Genom att ledamöter kompletterar varandra utifrån uppsatta urvalskriterier, exempelvis i form av värderad kompetens, styrelseerfarenhet, vilka nätverk man är verksam i eller andra egenskaper så som branschspecifik kunskap och kontakter, kan en kommande styrelse formas med både förtroendevalda och personer med annan bakgrund som har förutsättningar att leda arbetet vid flygplatsen in i framtiden. Här har partierna en chans att lägga prestigen åt sidan för värmlänningarnas bästa.

Utmaningarna är många men potentialen är också stor. Antalet resenärer på linjetrafiken ökar, men det från en låg nivå, och måste öka än mer. Chartertrafiken behöver och kan utökas. Arbetet med fastighetsutveckling har resulterat i att tillgängliga lokaler är uthyrda och för vidare utveckling krävs nya lokalytor.

På flygplatsen jobbar dedikerade och duktiga människor som varje dag ser till att vi har en säker och väl fungerande flygplats. För deras, och för alla värmlänningars, skull önskar vi att det ska finnas ett fortsatt starkt stöd för Karlstad Airport. Vi hoppas att detta kan bidra till att vi snabbare når fram till det.

Nina Larsson

Ordförande

Sune Ekbåge

Vice ordförande

Christian Holm Barenfeld

Ledamot

Amira Nahra

Ledamot

Dan Kihlström

Suppleant

Lennart Jansson

Suppleant

Peter Nilsson

Suppleant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.