2016-03-21 06:01

2016-03-21 06:01

Patienter tycker privat är bättre

Debatt: Vårdcentraler

På både nationell nivå och i Värmland överträffar Praktikertjänst snittet i samtliga dimensioner som Nationella patientenkäten undersöker, skriver Urban Englund och Johan Fredriksson.

Den privata och offentligt drivna vården, och dess kvalitet, är fortsatt aktuell i debatten. Men ofta utgår det offentliga samtalet om denna viktiga samhällssektor från en viktig missuppfattning; att privata vårdgivare ger sämre kvalitet för att skapa ökad vinst.

Ofta är det precis tvärtom. Det visar exempelvis Nationella patientenkäten, en patientbaserad undersökning av primärvården i Sverige som genomförs vartannat år av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen granskar både privat och offentligt driven vård och resultaten är tydliga – privata vårdgivare tummar inte på kvaliteten för att skapa ökad vinst.

Den senaste upplagan av Nationella patientenkäten offentliggjordes i slutet av januari och i den har över 1 100 vårdcentraler över hela Sverige granskats. På både nationell nivå och i Värmland överträffar Praktikertjänst snittet i samtliga dimensioner som Nationella patientenkäten undersöker.

De största skillnaderna finns inom respekt/bemötande, kontinuitet/koordinering och helhetsintryck. Av Praktikertjänsts totalt 82 enheter som deltog nationellt placerar sig hela 16 – nästan var femte – bland Sveriges 100 bästa vårdcentraler.

I dag träffar vi ett antal av de tandläkare, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och tandtekniker i Värmland som äger vårdkooperativet Praktikertjänst. Vi har en mängd frågor på agendan, och vi kommer bland annat att lyfta fram de positiva omdömen som våra vårdcentraler i Värmland fått av patienterna.

Av totalt 30 undersökta vårdcentraler i Värmland placerar sig Praktikertjänsts tre vårdcentraler i toppen. Medelvärdet för Praktikertjänsts vårdcentraler i regionen inom exempelvis helhetsintryck och kontinuitet/koordinering är 90 och 88, jämfört med 75 och 61 för de offentliga. Det är ett tydligt kvitto på att privata utförare är populära alternativ som ger god vård.

Men det är också ett kvitto som visar vikten av att inte måla in sig i ideologiska hörn vad gäller driftsform. Fokus på vårdkvaliteten och patientens upplevelse av vårdsituationen måste alltid komma först.

Det finns flera anledningar till att våra vårdcentraler möts av positiva omdömen. Den främsta är ägarformen. De barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och tandläkare som äger oss är navet i hela vår verksamhet och skapar en långsiktighet som bidrar till kontinuitet och lägre personalomsättning.

Praktikertjänst hade i snitt under 2014 endast 4 procent hyrläkare inom primärvården jämfört med de offentliga alternativen som i snitt under samma period hade nästan 25 procent inhyrda läkare. Att träffa samma läkare och sköterska varje gång man besöker en vårdcentral uppskattas av många patienter och skapar hög patientkontinuitet och ett högt förtroende mellan vårdcentralen och patienten. Genom vår ägarform är det både möjligt och vanligt i våra verksamheter.

Resultaten i Nationella patientenkäten visar tydligt att det är en ren missuppfattning att privata vårdgivare per automatik erbjuder sämre vård jämfört med offentliga. Därför är det viktigt att valfriheten i vården får fortsätta. Sverige står inför stora demografiska utmaningar kommande år. För att fortsätta leverera högkvalitativ vård med både nöjda patienter och högt förtroende mellan läkare och patient behövs det fler – och inte färre – privata alternativ i Värmland såväl som i resten av Sverige.

Urban Englund

Leg tandläkare och styrelseordförande, Praktikertjänst

Johan Fredriksson

Vd och koncernchef, Praktikertjänst

Den privata och offentligt drivna vården, och dess kvalitet, är fortsatt aktuell i debatten. Men ofta utgår det offentliga samtalet om denna viktiga samhällssektor från en viktig missuppfattning; att privata vårdgivare ger sämre kvalitet för att skapa ökad vinst.

Ofta är det precis tvärtom. Det visar exempelvis Nationella patientenkäten, en patientbaserad undersökning av primärvården i Sverige som genomförs vartannat år av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen granskar både privat och offentligt driven vård och resultaten är tydliga – privata vårdgivare tummar inte på kvaliteten för att skapa ökad vinst.

Den senaste upplagan av Nationella patientenkäten offentliggjordes i slutet av januari och i den har över 1 100 vårdcentraler över hela Sverige granskats. På både nationell nivå och i Värmland överträffar Praktikertjänst snittet i samtliga dimensioner som Nationella patientenkäten undersöker.

De största skillnaderna finns inom respekt/bemötande, kontinuitet/koordinering och helhetsintryck. Av Praktikertjänsts totalt 82 enheter som deltog nationellt placerar sig hela 16 – nästan var femte – bland Sveriges 100 bästa vårdcentraler.

I dag träffar vi ett antal av de tandläkare, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och tandtekniker i Värmland som äger vårdkooperativet Praktikertjänst. Vi har en mängd frågor på agendan, och vi kommer bland annat att lyfta fram de positiva omdömen som våra vårdcentraler i Värmland fått av patienterna.

Av totalt 30 undersökta vårdcentraler i Värmland placerar sig Praktikertjänsts tre vårdcentraler i toppen. Medelvärdet för Praktikertjänsts vårdcentraler i regionen inom exempelvis helhetsintryck och kontinuitet/koordinering är 90 och 88, jämfört med 75 och 61 för de offentliga. Det är ett tydligt kvitto på att privata utförare är populära alternativ som ger god vård.

Men det är också ett kvitto som visar vikten av att inte måla in sig i ideologiska hörn vad gäller driftsform. Fokus på vårdkvaliteten och patientens upplevelse av vårdsituationen måste alltid komma först.

Det finns flera anledningar till att våra vårdcentraler möts av positiva omdömen. Den främsta är ägarformen. De barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och tandläkare som äger oss är navet i hela vår verksamhet och skapar en långsiktighet som bidrar till kontinuitet och lägre personalomsättning.

Praktikertjänst hade i snitt under 2014 endast 4 procent hyrläkare inom primärvården jämfört med de offentliga alternativen som i snitt under samma period hade nästan 25 procent inhyrda läkare. Att träffa samma läkare och sköterska varje gång man besöker en vårdcentral uppskattas av många patienter och skapar hög patientkontinuitet och ett högt förtroende mellan vårdcentralen och patienten. Genom vår ägarform är det både möjligt och vanligt i våra verksamheter.

Resultaten i Nationella patientenkäten visar tydligt att det är en ren missuppfattning att privata vårdgivare per automatik erbjuder sämre vård jämfört med offentliga. Därför är det viktigt att valfriheten i vården får fortsätta. Sverige står inför stora demografiska utmaningar kommande år. För att fortsätta leverera högkvalitativ vård med både nöjda patienter och högt förtroende mellan läkare och patient behövs det fler – och inte färre – privata alternativ i Värmland såväl som i resten av Sverige.

Urban Englund

Leg tandläkare och styrelseordförande, Praktikertjänst

Johan Fredriksson

Vd och koncernchef, Praktikertjänst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.