2016-03-14 06:01

2016-03-14 06:01

Vi välkomnar statliga myndigheter

Debatt: Värmland

Det är en grannlaga uppgift att flytta en myndighet, inte minst med hänsyn till de anställda. Men vi vet att det är fullt möjligt att göra det med gott resultat, skriver Kenneth Johansson och Tomas Riste.

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 3 mars skriver statsminister Stefan Löfven (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) att staten ska ta sitt ansvar för ett Sverige som håller ihop. De konstaterar att det finns en obalans mellan de tre storstäderna och resten av landet när det handlar om fördelningen av myndigheterna. Detta är en obalans som upplevs som orimlig och de slår fast att det behövs en kursändring.

Vi välkomnar detta besked. Vi vet att Värmland har potential att med utmärkt resultat landa denna typ av uppdrag och vi vet vilken betydelse det har för en region. Men låt oss först teckna en bild av utvecklingen utifrån vårt värmländska perspektiv.

Statsministern och civilministern skriver att fördelningen av de statliga jobben mellan länen är hyggligt jämn. Vi kan inte hålla med om det. 2004 fanns det 55 statliga jobb per tusen invånare i Stockholms län. 2014 hade den siffran ökat till 56 – trots en kraftig befolkningstillväxt. I Värmland fanns det 2004 34 jobb i statlig förvaltning per tusen invånare. 2014 hade den siffran sjunkit till 30. Omräknat i arbetstillfällen innebär det att antalet jobb i statlig förvaltning i Värmland har minskat med drygt 600 stycken sedan 2004. Det är som att ett större bruk skulle lägga ner verksamheten. Och skulle Värmland ligga på samma nivå som Stockholm gör i dag skulle det finnas nära 4 000 fler jobb i statlig förvaltning här.

Med den här bilden vill vi understryka hur viktiga jobb i statlig förvaltning är för regioner utanför storstäderna. Och den förklarar hur glädjande Stefan Löfvens och Ardalan Shekarabis besked om kursändring är för oss.

Även om det fördelningspolitiska perspektivet är viktigt ser vi andra effekter som är ännu viktigare. I slutet av sin debattartikel skriver Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi att jobb inom statlig förvaltning ute i landet bidrar till regionernas dynamik och attraktivitet. Och jobb i statlig förvaltning skapar fler karriärmöjligheter i en region. Vi gläds åt den insikten och vi vet av praktisk erfarenhet att så är fallet.

I debattartikeln lyfter de fram Konsumentverket som ett exempel på en lyckad omlokalisering av en myndighet. Den har idag en högprofilerad och välfungerande verksamhet i Karlstad och är med sina cirka 160 arbetstillfällen en viktig part på den regionala arbetsmarknaden. Också Elsäkerhetsverket i Kristinehamn är ett exempel på en lyckad omlokalisering. Förutom att arbetstillfällen har förlorats har även verksamheter flyttats eller lagts ned. Myndigheten Sadev lades ner och uppgifterna togs över av en expertgrupp. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har flyttat delar av sin verksamhet till Stockholm.

Löfven och Shekarabi skriver att omlokaliseringar av myndigheter ska genomföras med största omsorg och seriositet. Vi håller med. Det är en grannlaga uppgift att flytta en myndighet, inte minst med hänsyn till de anställda. Men vi vet att det är fullt möjligt att göra det med gott resultat. Och det finns också fördelar för den myndighet som flyttar. Tidigare omlokaliseringar har visat att utbildningsnivån – det enda sätt vi har att mäta kompetens på – har höjts på personalen efter flytten. Och lokalhyrorna ofta lägre utanför Stockholm.

Vid sidan av ett starkt näringsliv är jobb i statlig förvaltning mycket betydelsefullt för regioner utanför storstäderna. Värmland har potential att ta emot omlokaliserade myndigheter. Det vore bra för vår region. Men det vore också bra för de omlokaliserade myndigheterna.

Kenneth Johansson

Landshövding för Värmlands län

Tomas Riste

Ordförande för regionstyrelsen

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 3 mars skriver statsminister Stefan Löfven (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) att staten ska ta sitt ansvar för ett Sverige som håller ihop. De konstaterar att det finns en obalans mellan de tre storstäderna och resten av landet när det handlar om fördelningen av myndigheterna. Detta är en obalans som upplevs som orimlig och de slår fast att det behövs en kursändring.

Vi välkomnar detta besked. Vi vet att Värmland har potential att med utmärkt resultat landa denna typ av uppdrag och vi vet vilken betydelse det har för en region. Men låt oss först teckna en bild av utvecklingen utifrån vårt värmländska perspektiv.

Statsministern och civilministern skriver att fördelningen av de statliga jobben mellan länen är hyggligt jämn. Vi kan inte hålla med om det. 2004 fanns det 55 statliga jobb per tusen invånare i Stockholms län. 2014 hade den siffran ökat till 56 – trots en kraftig befolkningstillväxt. I Värmland fanns det 2004 34 jobb i statlig förvaltning per tusen invånare. 2014 hade den siffran sjunkit till 30. Omräknat i arbetstillfällen innebär det att antalet jobb i statlig förvaltning i Värmland har minskat med drygt 600 stycken sedan 2004. Det är som att ett större bruk skulle lägga ner verksamheten. Och skulle Värmland ligga på samma nivå som Stockholm gör i dag skulle det finnas nära 4 000 fler jobb i statlig förvaltning här.

Med den här bilden vill vi understryka hur viktiga jobb i statlig förvaltning är för regioner utanför storstäderna. Och den förklarar hur glädjande Stefan Löfvens och Ardalan Shekarabis besked om kursändring är för oss.

Även om det fördelningspolitiska perspektivet är viktigt ser vi andra effekter som är ännu viktigare. I slutet av sin debattartikel skriver Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi att jobb inom statlig förvaltning ute i landet bidrar till regionernas dynamik och attraktivitet. Och jobb i statlig förvaltning skapar fler karriärmöjligheter i en region. Vi gläds åt den insikten och vi vet av praktisk erfarenhet att så är fallet.

I debattartikeln lyfter de fram Konsumentverket som ett exempel på en lyckad omlokalisering av en myndighet. Den har idag en högprofilerad och välfungerande verksamhet i Karlstad och är med sina cirka 160 arbetstillfällen en viktig part på den regionala arbetsmarknaden. Också Elsäkerhetsverket i Kristinehamn är ett exempel på en lyckad omlokalisering. Förutom att arbetstillfällen har förlorats har även verksamheter flyttats eller lagts ned. Myndigheten Sadev lades ner och uppgifterna togs över av en expertgrupp. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har flyttat delar av sin verksamhet till Stockholm.

Löfven och Shekarabi skriver att omlokaliseringar av myndigheter ska genomföras med största omsorg och seriositet. Vi håller med. Det är en grannlaga uppgift att flytta en myndighet, inte minst med hänsyn till de anställda. Men vi vet att det är fullt möjligt att göra det med gott resultat. Och det finns också fördelar för den myndighet som flyttar. Tidigare omlokaliseringar har visat att utbildningsnivån – det enda sätt vi har att mäta kompetens på – har höjts på personalen efter flytten. Och lokalhyrorna ofta lägre utanför Stockholm.

Vid sidan av ett starkt näringsliv är jobb i statlig förvaltning mycket betydelsefullt för regioner utanför storstäderna. Värmland har potential att ta emot omlokaliserade myndigheter. Det vore bra för vår region. Men det vore också bra för de omlokaliserade myndigheterna.

Kenneth Johansson

Landshövding för Värmlands län

Tomas Riste

Ordförande för regionstyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.