2016-03-16 06:01

2016-03-16 06:01

Majoriteten har en ovilja att diskutera

Debatt: Karlstads kommun

De svarar inte på artiklar från oss socialdemokrater, och i de interpellationsdebatter vi har i kommunfullmäktige, så lämnas alltför ofta endast ett pliktskyldigt svar och därmed är diskussionen avslutad, skriver Linda Larsson med flera.

Socialdemokraterna är stolta över Karlstad. Det är en bra stad att bo och växa upp i och mycket positivt sker. Men givetvis kan ännu mera göras om viljan och kraften finns. Vi vill att Karlstad är en stad för alla, en stad som växer och håller ihop.

Vi ser att skillnaderna ökar mellan människors levnadsvillkor, exempelvis inkomst och hälsa. En stor samhällsutmaning, som det är viktigt att försöka förändra. Det viktigaste verktyget vi har är politiken. Vi har därför presenterat hela 30 förslag för fler jobb och ökad jämlikhet. Det gjorde vi i samband med vårt förslag till budget och strategisk plan i kommunfullmäktige i juni förra året.

En förutsättning för att Karlstad ska lyckas bättre är en fungerande demokrati där åsikter bryts mot varandra och där idéer, oavsett var de kommer ifrån diskuteras livaktigt. Tyvärr ser vi inte denna vilja hos den styrande blågröna (Moderaterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna) majoriteten längre. De svarar inte på artiklar från oss socialdemokrater, och i de interpellationsdebatter vi har i kommunfullmäktige, så lämnas alltför ofta endast ett pliktskyldigt svar och därmed är diskussionen avslutad med en förhoppning från majoriteten att frågan är avförd från den politiska dagordningen. Sist ville ingen av majoritetens sju kommunalråd ta den fortsatta debatten, utan det slutade med att fullmäktiges ordförande fick ta till orda. Vi beklagar djupt detta sätt att hantera den politiska oppositionen och våra förslag.

Ska Karlstad bli en bättre stad för alla, vilket vi ändå förutsätter även är majoritetens önskan, så måste förslag debatteras och diskuteras. Inte sopas under mattan. Vi har exempelvis fortfarande inte fått svar på våra artiklar om ”Stadshusförsäljningen”, ”Bostadsgarantin för studenter” eller ”Ohälsan bland kommunens personal”. Viktiga frågor där vi har haft konstruktiva förslag. Flera av våra motioner behandlas dessutom heller inte i rätt tid. Sammantaget kan exemplen staplas på varandra och det är allvarligt för den lokala demokratin.

Det är i tider av samhälleliga utmaningar som diskussionen blir alltmer viktig. Karlstads kommun når inte viktiga strategiska mål, inte heller följs de upp ordentligt. Den styrmodell vi har bygger på den strategiska planen med dess tre tillhörande hållbarhetsstrategier; tillväxt-, folkhälso- och miljö- och klimatstrategin. Samtliga har övergripande mål med slutdatum 2020. Samtliga har dessutom delmål som skulle vara uppnådda 2015. Nu i mars 2016 har vi fortfarande inte sett en samlad uppföljning eller avstämning av de 66 delmål som löpte ut i december 2015.

Vi socialdemokrater som sätter jobben främst är mycket oroade över målet: ”Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020”. Jämförelseår är 2008 och här har vi endast en ökning med två ynka procent fram till och med 2014. Här måste takten ökas och vi har lagt en lång rad förslag för fler jobb i Karlstad. Bland annat handlingsplan för tillväxten i mikroföretag, strategi för fler statliga jobb, näringslivsutvecklare med fokus på kvinnors företagande och fler lärare i skolan. Samtliga förslag har förkastats av majoriteten.

Vid sidan av tröttheten från majoriteten att besvara oss och oförmågan att styra och följa upp verksamheten finns ytterligare problematik i den flora av styrdokument, policys, planer, riktlinjer etc som påverkar den dagliga driften av vår kommun. Vi Socialdemokrater har föreslagit att vi ska se över kommunens vision och styrmodell och detta behöver ske i närtid. Karlstad är en bra stad att bo och leva i, men vi vill mer och vi kan mer!

