2016-03-18 06:00

2016-03-18 06:00

Jobben skulle kunna vara ännu fler

Debatt: Arbetsmarknad

När företag får svårare att växa och anställa blir resultatet en minskande skattebas – och en krympande gemensam kaka, skriver Jenny Nilsson, Anna Hedberg och Urban Svanberg.

Nio av tio jobb skapas av företagsamma personer som driver små eller medelstora företag. I Sverige finns 1 700 000 jobb tack vare dessa människor. Med bättre förutsättningar skulle jobben kunna vara ännu fler, men dessvärre ser vi hur regeringen försämrar företagsklimatet. Skatter på jobb och företagande har höjts kraftigt. Rut och Rot har försämrats. Även detta höjer trösklarna in till arbetsmarknaden och försvårar integrationen. Det gör det svårare för seriösa företagare att klara konkurrensen från aktörer som verkar på den svarta marknaden.

Regeringen har också höjt drivmedelsskatten. Det slår extra hårt mot företagare på landsbygden. Många lantbrukare går redan på knäna, bland annat på grund av högre skatter än vad konkurrenterna har i andra länder.

Företagare är de främsta finansiärerna av vår gemensamma välfärd. Att ålägga dem ännu högre kostnader leder inte till högre skatteintäkter, tvärtom. När företag får svårare att växa och anställa blir resultatet en minskande skattebas – och en krympande gemensam kaka. Företagen tyngs också ned av den administrativa bördan och ett omfattande regelverk. Utöver generella regler kring skatter, avgifter och arbetsgivaransvar har ett lantbruk ungefär 400 branschspecifika regler att ta hänsyn till.

Vi tre organisationer som tillsammans har drygt tiotusen medlemsföretag i Värmland vill nu ta vårt ansvar för att skapa en bättre förståelse, hos politiker och allmänhet, för den insats företagsamma människor gör och hur deras villkor kan förbättras. Förutom skattetryck och regelkrångel är matchningen på arbetsmarknaden en nyckelfråga. Kompetensbrist är idag ett av de främsta tillväxthindren för företag. Det är också viktigt att infrastrukturen fungerar i hela landet och att vi har ett skattesystem som inte försvårar företagande på landsbygden.

En ytterligare förutsättning för att fler jobb ska skapas är bättre tillgång till kapital. Dessutom behöver skattereglerna vara enkla och i möjligaste mån neutrala mellan olika företagsformer. Det vore också bra om möjligheterna till begränsad beskattning för nystartade företag sågs över, så att de får större möjligheter att bygga upp ett kapital.

Sverige är inne på en farlig väg med fallande internationell konkurrenskraft, hög arbetslöshet bland unga och nyanlända och växande utmaningar för välfärden. För att klara detta måste jobbskaparna få bättre förutsättningar. Vi hoppas att politiker och allmänhet lyssnar på vad Värmländska företagare har att säga.

Jenny Nilsson

Verksamhetsutvecklare, LRF Värmland

Anna Hedberg

Regionchef, Företagarna Värmland

Urban Svanberg

Regionchef, Svenskt Näringsliv Värmland

Nio av tio jobb skapas av företagsamma personer som driver små eller medelstora företag. I Sverige finns 1 700 000 jobb tack vare dessa människor. Med bättre förutsättningar skulle jobben kunna vara ännu fler, men dessvärre ser vi hur regeringen försämrar företagsklimatet. Skatter på jobb och företagande har höjts kraftigt. Rut och Rot har försämrats. Även detta höjer trösklarna in till arbetsmarknaden och försvårar integrationen. Det gör det svårare för seriösa företagare att klara konkurrensen från aktörer som verkar på den svarta marknaden.

Regeringen har också höjt drivmedelsskatten. Det slår extra hårt mot företagare på landsbygden. Många lantbrukare går redan på knäna, bland annat på grund av högre skatter än vad konkurrenterna har i andra länder.

Företagare är de främsta finansiärerna av vår gemensamma välfärd. Att ålägga dem ännu högre kostnader leder inte till högre skatteintäkter, tvärtom. När företag får svårare att växa och anställa blir resultatet en minskande skattebas – och en krympande gemensam kaka. Företagen tyngs också ned av den administrativa bördan och ett omfattande regelverk. Utöver generella regler kring skatter, avgifter och arbetsgivaransvar har ett lantbruk ungefär 400 branschspecifika regler att ta hänsyn till.

Vi tre organisationer som tillsammans har drygt tiotusen medlemsföretag i Värmland vill nu ta vårt ansvar för att skapa en bättre förståelse, hos politiker och allmänhet, för den insats företagsamma människor gör och hur deras villkor kan förbättras. Förutom skattetryck och regelkrångel är matchningen på arbetsmarknaden en nyckelfråga. Kompetensbrist är idag ett av de främsta tillväxthindren för företag. Det är också viktigt att infrastrukturen fungerar i hela landet och att vi har ett skattesystem som inte försvårar företagande på landsbygden.

En ytterligare förutsättning för att fler jobb ska skapas är bättre tillgång till kapital. Dessutom behöver skattereglerna vara enkla och i möjligaste mån neutrala mellan olika företagsformer. Det vore också bra om möjligheterna till begränsad beskattning för nystartade företag sågs över, så att de får större möjligheter att bygga upp ett kapital.

Sverige är inne på en farlig väg med fallande internationell konkurrenskraft, hög arbetslöshet bland unga och nyanlända och växande utmaningar för välfärden. För att klara detta måste jobbskaparna få bättre förutsättningar. Vi hoppas att politiker och allmänhet lyssnar på vad Värmländska företagare har att säga.

Jenny Nilsson

Verksamhetsutvecklare, LRF Värmland

Anna Hedberg

Regionchef, Företagarna Värmland

Urban Svanberg

Regionchef, Svenskt Näringsliv Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.