2016-03-12 06:01

2016-03-12 06:01

Återkommande kontakter med länsstyrelsen

Replik: Karlstads kommun

Under hela processen kring Katrineberg har Karlstads kommun haft återkommande kontakter med länsstyrelsen, skriver Peter Kullgren.

Svar till Kenneth Johansson (NWT 4/3)

Länsstyrelsens uppgift är att balansera olika samhällsintressen mot varandra. Behovet av nya bostäder I Karlstad är skriande. Därför är upphävandet av detaljplanen för Katrineberg minst sagt olycklig. Särskilt som det även hotar utvecklingen av hela området mellan Ullebergsleden och Vänerstranden, det vi kallar Västkust, där varje område utgör viktiga delar för helheten.

Angående hur kommunikationen i frågan sett ut har uppenbarligen landshövdingen och jag olika uppfattningar. Att länsstyrelsen ibland kommer fram till andra ståndpunkter än kommunen kan jag förstå. Men när Kenneth Johansson skriver: ”Redan för ett antal år sedan lämnade vi synpunkter till kommunen för att hitta en möjlig lösning för området. Hur kommunen resonerade kring våra synpunkter har vi ingen kännedom om, däremot är det uppenbart att de valde att bortse från dem.” Ja, då blir jag riktigt irriterad. Det är helt enkelt inte sant.

Under hela processen kring Katrineberg har Karlstads kommun haft återkommande kontakter med länsstyrelsen. När länsstyrelsen i dessa samtal kommit med synpunkter har kommunen gjort anpassningar för att så långt som möjligt kunna tillmötesgå invändningarna. Nedan följer ett exempel ur samrådsredogörelsen i juni 2014, här angående strandskyddet:

”Länsstyrelsen bedömer att skälet p.3 (angeläget allmänt intresse) är godtagbart för upphävande av strandskyddet, då stadsutveckling och bostadsbyggande är högt prioriterade och kan anses utgöra grund för skälet angeläget allmänt intresse. Länsstyrelsen ser inget skäl eller behov av att upphäva strandskyddet inom allmän platsmark för NATUR och PARK.”

På detta svarar kommunen bland annat att: ”Förslag till upphävande av strandskydd inom naturmark tas bort från plankartan. ... I planförslaget har ändå föreslagits att naturen ska sparas och eventuellt skyddas genom andra skydd, såsom naturreservat eller biotopskydd, och förändringen utgör därför ingen principiell förändring av planförslaget.”

Märk väl att här har länsstyrelsen inga avgörande invändningar när det gäller strandskyddet så arbetet fortsätter hos kommunen men även hos tilltänkta exploatörer. Ett år senare i juni 2015 vid granskningsutlåtandet har länsstyrelsen svängt. Nu anser man att kommunen först bör exploatera andra områden innan allmänintresset blir så stort att exploatering enligt planförslaget skulle anses vara motiverat.

Även i detta sena skede gör kommunen en del anpassningar i planförslaget för att tillmötesgå länsstyrelsen. Vi lämnar också en utförlig redogörelse för hur vi ser på länsstyrelsen synpunkter. Att länsstyrelsen skulle sakna kännedom om hur kommunen resonerar stämmer således inte.

Värt att poängtera är att kommunen har prioriterat att ta hänsyn till olika naturvärden i området. Exploateringen skulle även innebära att allmänheten skulle få en bättre tillgång till Vänerstranden.

Det ska även sägas att det finns en ekonomisk gräns för anpassningarna av planen. Området skall bära tämligen omfattande satsningar på infrastruktur. För att någon överhuvudtaget ska vara intresserad av att bygga i området kan antalet bostäder inte bli hur litet som helst.

Jag sätter mig gärna ner med Kenneth Johansson över en kopp kaffe och diskuterar frågan, precis som han föreslagit. Dock anser jag att detaljplanen bör prövas i högre instans. I bostadsbristens Sverige har det ett principiellt värde att få ett utlåtande om inte bostadsbyggande ska anses väga tyngre när olika samhällsintressen balanseras.