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Christian Norlin (S)

Vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden

Anna Dahlén Gauffin (S)

Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

Pernilla Edman (S)

Vice ordförande, Karlstads-Hammarö gymnasienämnd

Håkan Holm Alteblad (S)

Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Maria Wågemo (S)

Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden

Christer Alnebratt (S)

Ledamot i miljönämnden

Ingela Wretling (S)

Vice ordförande, vård- och omsorgsnämnden

Socialdemokraterna är stolta över Karlstad. Det är en bra stad att bo och växa upp i och mycket positivt sker. Men givetvis kan ännu mera göras om viljan och kraften finns. Vi vill att Karlstad är en stad för alla, en stad som växer och håller ihop.

Vi ser att skillnaderna ökar mellan människors levnadsvillkor, exempelvis inkomst och hälsa. En stor samhällsutmaning, som det är viktigt att försöka förändra. Det viktigaste verktyget vi har är politiken. Vi har därför presenterat hela 30 förslag för fler jobb och ökad jämlikhet. Det gjorde vi i samband med vårt förslag till budget och strategisk plan i kommunfullmäktige i juni förra året.

En förutsättning för att Karlstad ska lyckas bättre är en fungerande demokrati där åsikter bryts mot varandra och där idéer, oavsett var de kommer ifrån diskuteras livaktigt. Tyvärr ser vi inte denna vilja hos den styrande blågröna (Moderaterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna) majoriteten längre. De svarar inte på artiklar från oss socialdemokrater, och i de interpellationsdebatter vi har i kommunfullmäktige, så lämnas alltför ofta endast ett pliktskyldigt svar och därmed är diskussionen avslutad med en förhoppning från majoriteten att frågan är avförd från den politiska dagordningen. Sist ville ingen av majoritetens sju kommunalråd ta den fortsatta debatten, utan det slutade med att fullmäktiges ordförande fick ta till orda. Vi beklagar djupt detta sätt att hantera den politiska oppositionen och våra förslag.

Ska Karlstad bli en bättre stad för alla, vilket vi ändå förutsätter även är majoritetens önskan, så måste förslag debatteras och diskuteras. Inte sopas under mattan. Vi har exempelvis fortfarande inte fått svar på våra artiklar om ”Stadshusförsäljningen”, ”Bostadsgarantin för studenter” eller ”Ohälsan bland kommunens personal”. Viktiga frågor där vi har haft konstruktiva förslag. Flera av våra motioner behandlas dessutom heller inte i rätt tid. Sammantaget kan exemplen staplas på varandra och det är allvarligt för den lokala demokratin.

Det är i tider av samhälleliga utmaningar som diskussionen blir alltmer viktig. Karlstads kommun når inte viktiga strategiska mål, inte heller följs de upp ordentligt. Den styrmodell vi har bygger på den strategiska planen med dess tre tillhörande hållbarhetsstrategier; tillväxt-, folkhälso- och miljö- och klimatstrategin. Samtliga har övergripande mål med slutdatum 2020. Samtliga har dessutom delmål som skulle vara uppnådda 2015. Nu i mars 2016 har vi fortfarande inte sett en samlad uppföljning eller avstämning av de 66 delmål som löpte ut i december 2015.

Vi socialdemokrater som sätter jobben främst är mycket oroade över målet: ”Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020”. Jämförelseår är 2008 och här har vi endast en ökning med två ynka procent fram till och med 2014. Här måste takten ökas och vi har lagt en lång rad förslag för fler jobb i Karlstad. Bland annat handlingsplan för tillväxten i mikroföretag, strategi för fler statliga jobb, näringslivsutvecklare med fokus på kvinnors företagande och fler lärare i skolan. Samtliga förslag har förkastats av majoriteten.

Vid sidan av tröttheten från majoriteten att besvara oss och oförmågan att styra och följa upp verksamheten finns ytterligare problematik i den flora av styrdokument, policys, planer, riktlinjer etc som påverkar den dagliga driften av vår kommun. Vi Socialdemokrater har föreslagit att vi ska se över kommunens vision och styrmodell och detta behöver ske i närtid. Karlstad är en bra stad att bo och leva i, men vi vill mer och vi kan mer!

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Christian Norlin (S)

Vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden

Anna Dahlén Gauffin (S)

Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

Pernilla Edman (S)

Vice ordförande, Karlstads-Hammarö gymnasienämnd

Håkan Holm Alteblad (S)

Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Maria Wågemo (S)

Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden

Christer Alnebratt (S)

Ledamot i miljönämnden

Ingela Wretling (S)

Vice ordförande, vård- och omsorgsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.