2016-03-10 06:00

2016-03-10 06:00

Det bästa för Värmlands äldre och sjuka?

Debatt: Närvårdsplatserna

Tyvärr är den dystra sanningen att vårdplatser i Säffle och Kristinehamn inte handlar om de behov som värmländska patienter har, skriver Ulric Andersson och Monica Gundahl.

Vården av de äldre och mest sjuka i våra kommuner måste förbättras. Självklart ska detta ske i ett nära samarbete mellan kommunerna och landstinget. Därför är det minst sagt märkligt, att de sex styrande partierna i landstinget så ensidigt hävdar att den bästa förbättringen är att skicka våra patienter på ”mellanvård/närvård” i Säffle eller Kristinehamn.

Det är också mycket anmärkningsvärt att erfarenheterna från Uppsala, som tidigare användes som ett positivt exempel, nu inte tas tillvara. Där säger den utredning som gjorts att ”verksamheten har varit dyrare än jämförbara avdelningar på sjukhuset”. Man konstaterar också att ”Närvårdsavdelningens placering och begränsade tillgång till egna undersökningsresurser har inneburit en begränsning för vilka patienter som är aktuella för vård på avdelningen. Dessutom krävs transport i de fall sjukhusets resurser behöver användas vilket medför en belastning både för patienter och personal”.

I exemplet Uppsala ligger de s k närvårdsplatserna cirka 4 kilometer från Akademiska sjukhuset, men man konstaterar i sin egen utredning att ”den geografiska placeringen i kombination med begränsade undersökningsresurser och remitteringstider har också bidragit till den relativt låga och varierande beläggningsgraden. Vidare säger man att ”de negativa konsekvenser som följt av att inte ha tillgång till sjukhusets resurser, organisation och rutiner har avspeglats i en relativt låg och kraftigt varierande beläggning av vårdplatserna. Det har också försvårat en effektiv och flexibel hantering av personal- och bemanningsfrågor”.

I den tidigare debatt som förts här i Värmland har de sex styrande partierna hävdat att mellanvård/närvård i Säffle och Kristinehamn ska avlasta Centralsjukhuset i Karlstad. Då kan man undra varför det ska stängas platser i Arvika? Eller varför inte använda stängda platser på Centralsjukhuset. På båda dessa orter finns närhet till dygnetruntöppet lab och röntgen samt läkarresurser vid behov. Tyvärr är den dystra sanningen att vårdplatser i Säffle och Kristinehamn inte handlar om de behov som värmländska patienter har. Då hade ett samarbete med kommunerna varit en självklarhet.

Nu ökas landstingets underskott med 40 miljoner kronor per år för att en dålig idé inte kan omprövas. Det är dyrt med sex partier som ska hålla sina vallöften, där överenskommelserna inte har någon ekonomisk begränsning.

Ulric Andersson

Monica Gundahl

Socialdemokraterna

Vården av de äldre och mest sjuka i våra kommuner måste förbättras. Självklart ska detta ske i ett nära samarbete mellan kommunerna och landstinget. Därför är det minst sagt märkligt, att de sex styrande partierna i landstinget så ensidigt hävdar att den bästa förbättringen är att skicka våra patienter på ”mellanvård/närvård” i Säffle eller Kristinehamn.

Det är också mycket anmärkningsvärt att erfarenheterna från Uppsala, som tidigare användes som ett positivt exempel, nu inte tas tillvara. Där säger den utredning som gjorts att ”verksamheten har varit dyrare än jämförbara avdelningar på sjukhuset”. Man konstaterar också att ”Närvårdsavdelningens placering och begränsade tillgång till egna undersökningsresurser har inneburit en begränsning för vilka patienter som är aktuella för vård på avdelningen. Dessutom krävs transport i de fall sjukhusets resurser behöver användas vilket medför en belastning både för patienter och personal”.

I exemplet Uppsala ligger de s k närvårdsplatserna cirka 4 kilometer från Akademiska sjukhuset, men man konstaterar i sin egen utredning att ”den geografiska placeringen i kombination med begränsade undersökningsresurser och remitteringstider har också bidragit till den relativt låga och varierande beläggningsgraden. Vidare säger man att ”de negativa konsekvenser som följt av att inte ha tillgång till sjukhusets resurser, organisation och rutiner har avspeglats i en relativt låg och kraftigt varierande beläggning av vårdplatserna. Det har också försvårat en effektiv och flexibel hantering av personal- och bemanningsfrågor”.

I den tidigare debatt som förts här i Värmland har de sex styrande partierna hävdat att mellanvård/närvård i Säffle och Kristinehamn ska avlasta Centralsjukhuset i Karlstad. Då kan man undra varför det ska stängas platser i Arvika? Eller varför inte använda stängda platser på Centralsjukhuset. På båda dessa orter finns närhet till dygnetruntöppet lab och röntgen samt läkarresurser vid behov. Tyvärr är den dystra sanningen att vårdplatser i Säffle och Kristinehamn inte handlar om de behov som värmländska patienter har. Då hade ett samarbete med kommunerna varit en självklarhet.

Nu ökas landstingets underskott med 40 miljoner kronor per år för att en dålig idé inte kan omprövas. Det är dyrt med sex partier som ska hålla sina vallöften, där överenskommelserna inte har någon ekonomisk begränsning.

Ulric Andersson

Monica Gundahl

Socialdemokraterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.