2016-03-31 06:01

2016-03-31 10:54

Vi ska gå till botten med vad som skett

Debatt: Karlstads flygplats

Vi accepterar inte att någon – vare sig förtroendevald eller tjänsteman – missbrukar skattebetalarnas medel, skriver Per-Samuel Nisser, Linda Larsson och Maria Frisk.

Karlstads kommun ser mycket allvarligt på de brister som nu uppdagats vid Karlstad Airport. Trots tydliga riktlinjer och ett omfattande kontrollsystem tyder allt på att felaktigheter har begåtts. Vi måste gå till botten med vad som har skett.

Kommunen granskas kontinuerligt både internt och av externa aktörer, till exempel via kommunrevisionen. Trots det har det nu framkommit, mycket tack vare medierna, att fel har begåtts på det kommunala bolaget Karlstad Airport. Därför har en extern part, Grant Thornton, anlitats för att gå igenom hur ekonomin, avtalsförfarande, beslutsordning, representation och kort har hanterats. När den utredningen är klar, och vi gått till botten med vad som skett, kommer vi också att kunna vidta rättsliga åtgärder och utkräva ansvar. Vi accepterar inte att någon – vare sig förtroendevald eller tjänsteman – missbrukar skattebetalarnas medel.

Kommunen tog över driften av flygplatsen 2010 då Luftfartsverket (numera Swedavia) inte längre ville driva den. Flygplatsen gick, precis som de flesta av landets flygplatser, sedan lång tid med förlust. Underskott har legat på cirka 15-25 miljoner kronor årligen. Budskapet från näringslivet och andra offentliga organisationer i länet har dock varit tydligt: Värmland behöver en regional flygplats för att både kunna behålla och attrahera företag, det vill säga den behövs för regionens och kommunens utveckling och tillväxt. Karlstads kommun har ensamt axlat ansvaret för att säkra den fortsatta driften och samtidigt utvecklat den till en av Europas mest miljövänliga flygplatser.

Karlstads kommun omsätter fyra miljarder kronor varje år. Merparten av kommunens skattemedel, över 80 procent, går till skola, vård och omsorg men pengar går också till samhällsbyggnad, infrastruktur, renhållning, kultur, idrottsanläggningar och kollektivtrafik. Våra verksamheter är en del av det kommunala uppdraget och en förutsättning för att Karlstadsborna ska kunna leva, verka, trivas och utvecklas i kommunen och oavsett om driften sker i något av kommunens bolag eller på annat sätt ska det ske på ett ansvarsfullt och öppet sätt.

De externa utredningarna är igångsatta och när vi inom kort får resultaten kommer vi att kunna fatta beslut om vilka åtgärder som måste vidtas. Vi ska också göra allt vi kan för att säkra och förbättra våra rutiner så att något liknande inte kan ske igen.

Per-Samuel Nisser (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Linda Larsson (S)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Maria Frisk (MP)

Kommunstyrelsens andre vice ordförande

Karlstads kommun ser mycket allvarligt på de brister som nu uppdagats vid Karlstad Airport. Trots tydliga riktlinjer och ett omfattande kontrollsystem tyder allt på att felaktigheter har begåtts. Vi måste gå till botten med vad som har skett.

Kommunen granskas kontinuerligt både internt och av externa aktörer, till exempel via kommunrevisionen. Trots det har det nu framkommit, mycket tack vare medierna, att fel har begåtts på det kommunala bolaget Karlstad Airport. Därför har en extern part, Grant Thornton, anlitats för att gå igenom hur ekonomin, avtalsförfarande, beslutsordning, representation och kort har hanterats. När den utredningen är klar, och vi gått till botten med vad som skett, kommer vi också att kunna vidta rättsliga åtgärder och utkräva ansvar. Vi accepterar inte att någon – vare sig förtroendevald eller tjänsteman – missbrukar skattebetalarnas medel.

Kommunen tog över driften av flygplatsen 2010 då Luftfartsverket (numera Swedavia) inte längre ville driva den. Flygplatsen gick, precis som de flesta av landets flygplatser, sedan lång tid med förlust. Underskott har legat på cirka 15-25 miljoner kronor årligen. Budskapet från näringslivet och andra offentliga organisationer i länet har dock varit tydligt: Värmland behöver en regional flygplats för att både kunna behålla och attrahera företag, det vill säga den behövs för regionens och kommunens utveckling och tillväxt. Karlstads kommun har ensamt axlat ansvaret för att säkra den fortsatta driften och samtidigt utvecklat den till en av Europas mest miljövänliga flygplatser.

Karlstads kommun omsätter fyra miljarder kronor varje år. Merparten av kommunens skattemedel, över 80 procent, går till skola, vård och omsorg men pengar går också till samhällsbyggnad, infrastruktur, renhållning, kultur, idrottsanläggningar och kollektivtrafik. Våra verksamheter är en del av det kommunala uppdraget och en förutsättning för att Karlstadsborna ska kunna leva, verka, trivas och utvecklas i kommunen och oavsett om driften sker i något av kommunens bolag eller på annat sätt ska det ske på ett ansvarsfullt och öppet sätt.

De externa utredningarna är igångsatta och när vi inom kort får resultaten kommer vi att kunna fatta beslut om vilka åtgärder som måste vidtas. Vi ska också göra allt vi kan för att säkra och förbättra våra rutiner så att något liknande inte kan ske igen.

Per-Samuel Nisser (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Linda Larsson (S)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Maria Frisk (MP)

Kommunstyrelsens andre vice ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.