Peter Kullgren (KD)

Ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Svar till Kenneth Johansson (NWT 4/3)

Länsstyrelsens uppgift är att balansera olika samhällsintressen mot varandra. Behovet av nya bostäder I Karlstad är skriande. Därför är upphävandet av detaljplanen för Katrineberg minst sagt olycklig. Särskilt som det även hotar utvecklingen av hela området mellan Ullebergsleden och Vänerstranden, det vi kallar Västkust, där varje område utgör viktiga delar för helheten.

Angående hur kommunikationen i frågan sett ut har uppenbarligen landshövdingen och jag olika uppfattningar. Att länsstyrelsen ibland kommer fram till andra ståndpunkter än kommunen kan jag förstå. Men när Kenneth Johansson skriver: ”Redan för ett antal år sedan lämnade vi synpunkter till kommunen för att hitta en möjlig lösning för området. Hur kommunen resonerade kring våra synpunkter har vi ingen kännedom om, däremot är det uppenbart att de valde att bortse från dem.” Ja, då blir jag riktigt irriterad. Det är helt enkelt inte sant.

Under hela processen kring Katrineberg har Karlstads kommun haft återkommande kontakter med länsstyrelsen. När länsstyrelsen i dessa samtal kommit med synpunkter har kommunen gjort anpassningar för att så långt som möjligt kunna tillmötesgå invändningarna. Nedan följer ett exempel ur samrådsredogörelsen i juni 2014, här angående strandskyddet:

”Länsstyrelsen bedömer att skälet p.3 (angeläget allmänt intresse) är godtagbart för upphävande av strandskyddet, då stadsutveckling och bostadsbyggande är högt prioriterade och kan anses utgöra grund för skälet angeläget allmänt intresse. Länsstyrelsen ser inget skäl eller behov av att upphäva strandskyddet inom allmän platsmark för NATUR och PARK.”

På detta svarar kommunen bland annat att: ”Förslag till upphävande av strandskydd inom naturmark tas bort från plankartan. ... I planförslaget har ändå föreslagits att naturen ska sparas och eventuellt skyddas genom andra skydd, såsom naturreservat eller biotopskydd, och förändringen utgör därför ingen principiell förändring av planförslaget.”

Märk väl att här har länsstyrelsen inga avgörande invändningar när det gäller strandskyddet så arbetet fortsätter hos kommunen men även hos tilltänkta exploatörer. Ett år senare i juni 2015 vid granskningsutlåtandet har länsstyrelsen svängt. Nu anser man att kommunen först bör exploatera andra områden innan allmänintresset blir så stort att exploatering enligt planförslaget skulle anses vara motiverat.

Även i detta sena skede gör kommunen en del anpassningar i planförslaget för att tillmötesgå länsstyrelsen. Vi lämnar också en utförlig redogörelse för hur vi ser på länsstyrelsen synpunkter. Att länsstyrelsen skulle sakna kännedom om hur kommunen resonerar stämmer således inte.

Värt att poängtera är att kommunen har prioriterat att ta hänsyn till olika naturvärden i området. Exploateringen skulle även innebära att allmänheten skulle få en bättre tillgång till Vänerstranden.

Det ska även sägas att det finns en ekonomisk gräns för anpassningarna av planen. Området skall bära tämligen omfattande satsningar på infrastruktur. För att någon överhuvudtaget ska vara intresserad av att bygga i området kan antalet bostäder inte bli hur litet som helst.

Jag sätter mig gärna ner med Kenneth Johansson över en kopp kaffe och diskuterar frågan, precis som han föreslagit. Dock anser jag att detaljplanen bör prövas i högre instans. I bostadsbristens Sverige har det ett principiellt värde att få ett utlåtande om inte bostadsbyggande ska anses väga tyngre när olika samhällsintressen balanseras.

Peter Kullgren (KD)

Ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.