2016-03-19 06:00

2016-03-19 06:00

Bred politisk enighet är en förutsättning

Debatt: Storregioner

Vad kommer bildandet av storregioner innebära för demokratin? Kommer avståndet mellan väljare och valda att påverkas i en region som sträcker sig från Hishult i Halland till Höljes i Värmland, skriver Peter Danielsson och Andreas Norlén.

Nyligen presenterade Indelningskommittén ett förslag på hur dagens landsting kan slås ihop till storregioner. Värmland föreslås bli en del av ett nytt storlän tillsammans med Halland och Västra Götaland. Vi moderater är skeptiska till den process som nu pågår.

Efter regionbildningarna i Skåne och Västra Götaland tog det lång tid innan verksamheten åter började fungera på önskvärt sätt. Landstingen har många utmaningar framöver, för att säkerställa god kvalitet och bättre tillgänglighet i sjukvården. Det är stor risk att sammanslagningsprocesser tar överhand och att andra viktiga reformer därför uteblir.

En del landsting/regioner har fått ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen och Moderaterna kan tänka sig att det genomförs i alla delar av Sverige. Det förutsätter dock inte storregioner.

När man diskuterar storregioner är det första man alltid måste fråga sig hur detta blir bättre för medborgarna. Hur påverkas kvaliteten, tillgängligheten och servicen för invånarna? Förutsättningarna skiljer sig åt i olika delar av Sverige.

En annan viktig fråga är hur storregioner påverkar vårdens tillgänglighet. Koncentration av viss högspecialiserad vård till vissa sjukhus behövs, men i ett nationellt perspektiv och därmed kommer ingen region att ha ett komplett utbud av vård. Det talas om att storregioner ger effektivare vård – betyder det att sjukhus ska läggas ner och i så fall vilka? Halland är ett gott exempel på att kvalitet och storlek inte alltid hänger ihop.

Vad kommer bildandet av storregioner innebära för demokratin? Kommer avståndet mellan väljare och valda att påverkas i en region som sträcker sig från Hishult i Halland till Höljes i Värmland? Hur blir förutsättningarna för representation från regionens olika delar och fritidspolitikers möjligheter att delta i möten långt hemifrån? Det måste belysas djupare.

En del landsting har välskött ekonomi, andra inte. Medborgarna i välskötta landsting riskerar att få betala för att politikerna i andra landsting inte har skött ekonomin. Medborgarna bör få veta hur storregioner påverkar deras skattesats och hushållsekonomi.

Bildandet av storregioner är en stor reform med grundläggande betydelse för hur Sverige styrs och hur svensk demokrati fungerar. Det är därmed en i hög grad grundlagsnära fråga. Vi har en lång tradition av bred samsyn över blockgränserna när vi förändrar politikens spelregler. Regeringen bör därför inte driva igenom bildandet av storregioner utan att det råder bred politisk enighet.

Peter Danielsson (M)

Förste vice partiordförande

Andreas Norlén (M)

Riksdagsledamot och ordförande i riksdagens konstitutionsutskott

Nyligen presenterade Indelningskommittén ett förslag på hur dagens landsting kan slås ihop till storregioner. Värmland föreslås bli en del av ett nytt storlän tillsammans med Halland och Västra Götaland. Vi moderater är skeptiska till den process som nu pågår.

Efter regionbildningarna i Skåne och Västra Götaland tog det lång tid innan verksamheten åter började fungera på önskvärt sätt. Landstingen har många utmaningar framöver, för att säkerställa god kvalitet och bättre tillgänglighet i sjukvården. Det är stor risk att sammanslagningsprocesser tar överhand och att andra viktiga reformer därför uteblir.

En del landsting/regioner har fått ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen och Moderaterna kan tänka sig att det genomförs i alla delar av Sverige. Det förutsätter dock inte storregioner.

När man diskuterar storregioner är det första man alltid måste fråga sig hur detta blir bättre för medborgarna. Hur påverkas kvaliteten, tillgängligheten och servicen för invånarna? Förutsättningarna skiljer sig åt i olika delar av Sverige.

En annan viktig fråga är hur storregioner påverkar vårdens tillgänglighet. Koncentration av viss högspecialiserad vård till vissa sjukhus behövs, men i ett nationellt perspektiv och därmed kommer ingen region att ha ett komplett utbud av vård. Det talas om att storregioner ger effektivare vård – betyder det att sjukhus ska läggas ner och i så fall vilka? Halland är ett gott exempel på att kvalitet och storlek inte alltid hänger ihop.

Vad kommer bildandet av storregioner innebära för demokratin? Kommer avståndet mellan väljare och valda att påverkas i en region som sträcker sig från Hishult i Halland till Höljes i Värmland? Hur blir förutsättningarna för representation från regionens olika delar och fritidspolitikers möjligheter att delta i möten långt hemifrån? Det måste belysas djupare.

En del landsting har välskött ekonomi, andra inte. Medborgarna i välskötta landsting riskerar att få betala för att politikerna i andra landsting inte har skött ekonomin. Medborgarna bör få veta hur storregioner påverkar deras skattesats och hushållsekonomi.

Bildandet av storregioner är en stor reform med grundläggande betydelse för hur Sverige styrs och hur svensk demokrati fungerar. Det är därmed en i hög grad grundlagsnära fråga. Vi har en lång tradition av bred samsyn över blockgränserna när vi förändrar politikens spelregler. Regeringen bör därför inte driva igenom bildandet av storregioner utan att det råder bred politisk enighet.

Peter Danielsson (M)

Förste vice partiordförande

Andreas Norlén (M)

Riksdagsledamot och ordförande i riksdagens konstitutionsutskott

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.